Liberalite ( slam poem de yon mandyan) by Haiti Haiti


silvouple, silvouple, silvouple konbyen silvouple ki pou fe’m monte yon chodye. gen pitye pou mwen, se pa sa’m fe map peye. mwen gen fos, mwen gen volonte, mwen jire pou’m pa fe sa ki mal imilyasyon, madichon map bouche nen’m, pou’m konbat ak lavi. fyete, konpran mwen fe komsi’m pa konprann. kout twaze, kout jouman, madicho. mwen sonje lakay. ko sa kon tout maladi nan travay di kounyea tout resous mwen yo ale. Pi gro byen’m se yo po moso kalbas mwen pa gen non, inferye se mwen. Santimanm mwen van sa ak nesesite. daz prefere’m se gaz, se li menm ki jwe nan vant mwen. jou ma mouri genle se chen kap manje’m. mwen leve je’m gade syel la mwen sonje promes OU yo. gen yon plas kap ret tann mwen anwo. ki gran jou sa va ye?

1 thought on “Liberalite ( slam poem de yon mandyan) by Haiti Haiti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *