జగన్ గారు నాకు షేక్ హ్యాండ్ కూడా ఇవ్వలేదు – Writer/Producer Kona Venkat || మీ iDream Nagaraju B.Com

24 thoughts on “జగన్ గారు నాకు షేక్ హ్యాండ్ కూడా ఇవ్వలేదు – Writer/Producer Kona Venkat || మీ iDream Nagaraju B.Com

  1. Mallepulu amme valaki emi telsustundi sir..brahmins ki two seats ichadu ysrcp party..tdp oka seat ayna ichara

  2. Thumbnail marchandi sir..jagan Anna kaliste compulsory shake hand istadu..

  3. paid doll gadivi Kulam endhira laffoot. andhuke neeku shake hand ఇచ్చిండడు

  4. Orey yedhava nipanikosam cinimallo fans kosam Pawan Kalyan nni pogudthav jailgan visire biscuits kosam thidthav biscuits ayipoyaya Malli Pawan gurthochindu

  5. Dear Admin
    Please don’t degrade with ffff titles
    Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *