Kleine Dorrit | Charles Dickens | Literary Fiction | Audio Book | Dutch | 22/2914e hoofdstuk van deel 3 van kleine door het van charles dickens vertaald door hg van tricht deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel coenders toen het bekend werd aan de britten die aan de oever van de gele type vermelden dat hun geestige landgenoot de heer edmont sparkle en lord van het circum locatie kantoor geworden was namen zij dit nieuwtje met dezelfde belangstelling op als waarmede zij in de engelse kranten andere berichten van een moord of een ongeluk bijvoorbeeld nasa sommigen lachten anderen zeiden dat zo'n pasje en erebaantje was waar voor iedereen die zijn naam kon schrijven goed genoeg was weer anderen en dat waren de politieke orakels beweerde dat decimus verstandig deed zijn de positie te versterken het enige constitutionele doel bij het vergevend van posten door decimus wel waren er enkele opgewonden britten die dit niet wilde toestemmen maar hun de tegenkanting was van zuivel theoretische aard uit een praktisch oogpunt beschouwd liet de kwestie hen volkomen koud het was volgens hen de zaak van enige onbekende britten ergens of nergens wie die britten waren en waarom zij niet voor hun eigen belang opkwamen dit was aan de oever van de gele tiber nog aan die van de zwarte tames aan een brits duidelijk mevrouw merkel verspreidde het nieuws en ontving er de gelukwensen voor met een bevallige onverschilligheid die het gewichten van nog beter deed uitkomen evenals de wijze van zetten de glans van een juweel verhoogd ja zeiden zij het munt heeft de benoeming aangenomen meneer medal verlangde dit en toen heeft hij zich beschikbaar gesteld zij hoopte dat het at munt zou bevallen maar zeker wist zij dit niet hij zou nu veel in de stad moeten zijn en hij hield zoveel van buiten toch was het ging om aangename betrekking en dan hij had nu een positie het was niet te ontkennen dat het een beleefdheid k meneer mary was maar het was ook een bewijs dat men het munt waardeerde als het hem nu maar beviel het was heel goed dat hij wat kreeg voor het geen hij deed of het hem beter bevallen zo dan een plaats in het leger moesten tijd leren zo sprak de boezem voor leert in de kunst om de dingen schijnbaar om bakker tel te behandelen en ze daardoor eigenlijk in de hoogte te steken hem rucola door decimus afgewezen gaf in de kring zijn er kennissen al zijn oordeel te kennen bijna met tranen in de ogen dat die sparco het zachtmoedigste eenvoudigste in een wordt beminnelijk stikseltje was dat ooit op een publieke wij had gegraasd en dat er maar een ding was dat hem gohan meer genoegen zou hebben gedaan dan dat hij het beminnelijke ezeltje die post gekregen had namelijk dat hij go on zelf benoemd was het was trouwens juist een baantje voor sparkle er was niets te doen en dat zou hij zo charmant doen en was een aardig tractement aan verbonden en dat zou hij zo charmant opsteken het was werkelijk een aardige doeltreffende uitstekende keuze en hij van gaf het york beestje was bijna dat hij hem had voorbij gegaan omdat hij zo blij was dat zijn veel geliefd ezeltje nu zo'n kostelijk ingericht stalletje kreeg zijn welwillendheid was daarmee niet ten einde bij alle gelegenheden spande hij zich in sparkle te overtuigen dat deze zich moest vertonen aan het gezelschap en ofschoon dit vriendschaps bewijs altijd erop uitdraaien dat sparkle een droevig en geestelijk minder waar de figuur maakte de goede bedoeling komt niet in twijfel worden getrokken tenzij dat is waar het voorwerp van sparkles genegenheid het betwijfelde hiervoor fanny verkeerde in de moeilijke positie van door iedereen als zodanig beschoten worden want zij had sparkle niet afgewezen al gebruikte zij hem vooral haar grillen vandaar dat zij hem meer dan genoeg kende om te weten hoe hij haar compromitterende wanneer hij zich zo belachelijk stel de vandaar ook dat zij veranderen als hij was er telkens de hulp kwam tegen gowan en hem daarmee de een goede dienst bewees en toch terwijl zij dit deed schaamde zij zich voor hem was zij het met zichzelf om eens of zij hem voor goed zijn congé zou geven of hen aanmoedigen kwelden haar de angst dat zij hoe lang meer verward raakte in deze valse toestand en dat mevrouw merkel zich daarin zou verheugen onder zulke omstandigheden kan het ging verbazing wekken dat zij op zekere avond in een hoogst zenuwachtige stemming van concert en bal bij mevrouw merkel thuis kwam haar zuster die haar liefdevol wilde troosten van zich af duwde in haar boosheid ging zitten schrijer aan de toilettafel en met zwoegende boezem verklaarden dat zij iedereen verachten en wenste dat zijn maar dood was maar beste fanny wat heb je vertelde het mij toch wat ik heb jouw kleine mol als je niet stekeblind waard zou je mij dat niet behoeven te vragen hoe is het mogelijk te durven beweren dat je ogen in je hoofd hebt als je mij nu nog vraagt wat ik heb is er iets met meneer sparkle liefde wanneer sparkle herhaalde fanny met onomwonden minachting nee je van vleermuis er is niets met meneer sparkle onmiddellijk daarop kreeg zij echt een bureau over de scheldnamen die zij haar zus te gegeven had en verklaarde zij is nu komt dat zij wist hoe gehad zij zich maakte maar dat iedereen ook altijd aanleiding gaf ik geloof dat je niet heel wel bent vanavond liever fanny onzin riep sector nog uit ik ben net zowel als jij misschien voel ik mij nog wel beter dan jij alber om ik mij daar niet op de armen een die geen kan zien de om troostwoorden te vinden die ook maar enigszins in de smaak zouden vallen achter het het beste maar te zwijgen eerst nam fanny dit ook waarlijk en verklaarde zij plechtig aan haar spiegel dat van alle vervelende zusters die een meisje hebben kon een zurige zuster de vervelendste was dat zij heel goed wist nu je dan een afschuwelijk humeur te hebben en zich gehaat te maken dat wanneer zij zich gehaat maakte met niet beter doen kom dan het haar te zeggen maar nu zijn gestraft was met een zurige zuster gebeurde dat nooit en het gevolg daarvan was dat zij telkens in verzoeking gebracht en geprikkeld werkt om zich om aangenaam te maken bovendien zei duwde dit haar spiegel boos toen had zijn volstrekt geen vergiffenis nodig het was geen goed voorbeeld zich telkens door een jongere zuster ter vergiffenis te laten schenken zo ging zij maar voort tot zij eindelijk in een hevige snik bij uitbarsten en toen haar zuster naast haar kwam zitten en haar troostte zij een wie je bent een engel maar ik zal je eens wat zeggen mijn lieveling en dan fan toen amy's hartelijkheid haar wat gekalmeerd dat het is nu zo ver gekomen dat het niet langer zo kan voortduren er moet op de een of andere wijze een eind aan komen hoewel fanny zeer beslist pak was het toch niet zo heel duidelijk wat zij eigenlijk bedoelde zodat amy zei laat ons dan eens over praten juist liefste stemde fanny toe haar tranen droog en de laat ons er eens over praten ik ben nu weer verstandig en jij moet mij raad geven wil je dat die verkend amy glimlachte even bij deze benaming maar antwoorden zeker wil ik dat als ik maar kan dankje liefste amy safe and i en gaf haar een kus jij bent mijn plicht kanker na haar plicht anker hartelijk omhels te hebben nam fanny een fles toiletwater van de tafel en schelden haar k manier om een zachte handdoek daarna gaf zij haar verlof om naar bed te gaan en begon zich uit te laten geven terwijl zij van tijd tot tijd voor hoofd en ogen bed om ze wat af te koelen mijn lieveling sprak thing tussen onze karakters en gezichtspunten verschillen nogal kust mij nog een schat zodat je heel waarschijnlijk erg verbaasd zijn over het geen ik je vertellen zal wat ik zeg en wilde is dat wij niet tegenstaande ons groot fortuin in gezelschap eigenlijk maar geduld worden begrijp je wat ik bedoel amy ik twijfel er niet aan of ik zal het wel gaan begrijpen maar ga door wat ik bedoel liefste eerst dat wij ons nog in het leven van de grote wereld moeten in leven maar fanny veel amy in altijd in bewondering van haar 60 dat is op jou toch niet toepasselijk nu lieve kind het is mogelijk maar in elk geval is het allerliefst van je dit te zeggen zij bed en u ook het voorhoofd van haar rustig en brizo op maar iedereen weet dat jij het liefste hartelijks de schepseltje bent dat ooit bestaan heeft maar om nu verder te gaan mijn kind papa is een uiterst beschaafd en welopgevoed man maar in sommige kleinigheden is hij toch anders dan andere mensen met zo'n groot fortuin eens deels ten gevolge van het ging hij heeft moeten doormaken de armen en dan omdat hij je niet van zich afzetten kan dat andere mensen met wie hij spreekt en omgaat dat weten oom is nergens te presenteren al eerst hij een beste man van wie ik veel hout in gezelschap is hij ongenietbaar edward gooit het geld met handenvol weg ik bedoel niet dat daarin iets onfatsoenlijk sith volstrekt niet maar ik bedoel dat hij als ik het zo mag uitdrukken dat hij voor het geld dat hij uit geeft alleen maar de naam van verkwister echt arme edward semi met een zucht maar achter de gehele familie geschiedenis verborgen lag ja maar ook arme jij en arme ik antwoordde van iets wat scherp dat is maar al te waar en dan liefste wij hem het geen moeder maar en mevrouw general en nu zeg ik hier nog eens dat mevrouw general als ik eens een algemeen bekend spreekwoord gebruiken en op haar toepassen mag een kat is die muizen wil van een met handschoenen aan die vrouw let op wat ik je zeg wordt nog eens onze stiefmoeder dat kan ik met moeilijk voorstellend fanny fanny viel haar in de reden komt wiz daar nu niet over met me amy zijde zijn ik weet het beter dan jij beseffende dat zij weer wat de scherp geweest was bed de zij het voorhoofd hare zuster nog eens en bries er meer op maar om voor te gaan het is nu voor mij de vraag ik ben hoogmoedig en levendig amy zoals je wel weet misschien wel wat al te of ik de taak op mij zal nemen de familie er doorheen te helpen hoe bedoel je dat voor amy angstig zonder op deze vraag 8 te slaan ging fanny voort ik wil mijn vrouw general niet tot stiefmoeder hebben en ik kan het ook niet vele door mevrouw middel in bescherming genomen en getreiter te worden amy legde haar hand op fanny sparren en begon hoe langer hoe angstiger te kijken maar fanny ging voort het is niet te ontkennen dat hij op welke manier dan ook een goede positie gekregen heeft en dat hij een goede kruiwagens heeft evenmin of wijk knap of niet knop is weet ik niet maar ik betwijfel of een knap echtgenoot wel geschikt voor mij zou zijn ik zou geloof ik niet genoeg tegen hem optie niet onderdanig genoeg kunnen zijn om beste fanny vermaande amy toen zij met schrik begreep wat haar zuster bedoelde als je werkelijk liefhad zou je heel anders voelen je zout jezelf geheel wegcijferen en helemaal opgaan in je toewijding aan hem als je hem lief fanny fanny onttrok zich aan de liefkozende hand die nog altijd op haar arm lag en keek amy doordringend aan zo prim zij is het huis goede hemel hoe komen sommige mensen gaat toch aan zulke dingen te weten men zegt wel eens dat iedereen een teer punt heeft en nu heb ik zeker dat van jouw getroffen een kom kleine ik schetste mijn weer werd amy's voorhoofd bewerkt wees nu niet zo onnozel en denk niet zo vluchtig en praat niet zoveel over totale onmogelijkheden china en nu weer over mijzelf laat ik eerst nog een zeggen lieve fanny dat ik veel liever zou zien dat wij weer moesten werken om een schamel stukje brood te verdienen dan dat ik jou rijk en getrouwd zou willen zien met meneer sparkle je laten zeggen liefste wel natuurlijk wil ik je alles laten zeggen ik hoop toch dat je je door niets zult laten weerhouden wij zouden er immers samen over praten en wat dat trouwen met meneer sparkle betreft ik heb er vanavond niet het minste plan op hen morgen ochtend evenmin maar dan toch later voor zover ik nu kan zeggen nr antwoordde fanny onverschillig maar een ogenblik later ging haar onverschilligheid in onstuimigheid over en vervolgde zijn jij praat over knappe mannen klein ding het is heel gemakkelijk erover te praten maar waar zijn ze ik zie er nooit een in mijn buurt maar lieve fanny het eerst nog zo kort kort of lang veel fanny haar zuster weer in de rede ik heb genoeg van deze toestand ik kan deze toestand niet uitstaan en hem behoeft maar weinig te gebeuren of ik breng er verandering in andere meisjes anders opgevoed en onder andere omstandigheden levende mogen zich verbazen over het geen ik zeg en doe laat ze haar gang gaan zij worden gedreven door haar eigen leven haar eigen karakter ik door het mengen maar families je weet toch dat je eigenschappen bezit die je geschikt maken voor de vrouw van een veel hoger staan de man dan meneer sparkle maar amy lief antwoorden fanny als parodie op amy's worden ik weet dat ik een meer begrensde een duidelijke omlijn de positie wens waarin ik mij met meer succes kan doen gelden tegen dat onbeschaamde vrouw mens zou je daarom vergeef mij deze vraag fanny met haar zoon willen trouwen misschien wel antwoorden fanny met de drie ontvankelijk lach je er zijn wel minder aantrekkelijke wegen die naar het einddoel wij de beste dat stuk onbeschaamdheid mag nu misschien denken dat zijn groot succes zou behalen wanneer ze haar zoon aan mijn kwijtraakte en dan mij negeerde maar zij bedenkt niet hoe ik haar zou knippen maar neer ik eenmaal getrouwd was ik zou haar in alles tegen werken en de voet dwars zetten dat zou het doel van mijn dave en worden fanny zetten de fles met ouder-kolonie neer en begon de kamer op en neer te wandelen telkens stilstaande wanneer zij zeggen wilde een ding zou ik zeker kunnen doen mijn kind ik zou haar ouders kunnen maken ouder en dat zal ik doen ook volgde weer enige passen heen en weer ik zou van haar spreken als van oude vrouw ik zou natuurlijk van haar zoon precies te weten komen hoe oud ze is en dan zo zou het moeten aanhoren baby als ik zei natuurlijk allebei moeilijkst eerbiedig en vriendelijk hoe goed zij er nog uit zag op haar leeftijd zij zou onmiddellijk ouder lijken omdat ik zo veel jongeren bij ik mag zo mooi niet zijn als zij zulke dingen kan men zelf niet juist beoordelen maar ik weet wel dat ik mooi genoeg ben om haar doorn in het vlees te zijn en dat zou ik wezen maar beste zus zou je jezelf willen veroordelen tot zo ongelukkig leven als je dan hebben het zout ik zou geen ongelukkig leven hem en amy het zou juist een leven voor mij zijn of het mijn aanleg is dan wel of het de omstandigheden zijn dat doet er niet toe zo'n leven zou mij beter passen want bijna elk ander er was iets droevigs iets wanhoop en in deze woorden maar met een korte hoogmoedige lag begon zij haar wandeling opnieuw bekeek zich enige tijd in de spiegel en stond weer stil het figuur een be het figuur ik wil niet ontkennen dat die vrouw een goed figuur heeft maar is het zoveel mooier dan dat van alle andere vrouwen dat het onbereikbaar zou zijn haar na te volgen daarvan ben ik nog zo zeker niet als met sommige vrouwen zo veel vrijheid in haar kleding biedt als zij heeft omdat zij getrouwd is dan zouden wij nog een zien schatje hers geen deze gedachten iets aangenaam iets tredend schuiven want zij ging weer zitten in een veel opgewekte stemming nam de beide handen van amy en klanten ze alle vier boven naar hoofd samen terwijl ze amy lachend aan keek en de danseres een die ze helemaal vergeten is de danseres die niet het minst op mij leek en wie ik haar nooit herinner of hemel nee zo door haar leven dansen en op haar licht dansen op zo'n wijze dat ik haar in zo lente klanten een beetje zou verstoren een heel klein beetje maar amy een heel klein beetje toen zij de ernstige bijna smekende blik in amy's ogen ontmoetten legde zij een hand op amy's mond nu bevind mij nu niet weer te kapittelen kindlief want dat helpt toch niet ik heb meer verstand van zulke dingen als jij ik ben nog wel niet vast besloten maar het is mogelijk dat ik het doe ziezo nu hebben wij gezellig gepraat en kunnen wel naar bed gaan goedenacht beste en liefste van alle kleine muisjes met deze woorden rond fanny janken op naar zoveel raad gevraagd te hebben wilde zijn geen verdere gaat aannemen van deze dag af sloeg amy de verhouding tussen fanny en haar slaaf aandachtige ga de dan zij tot nu toe gedaan had er waren tijden waarin fanny zijn geestelijke minderheid niet kon uitstaan en zo ongeduldig eronder werkt dat zij hem voor goed zijn congé scheen te zullen geven op andere ogenblikken ging zij veel vriendschappelijk er met hem om dan scheen hij haar te amuseren en zij haar meerderheid minder te voelen maar sparkle niet de trouwste en meest onderdanige minna geweest hij zou al lang zijn biezen gepakt en de afstand van rome tot londen tussen zich en zijn kwelgeest geplaatst hebben maar hij had zo veel wilskracht als een roeiboot die door een stoomschip wordt voortgetrokken hij volgde zijn vrede onbarmhartige meesteres door dik en dun over effenen en verborgen water hem zonder enige moeite te doen om los te komen wanneer mevrouw middel wij hun de ontmoetingen tegenwoordig was sprak zijn weinig tot maar zoveel te meer over fanny zij werd als het ware gedwongen haar door haar roer net aan te kijken en zich in het algemeen een gesprek laffe redenen op haren schoonheid te laten afpersen die zij onmogelijk kon ontkennen de enige vraag die zijn meer kon was erbij te voegen een verwende schoonheid maar met zo'n gezichtjes en zo'n figuurtje is dat geen wonder het mag ongeveer een maand of zes weken geweest zijn na die avond waarop kleine door het raad had moeten geven toen deze bemerkte dat de verstandhouding tussen fanny en de sparco een nieuwe fase was pym getreden alsof zij dit afgesproken hadden sprak sparkle en gezelschap niet dan haar blik op fanning geworpen te hebben hij is geen eerst haar het toestemming te vragen deze jonge dame scheen echter veel te bescheiden om die blik te beantwoorden maar had sparkle de toestemming verkregen dan is veeg zijn had hij die niet dan sprak zij zelf bovendien was het duidelijk dat wanneer hendrik go sparkle aan het praten trachten te krijgen deze daaraan geen gevolg af en daarbij bleef het dan niet spoedig daarop volgde er dan zonder dat iemand er wereld er opzet in vermoed zo hebben een vinden gezegde van fanny zodat gowan zich terugtrok alsof hij de hand in wespennest gestoken had er was nog een omstandigheid die kleine dorp het ergste date vrezen sparkles houding tegenover haar was veranderd was bijna boel duidelijk geworden het gebeurde zelfs dat wanneer zij in gezelschap het zij in haar eigen woning of bij me from beryl wat achteraf bleek zij eensklaps een arm om haar middel voelde zonder dat hij ooit een verklaring af van deze atentie hij glimlachte maar met zijn dom goedhartig gezicht alsof hij een zekere eigendomsrecht niet gelden op zekere dag zat amy op haar vrolijke kamer die op het corsa uit zag met een bezwaard hart aan haar zuster te denken toen zijn eensklaps een zachte tik op haar schouder voelde en vennen die anders op dat uur gewoonlijk en wandelen deed naast haar kwam zitten wel een volk zei waar zit je aan te denken kleintje aan jou finney mee maar hoe toevallig maar kijk eens daar is nog iemand dacht je aan hem ook amy had natuurlijk aan die hem gedacht want het was niemand anders dan sparkle zij zei dit echter niet maar gaf hem een hand waarop sparkle aan haar andere kan plaats nam en weldra voelde zij de broederlijke learning in haar rug en zich uitrekken om ook fanny tot steun te strekken nu zusje begon fanny met een zucht ik vermoed dat je wel begrijp en zult wat er aan de hand is zij is even mooi als ik verliefd op haar ben stamelde sparkle en zij heeft geen kuren en het is nu in orde gemaakt je behoeft het niet uit te leggen het munt save and i may liefste antwoorden sparkle in het kort lieveling en dan fanny wij zijn geëngageerd zodra zich vanavond of morgenochtend de gelegenheid voordoet zullen wij het en papa vertellen het is erdoor en dus behoefte er niet veel meer over gepraat te worden lieve fanny veel sparkle bijna eerbiedig in ik zou graag een enkel woord tot een wie zeggen goede hemel zeg het dan rip de jong verloofde ik ben overtuigd beste amy als er een meisje is naar je hoogbegaafde een mooie zuster die zo helemaal geen kuren heeft nu dat weten we wel echt mijn t' rip fanny laat dat maar achterwege vertel nu eens iets anders dan dat wij geen kuren hebben ja liefste zij sparkle en ging voort en ik verzeker je amy dat ik geen grote geluk zal kennen behalve dat van de uitverkorene te zijn van zo'n prachtig meisje dat ging spoor zelfs van q alsjeblieft er punt alsjeblieft viel fanny in terwijl zij even met haar kleine voet je de vloer raakte je hebt groot gelijk lieveling en nam sparkle dat is een slechte gewoonte van de wat ik wilde zeggen is dat ik geen groter geluk en nadat van verloofde zijn met zulk een voortreffelijk een prachtig meisje dan steeds op vriendschappelijke voet te blijven met haar zuster die ik mag in sommige dingen wat beneden het gewone peil blijven en ik weet heel goed dat men er over het algemeen zo over denkt maar wat een niet betreft ben ik durf er overheen ten bewijze daarvan gaf hij haar onverwacht een kus er zal een onze tafel altijd een plaatsen zijn voor ik ging hij voort rederijker dan de zusters en ooit bijgewoond hadden mijn hoop heer zal zeker altijd verrukt zijn iemand te ontvangen wie ik zo'n hoge achting toedraag en wat mijn mama betreft zij is zo'n werk waardige vrouw zonder het punt het munt waarschuwde fanny neem mij niet kwalijk lieve ik weet dat ik die gewoonte heb en ik dank je zeer mijn aangebeden meisje dat je de moeite wilt doen mij daarvan te genezen maar mijn moeder is in ieders ogen zo merkwaardige vrouw en heeft er heus geen dat mag zo zijn of niet antwoordde fanny maar je moest daar nu mee ophouden dus zeker lieveling dan heb je eigenlijk ook niets meer te zeggen het punt is het wel nee volstrekt niet mijn aangebeden meisje alleen wil ik nog mijn excuses maken dat ik zoveel gesproken heb het scheen dat sparkle de ingeving kreeg dat fanny's laatste vraag zoveel zeggen wilde als ga nu maar een hij trok daarom de broederlijke learning naar zich toe en zei heel netjes dat hij als fanny het goed vond nr afscheid zou nemen hij ging echt een idee voor dat amy hem zo goed en zo kwaad als haar dit in deze omstandigheden mogelijk was geluk gewenst had toen hij weg was zij amy of fanny fanny en veel haar zuster om de hals en snijden eerst lachte fanny maken al heel spoedig legde zij haar wang tegen die van haar zuster aan en schrijden ook een beetje het was de eerste maal dat fan enig verborgen onderdrukt of overwon de gevoel op dit punt aan de kast ligt van dit uw af lachte zelfgekozen weg voor haar en bewandelde zij die op haar eigen heerszuchtige eigenzinnige wijze einde van hoofdstuk 14 deel 3 15e druk van deel 3 van kleine dorp van charles dickens vertaald door hg van tricht deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel coenders de heer door het kon ving de mededeling dat zijn dochter door de heer sparkle ten huwelijk gevraagd was en dat zij hem het jawoord gegeven had met grote deftigheid en veel vertoon van vaderlijke trots zijn deftigheid nam toe bij de gedachte aan al de voorname kennissen die hij reeds in het verschiet zag en zijn vaderlijke trots werd opgewekt door de gevoeligheid die fanny aan de dag legde voor dit grote doel van zijn leven hij gaf haar te verstaan dat haar edele eerzucht heerlijke weerklank vond in zijn hart zegende haar als kind overvloeiende van plicht en edel aardige beginselen vol opofferende liefde voor de goede naam der familie toen sparkle muur van fanny's toestemming verkregen had om zijn opwachting bij haar vader te maken zij deze niet te willen bemantelen dat de verbintenis die meneer sparkle de eer had voor te stellen in alle opzichten overeenstemde met zijn wensen en hopen zowel omdat deze verbintenis in volkomen harmonie was met de geheel onbaatzuchtige genegenheid zijn er dochter als omdat en daarmee de de hoogst aangename verwantschap geopend werd met de heer meer de grote geest deze eeuw ook sprak hij op hoogst loffelijke wijze over mevrouw middel als een hoogstaande dame voornaam elegant en daarbij zo uiterst vriendelijk en minzaam hij achtte het zijn plicht te doen opmerken overtuigd als hij was dat een jong mens met zere sparkles scherpzinnigheid zou begrijpen dat de kiesheid dit vorderde dat een beslissing op het verterende aanzoek nog wachten moest totdat hij het voorrecht zo genoten hebben en kort de briefwisseling met de heer medal gehouden en de verzekering ontvangen te hebben dat die buitengewoon verdienstelijke gentleman zijn een goedkeuring hechten aan de verbintenis zodat hij door het overtuigd komt zijn dat zijn de dochter ontvangen zou worden op de voet waarop haar stampt haar huwelijksgift en het geen zijn nog te wachten had haar recht gaven het ging alles te samen een waarborg was dat zij een waardige plaats zou blijven in nemen in wat hij zonder dus geen opzicht te laden van alleen aan geld te hechten voor zocht te mogen noemen het ook de grote wereld in het algemeen ontving hij sparkles aanzoek op dezelfde manier als waarop hij en vroegere dagen een paar halve kronen opgestoken zou hebben van een bezoeker sparkle enigszins verbijsterd door de woordenstroom die over zijn onschuldig hoofd was uitgegoten gaf een kort maar beslist antwoord verzeker en de dat hij allang wist dat je frodo hebt geen moleculen had en dat hij het met de oude heer wel zo klaarspelen en verder kwam hij niet want toen legde zijn aangebodene hem het zwijgen op en stuurde hem weg het bezoek dat meneer door het daarna in vol ornaat aan mevrouw merkel bracht werd met niet minder plechtigheid ontvangen me van mergel had de zaak al vernomen van edmont eerst was er erg verbaasd geweest want zij had zich at munt nog nooit voorgesteld als getrouwd man in de wereld maar in edm het verkeerde had me niet gedacht dat hij nog een zou trouwen evenwel zij had wel opgemerkt vrouwen zing scherp op deze punten meneer door het dat at munt buitengewoon verrukt was van mevrouw door het maar kon het niet onder stoelen of banken steken dat meneer door het veel op zijn verantwoording had geladen door zo'n bekoorlijk meisje mee te nemen om de hoofden der jongelui op hol te brengen mag ik de eer hebben hier uit de besluiten mevrouw zijn bemind door het dat de richting die manier sparkles genegenheid genomen heeft door u wordt goedgekeurd ik verzeker u meneer door het antwoordde mevrouw merkel dat ik voor mijn persoon verrukt ben dat was voldoende voor meneer door het voor mijn persoon herhaalde mevrouw merkel drukt deze herhaling van voor mijn persoon gaf tegen door het aan een leiding de verwachting uit te spreken dat ook meneer medals and toestemming niet zal onthouden ik kan onmogelijk op mij nemen antwoordde mevrouw merkel en stellig antwoord te geven voor meneer medal heren inzonderheid heren die de wereld bestempeld met de naam kapitalist hebben op zulke punten hun eigen inzichten maar ik denk meneer door het dit is echter een geheel persoonlijke opinie ik denk dat meneer medal er zijn bekeek zich nog een van de borst tot de voeten ook verrukt van zal zijn meneer dordt gaf nu te kennen dat hij als gentleman en als vader de heer merrill zou schrijven hetgeen zeer de goedkeuring van van mergelweg droeg zij zelve verzond met de eerst volgende post een brief ter voorbereiding aan het achtste wereldwonder evenals in zijn gesprekken en redevoeringen over de grote zaak om hulde manier door het in zijn brief het onderwerp met talloze krullen zoals meesters in de schrijfkunst op de titels hun dagboeken aanbrengen even melden brief was duidelijk genoeg wat dit inhoudt betrof om de heer marilyn staat te stellen zich te houden alsof dit bericht het eerste was dat hij er over kreeg meneer medal zond een antwoord en meneer dorp schreef nog eens aan meneer meer doel en deze weer aan meneer dorp en al heel spoedig voor luidde het dat de corresponderende mogelijkheden tot een vergelijk waren gekomen nu niet vroeger kwam de juf of any op het toneel geheel uitgedost voor haar nieuwe rol nu niet volger slorpte zij sparkle geheel op in het licht dat zij verspreiden en dat schitterde voorbij de en nog voor een twintigtal andere bovendien nu voelde zij het gemis van een bepaald aangewezen plaats in de grote wereld en gemist dat haar zo gekweld dat niet meer het mooie scheepje stuurde onmiddellijk in vaste koers dreef luchtig en gelijkmatig op de golven en toonde hoe geschikt het was om onder zeil te gaan nu alles naar wederzijds genoegen geregeld is acht ik het tijdstip gekomen en officieel kennis van te geven aan mijn vrouw channel minder manier door het maar meer van fanny legde hem kortweg het zwijgen op zeggende maar papa ik zie niet in wat mevrouw general ermee te maken heeft lieve antwoorden meneer door het dat zou niet meer dan beleefd zijn tegenover een dame zo stipt op de vormen en zowel opgevoed oh ik walg van de vormen en welopgevoed heid van mevrouw genderrol papa ik heb volop genoeg van mevrouw general volop genoeg herhaalde de vader op verwijtende toon volop genoeg van mevrouw general ik wil letterlijk van haar papa ik zie werkelijk niet wat zij met mijn engagementen te maken heeft na het zij kan haar eigen huwelijksplannen denken al zijn die soms nog heeft fanny en dan de vader 30 en langzaam alles gold het een zeer gewichtige zaak ik verzoek je mij wel te willen verklaren wat je bedoelt ik bedoel papa dat als mevrouw general soms trouwplannen maakt voor zichzelf en zij haar tijd wel nodig zal hebben en wij haar met de mijne niet lastig behoeven te vallen heeft zij die niet zoveel te beter maar ik verlang toch niet naar die eer om haar mijn plannen aan te kondigen veroorloof mij te vragen waarom niet omdat zij het wel zal merken dat ik ga engageert ben zij heeft haar ogen niet in de zak zou ik denken en mocht het aan haar waakzaam oog ontsnappen dan zal zij het wel merken als ik ga trouwen en ik hoop dat u het niet als gebrek aan liefde voor u zult beschouwing papa als ik beweer dat het dan nog tijd genoeg is voor mevrouw jungle fanny deze gril en deze uiting van vijandschap tegen mevrouw general verbaast me niet alleen maar eens mee hoogst onaangenaam noem het geen vijandschap papa want ik geef u de verzekering dat ik mevrouw general die niet waardig keuren nu stond meneer door het op hij keek hoogst ernstig en zeer misnoegd terwijl hij zich in zijn volle waardigheid tegenover zijn dochter plaatste en fanny al spelend met haar bracelet keek nu eens de kamer rond dan weder naar het strenge gelaat van haar vader en zij eindelijk het spijt mij wel papa maar ik kan er nu eenmaal niets aan doen ik ben geen kind meer en ik ben amy niet ik zal spreken wanneer ik dat nodig vindt fanny antwoordde haar vader na een indrukwekkende stilte indien ik je verzoek hier te blijven terwijl ik mijn vrouw general gaan om haar deelgenoten te maken van de verandering die er in onze familie zal plaats hebben waar van die voorbeeldige dame en vertrouwd lid is indien ik je dat verzoek er op staan oh papa viel fanny op betekenis volle toon in indien u er zo op staat dan ken ik geen andere plicht dan aan te voldoen ik hoop echter mijn eigen opinie te mogen hebben over dit onderwerp ik zou die in de gegeven omstandigheden moeilijk kunnen onderdrukken fanny bleef zitten met een gedweeheid die wel uitrusten elkaar altijd raken uit dacht het werd en haar vader niet meer willen beantwoorden of niet meer wetende wat de antwoorden schelden om tinkelen mevrouw kennel enkele niet gewend dergelijke korte bevelen te ontvangen ten aanzien van de schone vernist er bleef staan maar meneer dorp die in zijn houding de gehele marshall sea met al haar bewoners zag vloog onmiddellijk op hem af hoe durf je wat bedoel je neem me niet kwalijk meneer maar ik zou gaan we weten je hebt niets te willen weten rip door het toornig vertel mij dat niet je houdt me voor de gek ga voor de gek ik verzeker u meneer verzeker mij niets ik wil niet iets verzekerd worden door knecht je drijft de spot met me je kunt heen gaan h en het gehele personeel kan heen gaan waar wacht je nog op op uw we bevelen meneer dat is een leugen je hebt mijn bevelen ik mijn beleefde groeten aan mevrouw channel en ik verzoek haar vriendelijk even bij mij te komen indien het haar schikt dit zijn je bevelen het is wel mogelijk dat enkele bij het overbrengen van deze boodschap tevens mededeelde dat meneer door het een bui had die aan bravo mij gent de hoe het zij enige ogenblikken later hoorde hem het geritsel van een zijde hoek in de gang en kwam mevrouw general met buitengewone snelheid men zou gezegd kunnen hebben aan de springen bij de deur scheen zij zich te bedenken want zij zweefden met haar gewone hartstochten loosheid naar binnen ga zitten mevrouw general zijn meneer door het mevrouw general nam plaats op de stoel die meneer door het haar aandoet mevrouw geen deze gentleman voort aangezien u de vriendelijkheid gehad hebt de leiding van de opvoeding menen dochters op uw te nemen en ik overtuigd ben dat niets wat haar aan goud u onverschillig kan zijn onmogelijk totaal onmogelijk zei mevrouw genderrol op haar eigenaardig kalme manier ik wens u daarom mede te deelen mevrouw dat mijn dochter hier aanwezig mijn frank general neer even naar fanny en deze meer even naar mevrouw general maar na zijn weer even stijf ging zitten dat mijn dochter family a geëngageerd is met meneer partner met wie u reeds kennis gemaakt hebt u zult dientengevolge ontslagen worden van de helft u wel moeilijke taak me vooral zeer moeilijke taak wanneer door het keek bij het herhalend van deze woorden fanny toornig aan dit zal echter naar ik hoop niet de minste verandering brengen direct noch indirect in de wijze waarop u tot nu zo goed waard in de familie te verkeren meneer dordt antwoordde mevrouw general de gehandschoende hand die onder gelegen had nu op de andere leggende is altijd hoogst gevoelig voor de vries godsdiensten die ik hem bewijzend kan family kuchte en th als of zij zeggen wilde u het wel gelijk juffrouw door het heeft ongetwijfeld de grootste discretie in acht genomen die de omstandigheden veroorloofde en zal mij zeker wel willen toestaan haar mijn de oprechte geluk wensen aan te bieden maar meer dergelijke verbouw ten is een gesloten worden zonder de kluisters van de hartstocht mevrouw genderrol sprak met gesloten ogen toen zij het woord hartstocht uitsprak alsof zij dat niet kon terwijl zijn iemand aan keek wanneer de wederzijdse betrekkingen en hun goedkeuring aan hechten is het leggen van de grondslagen voor de stichting van het familie gebouw zeer zeker ene verblijdende gebeurtenis ik vertrouw dat je voet door het mij wel zal willen toestaan haar mijn welgemeende gruwelijk wensen aan te bieden hiermee de eindigde mevrouw general haar toespraak maar om aan haar mond de vereiste plooi te geven liet zij en heimelijk opvolgen papa pruimpje prisma meneer dorp vervolgde zijn hoorbaar ben ik een hoogste verplicht voor de beleefdheid en ik vroeger bij de onderscheiding die mij te beurt valt om zo spoedig met zijn vertrouwend vereerd te worden mijn dank daarvoor en mijn gelukwensen betreffen evenzeer wanneer door het als me je profiel mij zijn die bijzonder zeer bijzonder aangenaam zij de aanstaande bruid dat u mevrouw general niet de minste bezwaren maakt is mijn pak van het hart wat had ik toch moeten doen mevrouw general wanneer u er iets tegen gehad had mevrouw genderrol legde nu de andere hand weer bovenop en glimlachte met om de aantal pruimpjes en prisma's uw goedkeuring te blijven verlangen mevrouw general ging fanny voert haar glimlach beantwoordende met een waarom geen enkel van die voorwerpen aanwezig was zal natuurlijk het hoogste doel in mijn huwelijksleven zijn die te verliezen zo mijn diep ellendig maken ik verzoek u echter mij te veroorloven u aandachtig te mogen maken op een kleine dwaling de besten onder ons zijn daaraan onderhevig en zelfs mevrouw general kunt daaraan niet altijd ontkomen ik ben het niet geweest die u in vertrouwen genomen heb dat heeft papa gedaan anders niemand dan papa ik ben nu zeer verplicht voor uwe aanmoediging en uwe beschermende hond maar papa is de enige die er naar gevraagd heeft u mij dus voor niets te danken terwijl ik integendeel hoogst dankbaar moet zijn dat u wel de toestemming tot mijn verloving het willen verlenen ik hoop dat u ook voortaan mijn handelingen zo blijvend goedkeuren en dat mijn zuster wanneer ik uit huis ben nog lange tijd het voorwerp van uwe minzaamheid blijven nog een vrouw channel na deze op zeer beleefde toon uitgesproken gereden verliet fanny in een elegante houding en met een vrolijk gezicht de kamer om zodra zij bij de trap was naar boven te stormen met gloeiende wangen bij haar zuster binnen te vallen haar een kleine marmot te noemen haar te schudden op dat zij de ook beter opent zou zetten en vertellen wat dat beneden was voorgevallen en haar eindelijk de vraag voor te leggen want zij nu dacht van papa tegen november foam er deelt legde de jonge dame een grote zin voor onafhankelijkheid en zelf bewustheid aan de dag zonder nog de eigenlijke vijandelijkheden te openen nu en dan had er het kleine schermutseling plaats maar meer mevrouw middel haar eens beschermend op de rug klopte of wanneer deze term bijzonder jong en fris uit zag maar mevrouw merkel maakte aan het wapengekletter altijd spoedige een de door met de bevallig th te onverschilligheid in de kussens van haar sofa weg te schuiven en iets anders te vinden om haar aandacht op te vestigen de grote wereld want dit geheimzinnige ding had zich ook op de zeven heuvelen genesteld vond dat het arrangement juffrouw dorp in haar voordeel had doen veranderen zij was veel vermaak waardig veel vrijer en aantrekkelijker minder veeleisend zodat zij hebben een gehele stoet van bewonderaars op maaiend tot grote verontwaardiging van alle moeders met huwbare dochters juffrouw fanny trok zich daarvan niet aan zij ging haar eigen weg op de hielen gevolgd door sparkle en scheen te zeggen als ik liever deze aan handen en voeten gebonden zwakkeling zegevierend rondleidt dan door een sterkere rond gelijk te worden dan is dat mijn zaak ik doe het en daarmee uit en sparkle zelf voor niets hij ging mee waarheen zij hem bracht deed wat zij hem opdroeg voelde dat de onderscheiding die aan zijn uitverkorenen te beurt viel ook op hem af straalde en was dankbaar dat hij zo openlijk als haar aanstaande bruidegom erkend werd aangezien de winter nu langzamerhand plaats begon te maken voor de lente begon ook het tijdstip te naderen wat sparkle zich naar engeland moest begeven om het hem toegewezen aan deel over te nemen in het besturen en beheren van zijn gave des geestes zijn onderwijs zijn handel zijn ondernemingsgeest en zijn wijsheid het land van shakespeare middel te beker moeten wat het land van voegen en tegenwoordige wijsgeren en natuuronderzoekers van kunstenaars op velerlei gebied dat land riep om sparkle sparkle moest komen om het onder zijn hoede te nemen wilde het niet ellendig vergaan en neer sparkle niet in staat die wanhoopskreet uit de diepste van de ziel seks land te weerstaan verklaarde dat hij gaan moest het gevolg hiervan was dat het dringend nodig werd de vraag te beantwoorden wanneer waar en hoe meneer sparkle de echtgenoot zou worden van het liefste en mooiste meisje van de wereld dat geen kuren had na een beetje geheimzinnigheid en gefluister deelde fanny zelf de oplossing aan haar zuster mee nu zal ik je eens wat vertellen kindje begon zij op zekere dag het is zo even pas vastgesteld en tuurlijk ben jij de eerste die het weten moet je huwelijk v loopt nu niet vooruit op hetgeen ik je kon vertellen kindlief laat ik het je nu in vertrouwen mededeling eigenlijk moest ik op je vraag nee antwoorden want het geld meer admins huwelijk dan het mijn kleine door het keek en niet zonder reden alsof dit fijne onderscheid aan haar begripsvermogen ontsnapte ik ben niet in geld verlegenheid ik heb geen haast zijn fanny ik word niet in de betrekking gewacht en behoeft mijn stem niet te geven voor een verkiezing maar het moet wel en wanneer ik niet op hem pas doet hij maar dwaasheden het is dus veel meer uit mijn zak dan de mijne maar nu is de vraag zullen wij hier en de spoedig troon of in engeland en dus pas over een paar maanden als dat mens zij sprak over mevrouw merkel toch tot na pasen hier blijft is er geen reden waarom ik ben meer middels aanbod om voorlopig in dat huis maar je eens met die danseres geweest bent herinner je het wel zou gaan wonen tot wij zelf een huis ingericht hebben bovendien heeft meneer medal papa te logeren gevraagd en wanneer wij dan een paar dagen vooruit gaan kunnen we papa in florence op wachten dus dan blijf ik hier alleen met mevrouw general voor amy ja schatje tot papa terug komt want op eduard's gezelschap kun je niet rekenen die is van plan naar napels en sicilië te gaan maar één ding briefje als je hier met mevrouw general van link blijft laat zijn je niet op een slimme manier overhalen om het eens te worden over papa zij zal het zeker proberen ik door zie haar volkomen al heeft zijn altijd handschoenen aan je moet maar doen alsof je haar niet begrijpt en mocht papa wanneer hij terugkomt je vertellen dat hij plan heeft mevrouw general tot je mama te maken omdat ik weg ben antwoord dan zonder een ogenblik te aarzelen papa ik verzoek u mij daar ernstig tegen te mogen proberen fijn u waarschuwde mij reeds en is er tegen evenals ik ik geloof wel niet dat jouw tegenkanting enige uitwerking hebben zal want je zult het wel niet met de nodige flink rijk zeggen nu papa er in betrokken is maar bedenk dat het je plicht is dat mens zijn we doelden nu mevrouw general mag onze stiefmoeder niet worden zij zou ons allemaal het leven zuur maken ik zou je niet in de steek laten geloof me ik zal je helpen en al mijn gewicht van de getrouwde vrouw die niet ontbloot is van bekoorlijkheden laten neerploffen op het hoofd en de valse haren al zijn ze nog zo lelijk ik kan mij niet begrijpen hoe iemand ertoe komt ze zo redelijk te kopen nu dan op het hoofd en de valse pruik van mevrouw jekyll kleine dorp ontving deze raad zonder er zich tegen te verzetten maar ook zonder fanny enige aanleiding te geven tot de mening dat zij die zo opvolgen nu fanny aldus alles geregeld had wat er nog in haar jonge meisjes leven te regelen het wiel begon zij zich met een haar geheel persoonlijkheid kenschetsende even te wijden aan de grote verandering die er met haar zal plaatsvinden het spreekt vanzelf dat de branche toiletten in parijs besteld en door hare k manier onder veilige leiden van de koerier af gehaald werden talloos maar en de vrolijke nieuwsgierige die je het gehele uitzet kwamen bewonderen en intussen werd de dag bepaald waarop een gedeelte ervan in het openbaar tentoongesteld zou worden uitnodigingskaarten voor een dejeuner werden minstens aan de helft van de in romulus stad verblijf houdende engelse rondgezonden terwijl de andere helft zich voorbereiden om als vrijwilligers op verschillende punten van de stad onder de wapenen te komen de hoog edelen en beroemde engelse senor het de cardo door het kwam met post-paarden door modder en slijk aan beginnen hij voltooide zijn opvoeding onder de volmaakte napolitaanse adem om het feest met zijn tegenwoordigheid te vereren het beste hotel met een gehele staf van keukenprinsen en prinsessen zo aan de hoogste culinaire eisen voldoen de wissels van meneer dorp dreigde de colonia bank te doen springen en de britse consul verklaarde nog nooit zo'n huwelijk bij gewoon te hebben en toen tegen de avond van de gewichtige dag het jonge paar als weggereden voelde kleine door het zich wat eenzaam en neerslachtig zij zou het liefst weer als van ouds bij haar vader hebben zitten werken voor zijn avondeten gezorgd en hem in bed geholpen hebben maar daaraan mocht zijn die denken nu zij samen in de statie koets zaten met mevrouw general op de bok en avondeten had meneer door het verlangt te souperen er was een italiaanse kok en zwitserse banketbakker die met mutsen op zo hoog als meters in het laboratorium onder de grond allerlei alchemistische geheimzinnigheden uren lang hadden moeten samenvoegen en omroeren voor het gereed dat kunnen zijn de heer door het was die avond erg vol kernachtige gezegde bovendien zeer spraakzaam waren hij eenvoudig hartelijk geweest dan zou hij zijn jongste dochter veel meer genoegen hebben gedaan maar zij nam hem maar weer zoals hij was had zei dat eens niet gedaan en deed haar best hem in het gunstigste ligt te zien eindelijk trok zich mevrouw general in haar weken terug dit terugtrekken voor de nacht was altijd haar ijzers te ceremonie alsof zij het noodzakelijk vond men menselijke verbeelding te doen verstenen ten einde te beletten haar te volgen toen de oefening in fatsoenlijk platonisch doen afgelopen en zij de deur uit was sloeg amy de arm om haar schouders als om hem goedenacht te zeggen een die lieve zij haar bij de hand neem een de dit is het einde van een dag die een grootse indruk bij mij heeft achtergelaten en bij zeer bevredigd heeft toch zeker ook wel wat vermoeid beste nee nee ik voel geen vermoeienis maar meer ik zo veel reden tot de zuiverste blijdschap heb kleine door het was blij hem zo opgewekt te zien en keek hem glimlachend aan liefste ging hij voort deze dag is er een waarop een uitstekend voorbeeld is gegeven aan jou mijn meest geliefde kind zij ons telde van deze woorden en wist niet wat zij zou antwoorden ofschoon hij ophield alsof hij verwachtte dat zij iets zeggen zo je beste zuster onze fanny amy heeft een huwelijk gesloten uitnemend geschikt om de basis van onze connectie en te vergroten en ons de ramp in de maatschappij te verschaffen die ons toe komt ik hoop dat de tijd niet meer ver of is waarop wij ook een begeerlijke partij kunnen vinden voor jouw liefste amy of mee laat me liever bij uw blijvend papa ik smeek en bid u bij u te mogen blijven ik voor lang niets liever dan bij u te zijn en voor u te zorgen zij zei dit als onder de indruk van een plotselinge schrik kom kom amy dat is baas en ziekelijk dwaas en ziekelijk je positie in de wereld heeft verantwoordelijkheid op je geladen je moet die positie verruimen en je die vaardig maken wat dat zorgend voor mij betreft ik ben best in staat om voor mezelf te zorgen of voegde hij er na een kleine pauze bij mocht ik oplossing nodig hebben dan eerst die te krijgen met hulp van de voorzienigheid ik kan er niet aan denken mijn beste kind beslag op je te leggen je je voor mij te laten opofferen o wat een tijd van de dag onder die uiting van zelfverloochening te beginnen dit te doen met een er alsof hij zich en op beroemde zich voor te doen als over hij zelf geloofde dat het mogelijk was spreek nu niet amy ik geef je de verzekering dat ik het niet doen kan ik ik ben het verplicht mijn geweten zou het mij verbieden onder de verse indruk van de gewichtige en voor ons allen zo hoogst aangename gebeurtenis van deze dag geef ik je mij plechtige wens te kennen liever een je je goed en overeenkomstig onze stand getrouwd te zien oh nee beste ik smeek u amy ik ben overtuigd dat indien dit onderwerp werd voorgelegd aan iemand met volledige kennis van de samenleving met veel takt kiesheid en gezond verstand bijvoorbeeld aan mevrouw channel dat haar opinie geheel zo overeenstemmen met de grote liefde en de rechtmatige ijs die van mijn verlangen de grondslag uitmaken maar aangezien ik je liefhebbend en plichtmatig karakter uit ondervinding cam ben ik overtuigd dat het onnodig is er nog meer van te zeggen ik zo op dit ogenblik geen echtgenoot voor je weten ik heb er zelfs geen op het oog ik verlang niets dan dat wij elkaar zullen begrijpen goede nacht mijn lieve eenzaam achterblijvende dochter goede nacht god zegen je eerst het mogelijk dat die nacht de gedachte in kleine door het op kwam dat hij haar nu in zijn voorspoed wel missen kon dat hij haar plaats door mijn tweede vooral wilde laten innemen maar zij hoek dergelijke gedachten onmiddellijk op de lucht zij bleef hem even troon als ik de ergste pijn maar zij hem doorheen had geholpen zij alleen geen harde verweekt trof hem dan dat hij nu alle dingen zag van zijn standpunt als rijkaard en nu en dan gebukt ging onder de zorg hoe hij rijk zo blijven en zo mogelijk nog rijker worden nog 3 weken zaten zij samen in hun de statie koets met mevrouw john of op en toen vertrok meneer door het naar florence kleine dorp zou gaarne met hem meegegaan zijn al was het alleen omdat zij hem liefhad om dan alleen terug te keren denkende aan het oude engeland maar nu de koets met de jong getrouwe vooruit was gegaan volgde de kamerdienaar en de beurt zo niet aan haar gekomen zijn solange voor geld andere te krijgen waren mevrouw general nam het leven van de gemakkelijke kant op toen zij met haar beide waren zo gemakkelijk als hij iets kon opvatten en kleine door het re nu en dan eens in een huur hij thuis uit om alleen rond te wandelen tussen de overblijfselen van het oude rome in die oude bouwvallen van amfitheaters tempels en triomf poorten zag zij behalve hetgeen ze werkelijk waren ruïne van de oude marshall zie van haar eigen vroegere leven de gelaatstrekken en gestalte van de bewoners die zij daar gekend had die we winnen van al de liefde al de hoop al de zorgen al de vreugde die daar haar deel waar een geweest einde van het 15e hoofdstuk van deel 3 16e stuk van deel 3 van kleine door het van charles dickens vertaald door aangeven van tricht deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel coenders bij hun aankomst in harley street cavendish square te londen werd het jonge paar ontvangen door de eerste bottelier deze grote man stelde wel geen belang in hem maar aan fijn het lachen nu eenmaal toe werd er niet meer getrouwd en ten huwelijk gegeven dan waren ook geen eerste botten liers meer nodig evenals de nazi's er zijn om belasting te betalen moest een rijke familie in zijn om mijn botten liers op na te houden hij was dus wel zo goed aan het rijtuig te komen zonder zijn wenkbrauwen te fronsen en om tegen één van zijn ondergeschikten te zeggen thomas zorg voor de bagage zelfs geleide hij de jonge mevrouw de trap op en bracht haar in tegenwoordigheid van meneer medal maar dit moest beschouwd worden als een hulde aan de sectie hij was een groot bewonderaar van de zwakke sexy en zoals bekend was in aanbidding van de bekoorlijkheden van zekere hertogin niet alsof dit op bevel geschieden meneer merrill stond voor de haard in afwachting dat het mevrouw sparkle zou kunnen verwelkomen toen hij enige passen vooruit deed scheen zijn hand in de maal naar boven te kruipen zodat hij haar de opslag in de han deal de en toen hij haar een kus gegeven had nam hij zichzelf weer beide polsen en trok zich tussen sofa's stoelen en tafels terug alsof hij zijn eigen politieagent was en tot zichzelf zijde nu geen dwaasheden meer kom ik heb je stevig vast en nu ga je met mij mee mevrouw sparkler in haar statie vertrekken aangeland een heilige der heiligen van ons zei de gids en het fijnste linnen voeren dat zij stap voor stap terrein om en de overwinning dus niet kon uitblijven op de dag voor haar huwelijk had zij aan de kamer meer van mevrouw middel in tegenwoordigheid van haar meesteres een aandenken gegeven en bracelet een hoed en twee je pony alles nieuw ongeveer 4 maal meer waard dan het cadeautje dat mevrouw middel haar jaren geleden vereerd had of zij gelukkig was wel fanny moest nu in was wel gelukkig zijn omringd als hij was van alle wilde en gemakken die voor geld te krijgen waren nu zijden zijn niet meer was ik maar dood de koerier wat er zich niet mee kunnen we enige dat zijn meester bij een vriend zo gaan logeren en er de voorkeur aan gegeven hem onder te brengen in het hotel brook street krassende square en meneer middel me vallen terrein thuis voeg voor te laten komen ten einde meneer door het zijn opwachting te gaan maken schitterend dat is de equipage glanzend waren de paarden blinkend was het tuig kostbaar de livrei een deftige heel en ik die paadje voor een middel de mensen op straat zagen het bewonderde het en fluisterde met ingehouden adem daar rijdt hij ging ja daar reed hij heen en in brook street klas van de square verliet het u wil het schitterend verhaal zelf niets schitterend integendeel grote opschudding onder het bedienden personeel van het hotel mary de eigenaar een gentleman die het hoofd nogal hoog toch en juist met een paar raspaarden de stad was binnen gereden geleide de grote man persoonlijk naar boven de bedienden kroop en vol eerbied in hoeken en achter pilaren leg merk doel o zon maan en sterren daar is de grote man de man die iedereen bij zich aan tafel kon vragen en het geheim bezat van geld te kunnen maken toen hij de trap op ging posteerde de bedienden zich al op de onderste treden op dat zijn schaduw op en zo vallen wanneer hij naar beneden ging de rijke man scheen het nieuwe testament herzien te hebben en nieuw reeks het koninkrijk der hemelen te zijn ingegaan het zou niet lang duren of de zieke en kreupelen werden op zijn weg neergelegd evenals op die van de grote apostel die niet met de rijke verkeerde en geen geld gemaakt want de heer door het zat in zijn kamer jaap om de koran te lezen aan zijn ontbijttafel toen de koerier met zenuwachtige stem aankondigde meneer meer deel met bonzend hart sprong de heer door het op oh meneer medal ga te veel eer te veel eer veroorloof mij u te zeggen hoe diep getroffen ik ben door a deze over grote beleefdheid ik weet meneer medal hoe ik het waarderen moet dat u mee enige ogenblikken af staat van na uw kostbare tijd door het beefde letterlijk ter wil hij de beroemde man toesprak meneer merrill uit de binnensmonds aarzelend enige onverstaanbare klanken die overigens ook niets te betekenen handen en zij eindelijk het verheugt mij kennis met u te maken manier u bent zeer vriendelijk waarlijk zeer vriendelijk meneer middel de bezoeker had intussen plaats genomen en streek met zijn grote hand over het voorhoofd hij zag er niet wat betrokken uit u bent toch wel meneer medal volgt meneer door het ik ben zowel als ik ja zowel als ik gewoon de ben nu moet het wel enorm ook de uitspraak van dat wordt enorm druk hebben ja dat gaat nogal maar of nee het beduidt niets ik ben heel wel meneer mary keek het vertrekkend rond minder goede spijsvertering misschien ja dat is wel mogelijk maar ik ik ben wel genoeg er bevonden zich zwarte strepen op zijn lippen daar maar zij elkaar raakten alsof daar loop vuurtjes van buskruit ontstoken naar hem iemand met een vurige temperament zomer van kortzichtigheid verdacht hebben vooral de manier waarop hij met de hand over het voorhoofd streek had dorp aanleiding gegeven tot zijn deelnemende vragen met de bedoeling hen wat op te fleuren en dan door het u begrijpt dat ik mevrouw merkel heb achtergelaten als het middelpunt van de algemene bewondering zij zeggen bij mijn vertrek uitstekend uit mevrouw middel werd gewoonlijk ieders bewondering op antwoorden dubbel om de man en dat verdient zei ook ik ben er van overtuigd dat zij dit verdiend wie is dat niet zij dorp mijn meer mendel liet zijn tong in zijn gesloten mond heen en weer gaan hij is geen een stijve onhandelbaar het om te hebben bevochtigde zijn lippen bracht de hand nog een snaar het voorhoofd en keek de kamer rond vooral onder de stoelen maar zei hey meneer dorp voor het eerst aan kijkende om de blik onmiddellijk op diens fast knoopjes te richten als wij spreken van grote aantrekkelijkheden dan dienen wij uw dochter tot onderwerp van ons gesprek te nemen zij is een buitengewoon mooie vrouw buitengewoon zowel haar gelaat als haar figuur toen de jongelui gisterenavond aankwamen was ik bepaaldelijk verrast van zoveel bekoorlijk th meneer door het voelde zich door deze verklaring zo gestreeld dat hij niet kon nalaten nog een th' mondeling te herhalen het ging hem meneer merbel reed schriftelijk medegedeeld namelijk dat hij in deze verbintenis en eer en geluk zag voorbij de familie en daarbij bood hem meneer medal de hand meneer middel keek er even naar en nam haar toen in de zijne alsof zijn eigen grond en geel presenteerblad of een vis lepel was en gaf haar toe aan meneer dorp terug ik minder goed te doen vanmorgen maar eerst eens hier heen te rijden zijn meneer medal ook om u mijn diensten aan te bieden voor het geval ik iets voor u zou kunnen doen en nu te verzoeken mij de eer aan te doen vanavond eenvoudig bij mij te komen dineren en dat elke dag te doen wanneer u geen andere uitnodiging hebt zo lang in de stad blijft meneer door het was verrukt over zoveel attenties denkt u lang in londen te blijven meneer door het het is voorlopig mijn plan mijn verblijf niet langer dan 14 dagen te laten duren dat is het kort verblijf naar zulke dan een reis antwoorden meneer medal ja we zijn wanneer door het maar mee maar de heer middel de lucht doet mee in het buitenland zo goed en ik vind het leven naar zo naar mijn smaak dat ik alleen hierheen bent gekomen om de grote eer na het geluk te hebben met uw kennis te maken en om enige schikkingen te treffen aangaande de wijze waarop ik mijn geld zal beleggen nu meneer door het ik herhaal indien ik u op de eene of andere wijze van dienst kan zijn u kunt over mij beschikken er was nog wat meer aarzeling dan gewoonlijk in door het stem nu dit mee terug onderwerp ter sprake kwam want hij kon zich niet goed voorstellen hoe zo machtig man zo iets zo ook opnemen iemand die aan het hoofd stond van zulke reusachtige ondernemingen hield zich vermoedelijk niet op met zulke beugeling als een particulier kapitaal zoals het zijne het vriendelijk aanbod van meneer medal had hem dus zeer gerustgesteld en hij nam het dan ook onmiddellijk aan ik durfde nauwelijks hopen dat kan ik u verzekeren zij de hij dat mijn het voorrecht de beurt zou vallen van uw raad en hulp gebruik te mogen maken ofschoon ik toch altijd evenals de rest van de beschaafde wereld in de voetstappen getreden zou zijn van de heer medal u weet dat wij om zo te zeggen familie van elkaar zijn geworden en dan meneer merrill bijzonder aangetrokken door de figuren in het karpet nu mocht er daarom op rekenen dat ik altijd tot uw dienst ben ah dat is een prachtig aanbod inderdaad prachtig rip door het uit het zou op dit ogenblik voor een ingewijde niet gemakkelijk zijn hem meneer merrill aandelen te krijgen in goede ondernemingen ik spreek natuurlijk van mijn eigen goede ondernemingen natuurlijk natuurlijk ik doe het op een toon maar hij duidelijk bleek dat de volgens hen geen andere ondernemingen goed konden zijn tenzij tegen hoge prijzen of zoals wij dat gewoon zijn te noemen en lang getal meneer door het moest hartelijk lachen om die aardige uitdrukking ik behoud mijn echter in mijn eigen onderneming en altijd voor aan de een of ander de voorkeur te kunnen geven men heeft er plezier in dat een gunst te noemen als waardering voor al de moeite en zorg die ik er van heb en voor uw genie en uw hart voor de algemene belang voeg de door het er bij een beweging met zijn keel alsof hij is droog door slipte scheen aan te duiden dat medal deze lofspraak alles en bill naar binnen werkte daarna ging hij wordt eenvoudig als een bewijs van erkentelijk het ik zal nagaan hoe ik die trouwens zeer beperkte voorkeur in uw voordeel kan aanwenden maar u begrijpt dat de mensen gewoon jaloers zijn en meer macht in deze is zeer beperkt u bent wel heel goed zijn wanneer door het u bent wel zeer goed het spreekt vanzelf dat in dergelijke zaken oprechtheid en goede trouw bovenaan moeten staan er tussen partijen volkomen onverwoestbaar vertrouwen moet heersen want anders kan men geen zaken doen meneer door het begroeten deze edel aardige beginselen met de hartelijks te betuigen van volkomen overeenstemming ik kan nu dus maar tot op zekere hoogte de voorkeur geven dat begrijp ik binnen zekere grenzen juist binnen zekere grenzen en stipt vertrouwelijk wat betreft mijn raad dat is een andere zaak er staat in het contact met mijn vennooten en contact geheel bewuste de op onze vlekkeloze heer iets dat mij zo beletten u die te geven u kunt door dus over beschikken wanneer u maar wilt meneer merels aandacht werd bij de laatste woorden getrokken door een vel this car die langs het venster heet nieuwe erkentelijkheid betuigen van meneer door het weer ging meneer middels grote hand over het bevolkte voorhoofd kanten en zwijgen meneer door het is fast knopen scheen weer beter meneer inmiddels aandacht te trekken mijn tijd is kostbaar zijn we niet meer als link alsof hij gedurende deze pauze op zijn benen had zitten wachten en deze u juist aangekomen waren ik moet naar de city kan ik u misschien ergens heen brengen mijn rijtuig is tot uw dienst meneer door hebt bedacht zich dat hij zaken had met zijn bankier en die bankier robin de city maar hij moest zijn jas aantrekken komen in werden wel zo lang wachten oh zeker meneer mendel droom er nog een top aan dat hij meneer door het dan de city zou brengen wanneer door het ging dus naar zijn slaapkamer stelde zich ter beschikking van zijn kamerdienaar en was in vijf minuten terug stralend sta mij toe sprak mijn in berkel u mijn arm aan te bieden en toen leunde op de arm van meneer medal daalde manier door het de trap af tussen de aanbidders door we voelende dat de glans om meneer medals hoofd terugkaatste op het zijn het nu bracht het rijtuig hem naar de city en de mensen die om groeten de hoeden die van de grijze hoofden werden genomen het gebuik en gekruid voor die wondervolle sterveling dat neerbuigen in het stof men had iets dergelijks nog nooit gezien nee bij de hoge hemel nee zo veel ook moet zag men op ging enkele zondag in westminster abbey en simpels gevierd rol te samen voor meneer door het was het een verrukkelijke droom daar zo hoog op die publieke zegekar te zitten met bestemming naar zeer passend in deze omstandigheden lombard street daardoor meneer middel erop aan te voet verder te gaan hij stapte uit en liet zijn armzalige equipage ter beschikking van meneer dorp de droom dan nog in verrukkelijk hij toe nu meneer dorp alleen er in zat want nu keek en de mensen naar hem bij afwezigheid van meneer middel en met het koor zijns geestes hoorde hij telkens fluisteren de vriend van merrell dat moet een voornaam band zijn hoewel de bottelier er volstrekt niet op was voorbereid munten die mee die dag uit door keur van spijzen en een schitterend gezelschap een verzameling mensen niet gemaakt uit het stof der aarde maar van een hoger voor het tegenwoordige nog onbekende oorden en die alle repen hun zich uit over het huwelijk van meneer door het stichter en op diezelfde dag vindt meneer door het ze dochter de strijd aan nu in ernst met haar schoolboeken dat wijf was zijn nog afwezig en c viel zo onstuimig aan dat meneer door het indien dat van hem gevraagd was bijna onder ede zou verklaard hebben dat mevrouw sparkle altijd een luxe leventje gelijk had en van zulke nare dingen als de marshall zie nooit had gehoord de volgende dagen kenmerkte zich door even schitterende diners en even voornaam gezelschap en de gehele dag regende het visitekaartjes denk meneer door het bali bisschop schatkist voor iedereen wenste kennis te maken met de vriend en bloedverwant van de beroemde berg op de kantoor in de city was het noemen van de naam door het voldoende om hem toegang te verschaffen tot het heiligdom van grote berg en meneer dorp van dikwijls want hij had veel raad nodig van die bereidwillige geld korrels elk uur werd de dronk voor makkelijker en meneer door het voelde dat deze kennismaking hem een flinke stap voorwaarts gebracht had een ding hinderde wanneer door het wel die erg maar het was hem toch niet aangenaam dat was het gezicht van de eerste bottelier deze machtige man keken op de diners maar hij in zijn kwaliteit verscheen aan op een manier die meneer door het minder gepast vond wanneer manier om door het door de hal en de trap op ging keek hem met een glazig strakke blik aan die meneer door het niet aan van amos wanneer meneer door het een tafel donk zag hij door zijn glas heen dat de man en met een paar spookachtige koude ogen aanstaarden de vrees bekopen dat de bottelier misschien wel eens een bezoek gebracht had in de martians ie misschien wel aan de vader was voorgesteld hij keek hem zo scherp aan alsof man aangekeken kan worden maar hij kon zich toch niet herinneren hem vroeger ooit gezien te hebben eindelijk begon hij te vermoeden dat die man niet wist wat eerbied was het hart niet op de rechte plaats want dit baten en echt hem iets de man bleven in het oog houden tegelijk met het tafelzilver het zo al te van metaal geweest zijn hem en denk te geven dat hij ermee moest ophouden of hem te vragen waarom hij dat toch deed want eerst de bottelier was ontzettend streng zowel voor zijn meester alles voor de gasten het stop nooit toe dat men zich de ene of andere vrijpostigheid veroorloofde einde voor de 16e hoofdstuk van deel 3

1 thought on “Kleine Dorrit | Charles Dickens | Literary Fiction | Audio Book | Dutch | 22/29

  1. Kleine Dorrit | Charles Dickens | Literary Fiction | Audio Book | Dutch | 22/29

    64: [00:00:00] – deel 3, hoofdstuk 14

    65: [00:39:06] – deel 3, hoofdstuk 15

    66: [01:24:54] – deel 3, hoofdstuk 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *