என்றென்றும் எழுத்துச்சித்தர் | Writer Balakumaran | Hindu Tamil Thisai

4 thoughts on “என்றென்றும் எழுத்துச்சித்தர் | Writer Balakumaran | Hindu Tamil Thisai

  1. ஆசிரியர் சாவி .. அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க அவா

  2. பாலகுமாரன் அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதும் போதெல்லாம் தேவரீர் அப்பா என்று தான் ஆரம்பிப்பேன். அவர் இன்றும் நம்மை ஆசிர்வதித்து வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிறார். மனம் துவண்டு போனால் youtube ல் அப்பாவும் கௌரியும் சேர்ந்து பாடிய யோகிராம் சுரத்குமார் எம்மை வந்து ஆளுவாய் பாடலை கேட்பேன். தமிழ் உள்ள வரை ஐயனின் புகழ் நிலைத்திருக்கும். 😇🙏

  3. The first book I ever read was  kasum pirapum. I'm addicted to his writings. Thank to Tamil Hindu channel for this wonderful video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *