మీరు అడిగేది..2017 శివాజీనా..2019 శివాజీనా??- Writer/Producer Kona Venkat|| మీ iDream Nagaraju B.Com

22 thoughts on “మీరు అడిగేది..2017 శివాజీనా..2019 శివాజీనా??- Writer/Producer Kona Venkat|| మీ iDream Nagaraju B.Com

  1. ఎవడు తీసుకున్న గుంట(ఆపరేషన్ గరుడ)లో వాడే పడటం అంటే ఇదే…

  2. పచ్చ ప్యాకేజి ముట్టింది..మనిషి కాస్తా..జంతువు అయ్యడు.🤣😂🤣😂

  3. Arey chetta naa kodakallara meeku AP gurinchi matlade arhata ledu

  4. వీడికి అసలు యాంకరింగ్, వేస్ట్ ఫెలో, మళ్ళీ వీడు ఇంటర్వ్యూ చేసేది ఇలాంటి చెత్త వెధవల్ని

  5. Drugs case lo Peru ledu, kcr Di am pattukunnav, bloddy industry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *