வைரக் குமிழி Part-17 [Tamil novel- Vairakkumizhi ]Written by Chitra Bala

14 thoughts on “வைரக் குமிழி Part-17 [Tamil novel- Vairakkumizhi ]Written by Chitra Bala

  1. ஶ்ரீநிதி அழுவதை மீண்டும் விக்ரமன் தவறாக காரணங்கான வாய்ப்பு இருக்கு!! ஏனெனில் நிச்சயம் செய்ய கௌதம் வரும் நேரமாகிவிட்டது!!! கார்த்திக்கை பார்த்து அழும் ஶ்ரீநிதியை,, கௌதம் மற்றவளுக்கு உரிமையாவதை காணயியலாமல் அழுகிறாள்!! என்று மாற்றுக்காரணம் 😂😂😂😂😂😂😂😂

  2. Pls mam. Yan evvalavu late a anupurenga. True a story super. Quick a bal anupunga. Pls.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *