கடை உரிமையாளர் – எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் இடையே வாக்குவாதம் | Writer Jayamohan

1 thought on “கடை உரிமையாளர் – எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் இடையே வாக்குவாதம் | Writer Jayamohan

  1. The "great writer" Jeyamohan should have checked the date at the time of buying. Who knows he was not returning what he purchased long back? What if he lies?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *