చంద్రబాబు గారు మీ ద్రుష్టిలో హీరోనా..విలనా??-Writer/Producer Kona Venkat || మీ iDream Nagaraju B.Com

2 thoughts on “చంద్రబాబు గారు మీ ద్రుష్టిలో హీరోనా..విలనా??-Writer/Producer Kona Venkat || మీ iDream Nagaraju B.Com

  1. Orey lanjakodaka trs lo first konukkunnaaru kadhaa appude chesaaruraa , vallatho yelaa kalisaaruraa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *