Kleine Zielen | Louis Couperus | Literary Fiction | Audiobook full unabridged | Dutch | 6/6deel 2 hoofdstuk 19 van de kleine zielen deze librivox opname poort het publieke domein opname door alle simon de kleine zinnen de louis couperus deel 2 hoofdstuk 19 enige dagen later herinnerde constant zich dat het zaterdag was en in een nerveuze afwachting waarin zij deze gehele week liefde en die als een trilling in haar zenuwen en onderhield bedacht zijn kop staan er de 's morgens het is vandaag het is vandaag zal ik telkens naar de brievenbus bijna hopende dat de laatste aflevering van het strafblad en nu maar liggen zo zoals of zo bang dat al die voordat hij naar school ging of terwijl hij thuis kwam het zien zou in de bus en een verzakking kijken wat het was ze wist dat van der welke ook aandacht en dat hij daarom niet uit ging ook telkens als achteloos trap af komende gaan het doet de vestibule met een blik naar het glazen ruit je van de brievenbus ze ging in de salon witte uit kijkende naar de privé bestellen of naar een loopjongen die er verdacht zo voorkomen de morgen ging voorbij a die kan thuis en een nerveuze afwachting weet niet van haar de middag ging voorbij ze bleef thuis dwalen door het huis en altijd altijd durende haar die bus als hoofd niets aan de glazen ruit je tevoorschijn van buiten en de gehele dag in deze afwachting ging voorbij als een afwachting een beklemming de volgende morgen zondag spie de constant nog uit maar ze menen nu al maar zou niet komen en zo dus ook niet staan het dwarskijker ook die dag bleef ze thuis na het stort regelen en zag niemand dit 's avonds om half 9 in een rijtuig ging t naar mama verloren met wanneer welke met arie al dadelijk bij haar binnen komen bespeurde kost als dat dan zeker emotie heerste over de familieleden die al aanwezig waren zelfs mama is geen over iets nerveus te zijn en ze vroeg dan ook duidelijk aan kost als hier bent gisteren bij pat haar geweest mijn kind ja oude vrouw toch de constance hand waarom mij niet eerst over gesproken connie is een visite aan bert er dan zoiets gewichtig spannen nee nee vergoelijkten de oude vrouw dat niet maar oude tantes caleb in dag marie dag door in christien zo lief van je om weer te komen wat zeg je vroeg tante rie marie zegt dat het zo lief van je is weer te komen schilden tante 10 oh zo zegt ze dat ja ja en wie is dat dat is constant zei de oude mevrouw wie dat is de dochter van magie schilden tante team de dochter van magie de dochter van marie bertha nee niet per te maar gertrude gertrude verschillende tante 10 oh zo gertrude knikkebollen tante rie ach kind zijn we van verloren zenuwachtig droevig door de gedachte aan het gestorven dochtertje in buitenzorg laat maar mamma zei costas ze kunnen toch niet onthouden die ik ben ze zijn ook zo koppig ze zijn zo oud ik word zo bedroefd dat zie je altijd voor gertrude aanzien armen gertrude mama wees niet terug nee kind maar ach waarom ben je gisteren naar 30 gegaan waarom heb ik daarmee kwaad gedaan mama kwaad niet kind maar dag-dag herman dagblad je het ware om tante leuvenaar kunnen meisjes kwamen achter hem en konstanz in hun ogen zag als iets van medelijden zeg constans fluisteren tante lot tante weet mama van diepe rode artikel konstanz waar bleek ik geloof niet tante maya historie moet weten ze wenkte dory die zeer zenuwachtig was zeg during weet mama van diepe worden artikel in nee tante zei dory en ze is geen constans vergeet de goede ik ben telkens aangekomen heb in de brievenbus gekregen vandaag voor konstanz ja hoe men je vandaag een week geleden meen je nee een week geleden formaat dat niet gelezen maar gas bang voor vandaag vandaag voor dat van vandaag constant schip dorien bij de arm staat er dan vandaag ja fluister green cool wist je het niet weet je niet cool stuff voeg dan taal op nee ik heb niet ontvangen dus heb je iets gelezen constans nee nou gelukkig dan maar kind zei tante als verlucht lees dan maar niet ja beroerde artikel schandalig kind van jou hij is zodanig die mensen al zo lang geleden je met jouw man en nu toch jouw man ik zeg laat haar toch met rust toch eenmaal vergeven en vergeten soedan toch maar ik zeg je altijd hebben de mensen plezier om te correct van tempo doeloe ik word misselijk als ik denk aan de menselijkheid tori dat artikel heb je het denk je dat ik ermee rondloop zij dorien leider waarom ben je boos op me dorien ik ben ik boos pas je aanleiding geeft ik aanleiding 15 jaar geleden nee gisteren wat een idee om naar buiten te gaan ik ben van plan nog meer te doen dory en ik kan niet helpen dat ik niet dat ontzettende respect voor jullie heb voor die sjoerd van bertha maar je allerlei mensen ontmoeten kunt tori minder aangename ontmoetingen heeft men zo dik was in de wereld zijn constant hoog jij je kunt de wereld niet gelukkig niet veroordeel mij dan ook niet je weet niet waarom ik handel als ik doe als je je kan niet ik maar kalm willen houden die geeft de mensen aanleiding ja nu nu geef x aanleiding haar kinderen zei tante kip bot toch niet als sosa genoeg zeg met diepe rode artikel gerrit kan binnen ik ben even gekomen mama hoe gaat het met adelien goed de dokter is er vanmiddag geweest ze maakt het goed haal ze verdraait geen pink meer voor zo'n kleinigheid hij lachte zenuwachtig luidruchtig vullende met zijn sterke bewegelijke ledematen van grote blonde man geheel de ruimte toen ging hij naar constans kind fluister bij ik ben zo razend zo razend ik heb niet gelezen niet niet hoe lees het dan niet maar wat zeggen ze dan niets nee je lees het niet maar zo worden nauwelijks meer gert want in de andere salon zag zij in een hoek van de welke en paul ze na de tussen de zag dat van de welke de rug toegekeerd naar de andere kamer iets dat in de schaduw van het gordijn las een blad terwijl paul nu angstig en mars goede geeft nu hier van de welke constans was achter hem paul zeg me uw artikel ellendelingen ellendelingen siste van der welke henry heb je daar geef het mij nee constant smeken paul lees het niet lees het niet geef het mary ik wil het eerst zelf lezen hij vloekte terwijl as ellendelingen gelände dingen het is niet waar zo is het niet gebeurd wat zeggen ze dan hij is de constant stoel paul voerde haar bij de arm in het kleine zeker wordt je waar het portret ging van hun vader stil kost als ik bid je lees het niet wat heb je aan aan die vuile taal aan die echt nobele termen dus vies met het servies en is dan niets aan te doen nee nee je god dan niet nee smeekte paul als wilde hij is tussen alles over 10 dagen is iedereen dat vergeten is daar niets aan te doen wat aan te doen kost alles voor palmhart je wilt die pluto geen proces aan doen wegens lastig nee nee stuk te zijn als met ontzetting nu wat dan wees stil lees heb niet trek je het niet aan maar van de welke kwam tot hem hij was rood niet in te tomen ik ga die vent toe ik pitje van der welke komen drijven naar kan binnen wat doen jullie hier oh ja dat pamflet het is gemeen het is gemeen ik wil het lezen rip constans nee krimpen ze alle drie lees het niet laat mama niet merken waar is goede om rij van haar en ging naar huis zij bleven in het kamertje het portret zich als op en neer oh god begon constans op te snikken en de dag op naar het schilderij papa papa ook god stil constant laat met lezen nee adolf in verschillende deur ze zeiden niets begreep echter over spraken wendden zich af en ze horen ar ovi sluit met een harde stem zeggen tegen om raven naar het is een eigen schuld van de welke raast op zich niet meester hij draaide om de deur paul hield hem tegen maar te laat en op de drempel kruisten hij briesende totdat al zien die er nu vlak zag in het gezicht waarom mijn eigen schuld waarom ze er of in woedend zich herinneren de hoge toon die hij tegen naar op aangeslagen naar de twist van de jongens waarom was in brussel gebleven hallo fien ik van de welke rood ziedend er is een de gespannen in al zijn zien hoe je met een vrouw en een warm het slechte manieren en je kan je dus permitteren tegen een man alles te zeggen wat je verkiest maar als je man ook vindt dat ik een brussel had moeten blijven heeft hij het maar te zeggen uit jouw naam of uit zijn eigen naam dan zal ik aan mijn getuige zinnen van zaten maar juist komaan dan zal ik jou mijn getuige zenden herhaalde van de welke razend god nee kerel liep van zaten maar verschrikt pedofiel begon de handen te persen ook verschrikt zich terugtrekkende in een weken bui van beledigd over gevoel hij zegt dat ik geen manieren heb hij zegt wat geen manieren heb de vleugel wordt ik ik moet maar alles likken mijn zicht maar iedereen alles ze helden uw werkelijke haar zak ook door de twee is aan ons als als een emotie overal tussen de broers en zusters en de jongeren neven en nichten waren stille vlugge gesprekken de woorden gefluisterd blik een schichtig en geen rustig groepje vormden zich de speeltafels bleef onaangeroerd om de allegaar tafel in de serre zat niemand herman riep mama bijna klagend organiseer je niet een partijtje ja kom dan toch zijkant aanbod tegen ruijven naar arjo dan we spelen ja nou wie speelt dan zaad jij dan kom dan tot die kon dan trek dan een kaart paul jij dan toe dan nee tante dank u ik speel niet erg moeilijk vanavond zei tante van nagel en per taal nog niet presenti ja kom dan aan jona we spelen haha daar heb je kaal en kato waarom jullie zo laat ja arjo dan dadelijk trekken spelen en tante en rowlet dadelijk kaal en cato hield ze vast droom de toestand wilde wisten kan rustig gezellig als altijd op het familie tafereel marcato dadelijk zag de opwinding die als een koord de mensen onrustig maakt in die twee grote kamers en ado phoebus puur en de wist zijn nog voor ze haren kaart getrokken had aan tante lot te ontsnappen met de vragen maar adolf in waarom schrijer heb je verdriet die vlegel die ploert en hij wil een man nog uit dagen ook uit dagen beschikte cato en heeft u wel nee maar daar zullen de broers en zusters nooit in toestemming dan wordt al te veel over de familie gesproken de laatste tijd en geschreven vlag ze zei gedrukt en de thee en de woorden van cato getuigde van de tragische schrik die huiverde door haar glad en dik geboende fatsoenlijkheid terwijl onder openen en wijder zich haar aan hoge sparrow maar dat de lot kan cato halen en sleept daarmee aan een arm naar het tafeltje het partijtje organiseren zich tante cato en tutti waar niemand was bij de kaarten die op elkaar neervielen zonder enige combinatie er spelers als volgens vreemd grillige wist regels tante wilde telkens troeven met klaveren terwijl schop en trof was ach ik heb nog bastian zei tante kabel zij cato op gewonnen als oudste ploeg moet je je bemoeien met dat pupil ik ik dank je wel je moet karel je bent de oudste broer zeker van nagel en ze zeiden na met eerbied is de man van je oudste zuster maar als hij als van het eerbied van nagel er zich niet mee bemoeid dan is het je plicht karel als oudste broer dat u bel te verhinderen zal met leeuwen zijn tutti goedmoedig massa tussen zwagers wordt dat niet gevochten ze dan tot maar die er of in had niet zo moeten doen verkeerd vanaf in maar het is toch kleurig heel treurig voor adolf in al die artikels zij katoen ze heeft de verdriet van ze zweten ron en voor van nagel is het ook alles behalve prettig vindt u ook niet cobra vandaag tot om die achter haar was komen staan het is ellendig het is ellendig zijn ze hadden je nooit moeten komen wonen is heel verkeerd geweest van marie het aan te moedigen ja herman riep tante bedenk toch zij is de moeder juist daarom papa zet ultimo die oude per-k altijd maar correct kunt de bedoeling in groenland zijn tante pos mutanten zijn cato gepikeerd in de roos is het ook niet altijd even zedelijk maar op java niet zo veel geklets als hier het dan te kwaad nu gepraat zal toch op wil woorden maar niet zo ongemakkelijk zei tante heel kwaad en niet komende uit haar bedoeling en naar een woorden niet zo onmenselijk niet zo onmenselijk zal ik hem nooit moeten komen wonen herhaalde om ben zenuwachtig gingen naar van zaten me in wie jij nog de schrik in de ook een dag voor het mogelijke die wel ja mama zei tutti de knipoog naar het anders 10 er in die naast elkaar zaten in de hoek van de grote salon bij de met een breiwerk die oude mensen toch gelukkig ga ze trekken niet aan de wereldse zaak ze weten van niets en glad zit dan te boos maar in de oost antwoorden cato dadelijk hatelijk het partijtje was bedorven want tante zenuwachtig zag niet meer welke kaarten ze hield in de hand ze voelde de oude indische dame in haar en familieleden en vijandelijkheid tegen constant en ze vond dat met een goede geheid in haar natuur gewend aan indische schandaaltjes overdreven daarbij maakte cato's geheel hollandse woord van de oost hij geheel buiten zichzelf zodat we de kaarten manier gooide en zij soda ik speel niet meer met jou en zonder verklaring dit zijn medespelers in de steek en ging regelrecht naar constans waar die met paul zat in de hoek te praten ik kom het bij jou zit er ja constant tante ik wou zeggen trek je toch niet aan zeg schept van jouw kouwe kleren af wat kan scheren zich beroerde artikel maar ik zweer jouw schuld van je kouwe kleren af en tante druk pratende ineens vinden de allerlei vreemde hollandse woorden gezegd wij zijn het eens met dat plan door een haspel de vertel dan kost als van beroerder artikels uit indië en die de mensen daar ook hadden geschud van een kouwe kleren af op dit ogenblik helaas kwamen perte van nagel en marianne binnen mama ging dadelijk naar hen toe en kalmte om een houding aan te nemen strikje seffens in die opwinding van zovele mensen in twee kamers bij een maar het trof in alle dat van nagellak cm hoog zag bertha bleek en marianne of ze gewend dat met kleine getrokken ogen ze groeten alle privaat bijna weemoedig hier en daar met een hand had een kus na de opwinding kan een somberheid op de familie als neerdrukken de stem een lock te fluisteren en door die fluistering klonk en alleen plotseling heel scherp de stem en de oude tantes die de van nagels begroeten ja ja ja ik ken je wel ik herken je wel dag van nagel dag tante dag tutti ja ja ik ken je wel je bent tutti de vrouw van van nagel en dat wie je dat ook weer dat is mijn meisje tante marianne en ik ben bertha o ja dat is een mooi liedje schilden tante team in een plotselinge nog niet volkomen helderheid aan het oor van tante rie dat is het dochtertje van tutti een milicia nee tante emily is getrouwd wat zeg je is het dood nee schilden tante team floortje floortje is getrouwd maar dat is een mijn liedje oh zo nu dag dan een mijn liedje een glimlach hier en daar verhelderend sombere gelaatstrekken de tantes herkennen nooit goed waren altijd een beetje in de war tussen zo heel veel neven en nichten geslachten die naam waren gekomen met dit meestal niet langer dan ogenblik moeite harde waren namen in het geheugen te brengen koppig als heel oude mensen bleven zijn vasthouden aan haar een verwarring van geslachten personen namen concept als naast paul zag naar bertha telkens weer whatsapp al gevraagd wat het mijn lezen als een nieuwsgierige obsessie zich te dompelen in dat wat hij op dit ogenblik haar eigen een schande noemde vooral ons gedrukt was die schande en paul telkens had haar gezicht nerveus hart nee in eco-stand lees het niet nu aan van nagel aan berthe marianne zag constans dat zij wisten en hadden gelezen ze groette haar alledrie heel cool vandaag old duidelijk werd door mama van loon aan een tafeltje gevraagd de oude vrouw als kost als had niets gelezen is niet zeker maar een enkel woord hier en daar op gevangen had daar verontrust geïntegreerd en ze voelt ligt diep ongelukkig als om in tranen uit te barsten in haar kinderen als voor het eerst letter zij op iets vreemd hart in nerveuze opwinding van die avond die zich wel dadelijk system en glad spreken als ze naderde maar die iets onbehagelijk snaar lieten van een disharmonie u er niet begreep was het omdat schandalige blad of keuring zij af dat constans op het ashur was geweest ze wist het niet de oude vrouw maar nooit tot nog een zondagavond zo weinig gemakkelijk voorbij gegaan en toch wat was er een artikel een visie te een artikel en visite ze mochten alleen en wanhoop die dingen klein te vinden nietigheden niets maar ging niet de visie de kwestie was heel gewichtig bepaald een blunder van kost als het artikel hoog god het artikel dat was ook al had zij je nog niet gelezen een schande het schandaal opgerakeld het schandaal van jaren heb bezielend bemoedigend al haar kinderen alle alle te halen nee het waren geen nietigheden het ware grootte gewichtige dingen in hun leven wat wat kommen gewichtiger zijn dan de portier van een visite bij beurten en oh god een schandalige artikel werd er echter wilde niet spelen zijn ronduit dat ze er geen hoofd naar had en terwijl ze constant eerst opzettelijk al ontweken misschien ze nu telkens als noodlottig haar te naderen onrustig niet kunnen blijven op haar plaats in de opwinding die zich weer langzamerhand van de familieleden meester maakte na die eerste houding van kampte uit respect voor hun zwager die minister constans echter bleef door praten met paul ontweek op haar beurt de blikken van haar zuster tot een laatste perte als ons heen moet zich naast haar zat op een stoel zijde constans wat van nagel is wat is van nagel van nagel is heel ontstemd ik begrijp niet wat er in staat is te wisten waarom is hij ontstemt om jou om mij ja om jouw het spijt me berthe zijde constant cool wat heb ik misdaan het is natuurlijk je schuld niet van die artikels waar het eerste is heel onaangenaam voor van nagel en het tweede heb ik niet gelezen zij constans hoog nee viel paul in ik constant schaar aan het niet te lezen en ik zal het niet lezen het interesseert me al niet meer is van nagel omdat artikel ontstemd over mij over de fusie te vergieten die je dinsdag gemaakt hebt is van nagel ontstemd over een visie te die ik je dinsdag gemaakt heb voeg constans heel hoog verwonderd je had niet op mijn show we moeten komen had ik niet wees niet boos constant ik heb al zoveel woorden met mijn man gehad in godsnaam wees niet boos neem mij niet kwalijk wat ik je zeg ik heb sympathie voor je je bent een zuster die ik liefheb maar dat neemt niet weg dat je verkeerd hebt gehandeld dat je niet op mijn zuur had moeten komen waarom heb je het gedaan ik ontvang je zo gaar naar altijd anders maar juist op een vloer als je riskeert als je ontmoeten kom die je dan ook ontmoet hebt waarom van uylenburgh de van heuvel steijns waarom heb je het gedaan waarom heb je het gedaan dus ik ben onwaardig te verschijnen op de vloer van mijn zuster ik bid je constant begrijp me niet verkeerd ik heb sympathie voor je je bent mijn zuster hebben zelfs eens gesproken kost als lachte luid eens zijden zijn eens het leven is druk constant margarine ontvangertje altijd alleen alleen alleen niet op de vloer is het mijn schuld nee is mijn schuld mevrouw vallei limburg is een licht van van de stappen laag de naam werd voor het eerst de zaak bij de genoemd de van heuvels tijdens zijn zijn vrienden maar constant dan begrijp je toch zelf ik heb het je dinsdag gezegd bertha ik laat mijn 15 jaar gelden constans klinkt niet het onmogelijke wat is het onmogelijke denk niet alleen aan jezelf en denk ook aan ons denk aan van nagel aan zijn positie je maakt het onmogelijk als je volstrekt wilt op je jours komen mijn god constan als wees niet boos het is onmogelijk wat dat je je dat ik wat dat je je passeert toen mama ons acht maanden geleden sprak over je komt en den haag toen heeft vandaag al dadelijk gezicht dat ons huis voor jou en je man open stond maar dat je je niet moest poseren dat was de ze voorwaarden geen voorwaarden constant en als een haat in jouw belang en in jouw belang sla in het onze ook op mijn jours komen juist door de positie de relaties van haar man mensen bloedverwanten vrienden van de staf klaar mensen die juist je nooit hebben vergeven wat je gedaan hebt wil je dat niet begrijpen constans uit jezelf er moet ik je dat verklaren werd er ik heb er niet naar gevraagd mij te poseren wie dwingt je dan hier mij dwingt en het was of constant zocht wie anders dan jullie jullie allen wees niet onredelijk ons trance wat heb ik anders verlangt dan hier in den haag kanten komen leven jullie allen mijn broers en zusters jullie kinderen terug te zien zonder enigszins het denken maar te poseren wie heeft het eerst van poseren gesproken jullie je man bertha kost ons wie heeft gesproken het eerst van het hof adolphine bertha ik ben je constant ik dacht er niet aan berthe maar te laten presenteren aan het hof maar nu zal ik dat doen zo daar zich gelegenheid aanbiedt constans bertha van de handen het is onmogelijk jawel het is wel mogelijk en ik doe het constans hoe kan je de op klinisch van de mensen zo willen proberen dat die mensen zelf ik begrijp je niet constant al mijn kennissen juist door je kennissen al onze familie door onze familie hey pat je constant ik begrijp je niet ik weet niet wat je zeg hem wilt laten zien je we zien je je maakt jezelf en niet alleen onmogelijk waar je maakt ons onmogelijk mijn man mijn huis onze positie onze kinderen onzin geen onzin constant al je hebben wat ik op een rol van krijg dat door mama toe hebben gegevens in haar van lange je hier weer te zien bij haar en in ons midden nee berthe maar ik kan niet laag onder mensen om de familie blijven in dezelfde obscure hoek als ik jaar in brussel gebleven ben door jullie alle genomineerd als een schande ik kan het niet meer berthe ik kan het niet meer voor mezelf er zouden nog kunnen maar ik kan het niet voor mijn zoon hij is nog een kind hij wordt iedere dag ouder ik zie bertha dat ik of weg moeten blijven van jullie allen zonder gevolg te geven aan mijn nederige verloond en kleine eisen of maar ogenblikkelijk had moeten rehabiliteren in de ogen van geheel den haag constans maar te laat is het nog niet te laat is het nog niet ik kan mijn fout nog herstellen ik kan nog moeite doen voor die rehabilitatie en die rehabilitatie verlang ik eis ik vooral bertha van jou van mij van jou vooral juist omdat je de zuster bent minst man niet alleen een hoge positie bekleedt maar ook de meeste relaties van ons alle bezit in de kring die vroeger de korte lee uitmaakte van ons ouderlijk huis juist daarom juist daarom ijs ik van jou bertha mijn rehabilitatie als ik ben niet rustig in een hoekje die en den haag leven kan in een beetje sympathie van familie als eenvoudige verlangens dan worden besproken gecreëerd als we de oorzaak zijn dat bij ongelukkig verleden mijn misstap mijn zonden hoe je het ook noemen wilt opgerakeld wordt niet alleen door vuile schoenplaatjes maar ook op de klets partijen en societeit de van den haag dan wil ik uit mijn hoek te voet gaan komen dan wil ik mijn rehabiliteren niet alleen voor mij maar voornamelijk voor mijn zoon en dan eis ik de rehabilitatie van jou het is mogelijk dat mijn zusterlijke sympathieën onverschillig laat maar als de voorwaarden van de sympathiek select nu mijn rehabilitatie mijn god constant wat kan ik wat kan ik voor je doen als je voor mij doen kunt mij ontvangen op je jour je mond duidelijk maken dat je mij ontvangen moet dat je tegenover een zuster niet anders handelen kan dan haar ontvangen u ze eenmaal te kwader uur teruggekeerd is in den haag niet meer aarzelen om mij te presenteren aan wie het ook zijn je salon riep ze uit met bevende zwarte ogen trillende in haar zenuwen steeds gezeten tussen bertha en paul hare zuster bijna hijgende van stille opgewondenheid radeloosheid haar broer met ontzetting luisterend naar eisen die hem zachtjes plaza wijsgeer zonder enige filosofie voorkwamen wat je voor mij dan komt het niet anders dan heel natuurlijk beschouwen en je kennissen pochte dwingen het niet anders dan heel natuurlijk te beschouwen dat je meer ontvangt ik zou heel graag naar alles willen doen wat je mijn vraag constans of niet de hindernis was dat hun verwanten en vrienden van de staffel er zien en al het gezien hebben is een zuster je niet waard een enkele poging te doen ik kan niet kiezen tussen mijn man en mijn zuster bertha zij constans en zijn wenen wenen bijna voor opgewondenheid in ons een omi werpen probeer het in godsnaam probeer te doen wat ik je vraag het is voor mijn kind het is niet voor mij het is van mijn zoon hij moet later de carrière volgen die ik die je kan van de welke heb onmogelijk gemaakt doe het voor mijn zoon mijn god wat ik je smeken doe het ik bid je berthe probeer het papieren te doen spreek met van nagel kon stops ik zal met van nagel spreken maar hoe kan je ooit groepen dat niet wij maar ook de mensen vergeven vergeten zullen de familie de oude vrienden van de straffen laag ja ik hoop het en als je mij helpt per te als je me helpt zal het niet zo onmogelijk zijn weet ik of mevrouw limburg en de van heuvel stein's toch bij ons zullen terugkomen nadat ze hier bij mij ontmoet hebben je wilt dus niet riep constans meer heftig uit je wilt dus niet constant ik wil wel ik zou niets liever wensen waar de mensen van nagel laat mij dan spreken met van nagel constans laat mij spreken met van nagel maak geen scène ik zal geen scène maken maar laat mij spreken met van nagel ik zie je man valt uit hij speelt niet meer zeg hem dat ik hem spreken wil had van haar welke tegenwoordig zijn wij ons gesprek paul was ook bij maar constant spreken waarom oh ik ben zo bang dat mama iets merkt nee mama zal niet merken u kan er zo min mogelijk leek doen maar ik moet je man spreken samen met jou en mijn man ik moet bertha ik wil roep je man en laat ons gaan in de kleine zijkamer ze stond op trillende ze trilde geheel en al en terwijl ze bijna wankelde kwam deze plotselinge gedachte ineens al haar energie verlammen avond spreek ik zo denk ik zo wil ik zo wat doe ik klein wat doe ik klein eigenlijk graag eigenlijk wat kenmerkt alle scheren die mensen en wat ze denken dat ze schrijven en praten is dat leven is dat alles is er niets anders maar een andere gedachte gaf haar nieuwe strijdlust nieuwe moet ze dacht aan het gesprek dat zij kort geleden met haar man had gewisseld ze dacht aan wat haar verweten had dat zijn die dachten haar zoon iets deed voor haar zoon het is obscuur weg tussen laten vastgroeien blijven vegeteren en schande in haar hoek teruggetrokken in zichzelf er naar eigen kamers ze zou blijven verdomme op haar kerkhoflaan nee ze voelde nieuwe strijdlust nieuwe moed en z3 heeft bijna bertha voert roep je man paul ik bied je hulp van de welke en zeg hem dat hij komt in de zee kamer ze wankelde bijna dood bleek haar zwarte ogen veegde ze ging alleen in zijn kamer waar niemand was karaffen glazen koekjes boterhammetjes zonder gereed gezet als altijd ze zag op naar het portret van haar vader was geen het haar toe en lelijke goed hart met die harde uitdrukking dozen ogen en al die valse schamp lichten op de gele en witte plakkaten de ridderorde het staarde haar aan als een onverzoenlijk het schip hart en nooit vergevensgezind het staarde haar aan bijna als wilde het spreken gaan ga ga weg ga weg mijn huis van hier van grootte en van fatsoen ga ga weg uit mijn stad ga weg van alle de mijne ga jij bent het die mij vermoord hebt om jou heb ik geleerd mijn lange ziekte om jou ben ik gestorven om jou om jou ga de kleine kamer benauwde haar dat alles willen vluchten maar van der welke en paul kwamen binnen constans zijn van de welke wat wil je doen met van nagel spreken toch geen explicatie geen explicatie mijn visie te van dinsdag heeft hij mij kwalijk genomen kwalijk ziet er van de welke op heeft je versie te kwalijk genomen mijn god van der welke riep al bang haas toch niet altijd zo bedenk toch kwalijk zie de van de welke kwalijk henry ik bid je klik constans ik dank je dat je voegt voor die belediging je vrouw aangedaan a beheersen hij komt straks hier beheers je voor al die wij beheersen mij beheersen luc van der welke doel de deur ging open van nagel en bertha draden binnen je wilt me spreken constant voor van nagel ik zal je heel gaarne ogenblik willen spreken ja van nagel zijn constant terwijl paul van der welke wenkte al smeekte zich in te houden bertha zegt me dat je spijt ook dinsdag op haar receptie dag en voorziet het bij je aan huis hebt gemaakt constans begon van nagel voorzichtig diplomatisch wil in de doen pardon van nagel dat ik je in de reden van ik verzoek je vriendelijk laat mij een ogenblik uitspreken en laat maar je zeggen wat je te zeggen hebt het is doodeenvoudig dit het doet mijn leed dat ik bij je geweest bent of pervers receptie zonder te voeren gevraagd te hebben of ik welkom zou zijn ik bekennen dat is een fout van mij geweest dat had ik niet moeten doen ik had eerst met jullie beiden moeten spreken van nagel als ik nu ga je een ogenblik met je spreek al je mijn toestand en dat wat ik wens te verklaren in de hoop dat je voor de zuster van je vrouw enige toegeeflijkheid zou willen hebben en haar zou willen helpen in de vervulling van en toe leuke wens zien van nagel toen ik hier kwam nu acht maanden geleden dacht ik niet anders dan hier rustig te leven naar mijn hoekje en uit als sympathiek om mij heen wat sympathie van hun broers en mijn zusters ik nu zo lang niet gezien had het is waar bijzonder veel recht die sympathie had ik niet maar waar ik voelde in mijn een gevoel een verlangen een slachting naar groenland den haag aan jullie allen heb ik met de illusie gemaakt dat ook iets iets heel weinig van het gevoel bij mijn broers en zusters aanwezig was ik weet niet in hoeverre maar vergist heb ik willen op dit ogenblik niet in doordringen zo levend zei berta mij dat hij voor mij voelde of 64 met neem het gevoel dankbaar aan van nagel ik kan niet eisen dat jij mijn zwager iets voor mijn gevoeld van familiegevoel maar als aan de man van bertha vaartje smeek je probeer een broer voor mij te zijn help mij neem mij niet kwalijk dat ik gisteren je en onaangekondigde visite hebt gemaakt en je daardoor heb geschokt en verwonderd maar vergunde vergund mij ik ga uit die als een gunst van nagel vergund mij ter wille van mijn kind in je huis in jouw huis het eerst pogen te verkrijgen een soort van rehabilitatie in de ogen van onze kennisen in de ogen van geheel den haag ik smeek je hiervan nagel vergund mij dat en helpt me daarin vergund mij te komen op je sjoers ook al ontmoet ik dan soms verwante kennissen van de staffel erg mijn god van nagel wat voor kwaad wat voor kwaad kan dit jou doen als je met autoriteit met autoriteit mij enigszins de hand boven het hoofd houdt als je met autoriteit met autoriteit enigszins mij beschermt voor het kleine het lage ge lastig als je enige grote het van ziel hebt om mij te helpen de mensen de mensen praten vergeten dat wat ik 15 jaar 15 jaar geleden gedaan heb van nagel dan zullen de mensen ook vergeving dan zullen ze niet meer lasteren dan word ik gerehabiliteerd in jouw huis van nagel juist omdat je een hoge positie bekleedt in aanzien bent heel veel relaties hebt heel veel macht heel veel kracht je wil door te zetten van nagel als je waar wilde mijn hel op een al is het dan niet voor mij voor mijn zoon voor mijn kind en namen lava de carrière de carrière van zijn vader die ik die ik heb gebroken te laten vervolgen volgens de wens van zijn vader de wens van zijn grootouders ik vraag je zo weinig van nagel juist omdat jij bent die je bent het inwilliging van mijn verzoek je zo weinig van nagel in de tijd heeft voor paar je geholpen ik bid je helpt nu ook zijn kind een zuster van je vrouw laat mij komen op de recepties van bertha je kent monroe van uylenburgh helpt mij de mensen voor te bereiden dat ik mij zoals ze mij van het begin eigenlijk gesuggereerd hebben dat ik me dat voorstellen aan het hof en vraag ons van de winter een keer maar één keer maar op een piek van je officiële diners ze stond voor haar zwager bleek bevende bijna als een smekeling en terwijl ze smeekte flitste heel snel die gedachten door haar om wat smeek ik wat doe ik laag heren wat doe het plein oh god wat doe ik vreselijk klein en is dat ernstig leren is alleen dat leven of is er iets anders ze zag om zich heen terwijl ze stond voor van nagel was bertha als gezakt kunnen stoel rillende van zenuwachtigheid wel van der welke en paul als in afwachting ademloos luisteren naar de woorden van costas die gebroken haar hoop dan uit de kiel tot eindelijk langzaam als waar hij in de kamer de stem van van nagel zacht klonk met zijn beleefde een beetje geaffecteerde en gewichtige intonatie constans ik wil zeer zeker in alles wat je van mij wenst mijn best doen hiertoe content eren in alles wat je me vraagt ik wil je helpen in alles waarin ik je helpen kan als je waarlijk meent dat ik je van dienst kan zijn zeer zeker ik ben veel aan papa verschuldigd en wanneer wij iets mogelijk is laat te doen voor je zo'n waarlijk van der welke dat zeg ik ook aan jou dan zal ik het niet nalaten daar geef ik je mijn hand op mijn hand ik zal ie zeker gaarne met liefde voor t'helpen in de carrière die je zich kiest wees daar verzekerd van maar constant dat wat je mij zo onbewimpeld vraagt je te inviteren met van haar welke op een van onze diners waar je nu mensen ontmoet en zo die je huis huis niet sympathiek zouden zijn ach daar zou je niets aan hebben constant dat verzeker ik je dat zal je heus geen genoegen doen als je mijn opinie eerlijk vraagt eerlijk nietwaar als u rustig en broer dan zou ik je rondborstig antwoorden constans spring niet verder aan om op onze officiële diners te komen zijn geen abonnement zijn soms corvee corvee is niet waar bertha heel vervelend heel vervelend soms en de recepties je kan er altijd onsympathieke mensen treffen ach ik zou je raden is dat alles van nagel als je met de antwoorden hebt als ik je hier tussen broers en zusters mijn ziel open leg en zonder enige diplomatie je vraag mij voor zover het je doenbaar is in je huis te rehabiliteren maar costas wat een woord wat het dat nu voor een woord het is juiste van hagel er is geen ander woord ik wil mijn rehabilitatie constans huis ik ben bereid die in alles te helpen wat je me vraagt dan wat in haar macht te doen waarvan de welke stof op van nagel bij waar bid ik je zulke vage termen voor de kamer mijn vrouw vraagt en ik op mijn beurt vraag je nu wil je ons ontvangen van de winter op die manier die onzin in kortere die ook door onze vroeger was zo door opnemen dan zou ik u hier een bij de staffel uitlichten en vrienden zal zal praten de mensen over 15 jaar geleden vandaar welke zijn van nagel beledigd laat dat ik je aan mij over welke expressies in de kamer gebruiken wil geef mij antwoord op mijn vraag henry smeten constans geef mij antwoord op mijn vraag droom van haar welke aan die vol ingehouden razernij zich voelden bij alle stuk zou slaan nee dan zijn van nagel hoog nee het is mij onmogelijk ik heb al zelf zoveel aanvallen in de kamer van de pers om vooral te verduren ik kan niet doen wat je me vraagt onmogelijk als je je gemaakt hebt voor onze harten korter ian samen wat je vrouw de vrouw van je vroegere chef is op mij onmogelijk je te ontvangen in mijn huis op gelijke voet als mijn vrienden kennissen en relaties broers en zusters kunnen we daarom wel blijven en denk je dat ik je broederlijkheid op die voorwaarden verlangt en accepteer weiger ze dan die van nagel nu ook buiten zichzelf en zijn voorzichtige boeren vergetend weiger ze dan en des te aangenamer zal het mijn zijn een stel liever zal op mijn zijn zodat niets met je te maken hebt je vrouw heeft haar gisteren gecomplementeerd door alsof het vanzelf en sprak de kolen per tas receptie van de welke polderen vuisten mij een vrouw herhaalde hij heeft jou gecompromitteerd door alsof het vanzelf er sprak van der welke smeekte paul ja zijde van nagel ik verbied je die van de welke enige kritiek uitoefenen over de handelingen van mijn vrouw je vrouw heeft ons gecomplementeerd herhaalde van nagel maar van de welke lieten gaan onmachtig meer zich in te tomen hij stort op van nagel toe kies zijn hand op daar dan hier bij vuurrood buiten zichzelf en maar paul stortte zich tussen hen beide en greep van haar welke sarm per te barsten in zenuw snoep uit en strak de geel op geel constans viel bijna flauw de twee mannen stonden tegenover elkaar geen salon mensen meer op grazen in haat ik ben tot je dienst wanneer je wilt zijn van een welk natuurlijk krijgt de van nagel het puin en de ogen bloedrood zijn wang als was de klap hem gegeven jij je hebt niets te verliezen jij kan als een kwajongen slaan vechten duwen leren en zich om keer en de razende brullende van schaamte maken zich weg uit aller ogen door de gang deur de deur van het salon was geopend dory maar oh vriend cato hadden gehoord de heftige worden per te snikken en gillen ze hielp bertha terwijl paul constans half flow de salon droom binnen te gaan ze wankelde mijn god riep ze uit herrie herrie wat heb je gedaan bewaar van lood had op haar toe dan de ruige naar mijn kind mijn kind als doel ging constans in de arm van paul het herhalen alleen mijn god henry henry wat heb je gedaan al die kon naar toe mama audi a3 mijn kind god god wat heeft voor paar gedaan mama van louis zonk op de stoel snikkende maar op dit ogenblik zagen in de tweede salon geheel verlaten de twee oude tantes op op deze avonden cruisen zijn veel herkende de familieleden bij de nooit en ze wachten af tot het koekje en de limonade rond ging om naar die genoten te hebben te vertrekken deze avond echter stil op haar plaatjes maar de pratende en kaartspelende mensen stilletjes met een schuin oog benzine en heel scherp beoordelende onder elkaar hadden zelfs gevoeld dat er niet de gewone rustige kampte heerste op marie's familie zondagavond dat er iets was dat iets om ging wat ze wisten het niet maar nu scheen het plotseling of dat de team doet daar jongere zuster gewoon van loon zag snikken heel helder werd want de dichtgeknepen ogen als bij de en verklaart zeiden ze tegen tante lien heel hard die scherpe stem van hardhorigen via eigen orgaan zacht en zelfs fluisterend toe klonk ging riem marie haalt wat had ze team ja ze huilt waarom haalt ze zeker ging om het een van de kinderen gestorven is gestorven ja die ook goed keurig houdt ze ja ze huilt ze huilde riem om gertrude omni om gertrude om gertrude begon tante 10 te schreeuwen die is gestorven en riem is die gestorven ja in buitenzorg is het lieve meisje gestorven af hoe treurig helpt ze nog altijd ja nog altijd drie maar wie 10 is dat dan wie er in die ene dat meisje dat naast haar staat en dat haalt ook huilt naast haar ja zie je niet en ook hout ja ja schilden helder nu tante team die kennen cream die ken ik heel goed heel goed wie is het dan is het bertha negri begon dat het team langzamerhand schillig en scheller te schreeuwen steeds denkende dat zijn fluisterend oor van haar doven zuster het is niet per te het is niet per te maar ik ken haar ik ken haag wie is er dan schilden tante ring terug wie ze is wie ze is ze is constant gulden tante 10 wie koolstof costas eh ja koolstof komt als ja constans die zich misdragen heeft verschillende tante rie ja green die zich misdragen heeft zen zijn gemene vrouwen een gemene vrouw heeft een minnaar min haar yarim begrijp je dat ze hier is begrijp je dat ze zich niet schaamt begrijp je dat ze zich vertoont jaar in ze is een gemene vrouw ze is ze is wat is het team ze is ze is een slet 3 schreeuwde schreeuw tante team een gemene slet een slet kristien kreet me van van loon kristien dory en ze stond op en wankelde de handen uitstrekken naar de twee oude zusters maar klok en scherper giel lach die door alles sneed als een mes constant slag flauw in de armen van paul met een strakke blik ticket kind pari rond haalt alles gehoord zo goed als van der welke die nerveus aan de deur van de zijkamer toe hoorde de zoon zag ik dood te plegen gelaat van zijn vader staren als een masker hij wachtte ontzetting zijn er grootmoedig er van alles bij ooms en tantes hij zag me zijn moeder in een stoel hangen als een lijk hij dacht terwijl een minachtende lag zijn nauwelijks de domste jongens lippen krulden het is alles om niets nieuws februari tot mei 19 een einde van de kleine zielen de louis couperus gelezen door alle simon te nijmegen januari tot maart 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *