Minnebrieven | Multatuli | Epistolary Fiction, Literary Fiction | Speaking Book | Dutch | 1/4deel 1 van minnebruggen dit is een liep fox opname alle librivox opname behoort tot publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox punt org voorgelezen door anna simon minne beven door materie deel 1 aan de heer puntje puntje puntje doctor in de letteren waarde hier ik noem uw waarde hier om het gezonde ling mensheid de reden dat ik u dit bundeltje opdraag ligt in het gevoel mijn en verplichtingen ten toon te stellen wat ik dan ook doe door de verklaring dat ik uw hoog 8 hoe ge zijt maar terlet er een dokter ge bezit niet de minste kruidenierswinkel nooit waard ge minister of de box contractant en ge verstoot u wel te doen dat roept om wraak in de naam der geschonden de rechten van al wat rijk en machtig is en gedreven door een onoverwinnelijke jalousie de métier straf ik u voor uw uitmiddelpuntige heid door deze openlijke betuiging mijner sympathie maar koop nu een revolver schaf en trek nu een wambuis aan van staaldraad want denk eraan charitas podium paar het amsterdam 8 juni 1861 multatuli zijn rok was kaal maar dat scheen hij niet te weten wie je denkt aan zijn eigen rok bij zoveel ellende van anderen zo zeggen de boeken maar aan de wereld is het zo niet waarachtig het is zo niet er zijn inderdaad mensen die een hevige tegenzin hebben in kale rokken die niet hangen om de schouders van een ander er zijn geen rampen lichter te dragen dan een rampen van een buurman alleen bram maak een uitzondering pakken ook dat slaat over ik had er rust een boek te schrijven over al de leugens die men in boeken vind maar ten eerste zou dat lang duren voor ik klaar was het er andere zo dan een ander om mijn ongelijk te bewijzen meer zeggen dat het bewijs maar herstelling in mijn eigen boek lag juist als het team kretenzer ging die beweerde dat alle kretenzers leugenaars waren ook zou het jammer zijn het publiek in de waan te brengen dat alles wat men schrijft onwaar is ach laten we het kaf sparen om het koren zijn rok was kaal en en klopte aan de deur gaat dan vaak geklopt aan andere deuren maar altijd zonder baan zou het niet lukken nu daar binnen zat iemand te schrijven die haastig ja riep als waaraan ze nog teveel die twee letters die had weg staan van zijn indrukken daarop volgt een gesprek dat niemand begrijpt en zo toch zal ik u meedelen misschien begrijpt met het later de man in de kamer zo eenvoudig dat hij ging geld dat en dat er verliefd was als de bezoeker een schuldeiser ditmaal niet een wel bij uitzondering ik kan waarachtig niet helpen geld heb ik niet en geen tijd ook ik schrijf een fancy fancy fancy of fancy ventiel aan de varkens in de tijdspiegel fans of fancy om naar gewild dus iemand die ik lief heb ze ligt in een koffer te laken ik kan haar niet laten komen dan wordt ze betast door de douane dat wil ik niet want ge begrijpt dat ze schuw is en halen kan ik er ook niet omdat ik geen geld heb voor de reis maar hier woont op de leliegracht geloof ik zie eens heeft mijn lange brief geschreven ik moet haar antwoorden ze vraagt of ze me mag liefhebben h zeker mag ze niet tienen zeggen dat het heel goed is en ga wat de aangesprokene dacht wel hij dacht dat de man in de kamer gek was en dat denken veel mensen maar voor de bezoeker die onbeleefde mening uiten kan hij terug op de reden zijn er komst moet hulp zijn voor 11 juni die man is radeloos heeft gebrek aan alles zijn vrouw en kinderen kinderen ook kinderen dat is hard een vrouw is niets maar kinderen zegt ge ja dat is verschrikkelijk en de man in de kamer stond op en demonstreren met veel vuur dat een vrouw niets was een kind is wreed meneer zou ik kende barbaars en kwee 80 niet hoe ik het wordt spellen moet wat hij uitsprak zonder de minste cha oh ik ken de barbaarsheid waarmee een kind vraagt maar vader waarom zijt ge ook niet rijk als om die draaibank en koopt voor zijn kinderen hoe moet men doen vader om op koets te hebben als de douches de brabant vader is het kindje dat ze gister op de schoot had zoeter dan money mogen wij nooit uitbreiden met onze mama zoals dat kindje zij had meisje alle dagen vlees eten vader evenals de kindertjes bij oh wat heb ik toch gedaan waar er dat men ons zo arm laat blijven ziet ge dat de wond want dan een kind kan men zo alles niet uitleggen zij thuis en stamp ite ja er is veel dat men niet kan uitleggen een grote mensen zelfs die veelal ga een kind blijven op dat punt maar een vrouw haal dat steunt dat verheft dat adelt hebt gij hem vrouw nee nu dan kunt ge niet weten maar anders voor je meneer zegt wat die man lijdt om zijn kinderen maar haal niet de vrouw daarbij als waren ook zij een lastpost op begroting zijn er al en de helpt hem niet troost zijn niet zou hij sterker wezen zondag haar patroon waarom trouwde zijn dan zij moet toch eens jaar gezegd hebben toen haar vraag de of zijn lief en leed met het delen wel die vervloekte tweede en derde ban van de schutterij ja ja ik weet het wel officieel zelfs is de vrouw een certificaat van om bruikbaarheid het land is in nood voorwaarts we noemen ze dat als alles naar de grens loopt alles hell nee de man die een vrouw heeft blijft thuis voorlopig de vrouw staat op het lijstje van vrijstellingen ziekte tussen kanker en impotentie zeker de man is onbekwaam tot heldenmoed en geweer poetsen tot nader order tot nader order als de jongens op zijn de jongens die voor gaan dat was anders en troje zien maar door afscheid van hector en andrew maggie hoeveelste boek weet ik niet de kleine jongen word bang voor hectors pluim maar het doorgaat staat in het zesde boek zei de bezoeker the doctor in de letteren los roos upon by doos op petto ferry de mos het toch up stock price goed maar hector gaat ja maar andere maggie wilde dat hij niet zou gaan dat was in faam van dromen ging en als het mij gebeurd was maar zoiets gebeurt mij niet zie hier hij tonen zijn bezoeker een brief een brief van zijn aan door maggie zoiets droom homerus niet nee daar stond het ik ben woedend men durft zulke voorstellen doen aan u en men speculeert op het gebrek lijden onze kinderen ik verbied u aan mij aan ons te denken liever bedel ik mijn brood van deur tot deur dan gevoed te worden tot zulke prijs weiger weiger uw en bars zodat men het nooit weer vraagt zeg dat ik je veracht en zou als ga uit noemt een om ondert willen duwen tank beelden uw is stel uw ziel verkocht vraag geld leen komt er niet op aan van 400 fout zult het weergeven maar puig niet onder de eisen van hen die u willen gebruiken voor hun doel en kunt ge ons niet langer voor de max dan sterven wij maar noch is er geen nood ik heb nog voor drie dagen mijn god van wie is die brief vragen de bezoeker van tienen begrijpt ge dat niet wie anders zou zo schrijven zie eens hoe slordig ze schrijft niet altijd zo slordig hij was driftig toen ze dat schreef wat had me nu voorgesteld de heer tuin maar van twist te sparen in de tweede kamer mee spreekt over vrijen arbeid en de heer rochussen aan te vallen ik toon je de brief niet waarin dat staat want hoe schandelijk ook van inhoud dat noemen ze politiek die brief was geschreven met zekere vertrouwelijkheid door de heer van haha nee zelfs ben ik overtuigd dat deze niet bekend was met de vrouw arbeid die met mij wilden opleggen voor wat loon hem wel kloon loon dat de apen en acteurs krijgen voor de kost en die hoeven daarvoor geen leugens te schrijven gelukkige apen ze hebben alles te danken aan een staart zonder dat ding samen ze ook dwingen tot vrijen arbeid maar dit gewoon meneer dat een vrouw niets is niet bij de optelling van lasten maar veel oneindig veel je alles zodra er sprake is van hulp en steun ik zou volstrekt geen plezier hebben in gebrek lijden al het mijn vrouw niet had de bezoeker van te doen vreemd plezier al was er dan ook een vrouw bij hagen weet niet hoe een vrouw lief heeft ze kan niet begrijpen met hoe groot de woekerwinst zei de man de indruk en weergeeft die hij meer schreven in haar ziel kunnen de vrouwen het helpen dat zo vele mannen daarin niets wist en neer te schrijven kan mijn oogst verwachten maar niet gezaaid is baring zonder bevruchting nou ja er zit schone cindy tweeslachtigheid van haar liefde stof en ziel ziel zeg ik bij wijze van spreken alles zal wel stof wezen goed ik bedoel met dat wordt dan die werking der stof welke door vele voor onstoffelijk wordt aangezien uit hoogmoed of kleiber korting hij je dit over woordenstrijd ik niet welnu zie eens hoe heerlijk symmetrisch de lieve natuur alles gemaakt heeft liefde is neiging tot geven en uit starten aan de ene kant door ontvangen aan de andere zijde de grove uitlegging nee ook die zaak is niet grof ze maken haar grof zij die alles scheppen of ons hebben naar hun beeld die uitlegging spaken om nu al een 8 te geven op de andere liefde is drang tot geven en ontvangen tot bevruchten en baren wat ik weet het is bitter weinig kan ik dat helpen wat ik weet begrijp gevoel droom zie dat alles geef ik haar aan nieuwe vrouw mee aan fancy dat is mijn vrouw ik begrijp er niets van juist weinig en begrijpen wat liefde is ik geef haar mijn ziel onverdeeld zonder de minste terughouding ik plant met het denkbeeld in haar gemoed en dat dat het ogenblik daarvoor dragen heid gekomen is dan legt ze mij het reuzenkind op de armen de bezoeker dag met medelijden uit de reuzenkind we heb met zulke ouders en hij nam zich voor te vertrekken terstond naar het qd van de gedrag de demonstratie dat een vrouw niets was ja achter tijd daar is dan vind ik een boomstam waar ik een zaadje uit strooide er vloed en stroom bank en de opgaf en waar ik een steentje neerlegde vind ik een rots weer schuldig krachtiger edele geheel volwassen vind ik dan de denkbeelden terug die toevertrouwde aan de vruchtbare bodem van haar hart ik vraag als hi de bij het ondergaan zijn er schepping toen men zijn de schepping uitvoerde mijn god heb ik dat gemaakt begrijpt ge dat nee zei dat de bezoeker welnu wat de man in de kamer had ja verstaan om het hij luisterde naar de weerklank verder worden in zijn eigen hart dan nu zo geeft de vrouw terug met oneindige hoekig wat de man die haar liefhad zijde in haar ziel en als er dan geleden wordt veel geleden mensen die zo lief hebben moeten lijden begrijp je dit nee juist zulke mensen moeten lijden als dan de gure noordenwind van het doelt blaast door de reden van de kale woning als er wond op wond wordt geslagen door de ruwe hand van doet er niet toe van wie ik scheld ik graag op mensen ik ben ook een mens en heb veel fouten 0 room aan om meer ali een om puteaux zei de dokter in de letteren ja ja nu als er zulke diepe wonden worden geslagen door de noodzakelijkheid dat is god als men diep neergebogen door smart op het punt staat te vergaan in wanhoop dan treedt de vrouw op en toont u de oogst van haar huwelijk glimlachend zegt ze gaan winkelen hebt ge minuten schat te bewaren gegeven zie hoek gewoekerd heb met het talent dat geen meer laag de mens goed we zijn rijk rijk en liefde rijk in adel ik heb bewaard want geen weg graaft ik heb gespaard en uitgezet met grote winst wat door u met verkwist ik ben uw huishoudster geweest ja de huishoudster u er ziel wat leert u lijdt gaan hier zegt ik maak uw koning ik kroon u achter mij minder dan een paus wat leert u drukt u de lastig ik noem groot ik noem een edel ik die alleen uw ken en de armen beklaag die we niet kennen wat leert u armoede leugen leugen rijk zijn we schatrijk zie onze kinderen met hun de dichter hartjes met hun een zucht tot weten dat begrijpen tot geven tot liefhebben rijk zijn we max schatrijk zie de bomen hoe groen zie het veld hoe bont zie de hele lieve natuur die vrijwillig arbeid zonder het minste stelsel van cultuur ga ik wist wel dat ik u zou doen glimlachen wat leert u angst vrees angst voor wat welke vrees zijn we niet reeds over de helft van het leven hebben we niet een jaar lang aanspraak op rust ge weet niets van die rust ik ook niet maar ga jezelf hebt gezegd er is geen god of hij moet goed zijn dan moet hij ons liefhebben max waardeert u zorg voor heren vanmorgen even hebben de kinderen gespijsd ook voor morgen heb ik nog het nodige maar max mocht gij minder vertrouwend zijn dan de christenen die voor geven te berusten in god wil minder komen en gelaten om de moor met daan die inderdaad berust in de beschikking van het lot max geloof me het doet geen pijn hoe heette zei hey bekend dat ik in de war ben tienen of fancy nee lang geleden portia antwoordde de dokter en de letter goed portia maar ziet ge nu wel dat een vrouw niet eens bij de optelling van lasten oh die vervloekte tweede en derde bundle de schutterij maar dat is waar niet alle vrouwen zijn vruchtbaar zegt men ik geloof dat die onvruchtbaarheid het stedelijke meeste moet worden toegeschreven aan een zeer onredelijke onmacht er mannen die en suiker of koffie doen god peter het maar wacht mijn dan geen suiker of of je verkopen wel zeker maar de cultuur der vrouw moet voorgaan en dat is in de wereld zo niet wilt geen klein bewijs een uitveren presenteren glas bitter aan iemand die naar de beurs gaat of waarderen of zoiets hij zal weigeren want hij stipt op zijn zaken nooit gebruikt hij iets inzake oh hij zou zich onteerd 8 en als een principaal een vriend vriend wil zeggen iemand met wie men zaken doet stuur commis voor r zuur als een vriend bemerkte dat hij iets gebruikt had zoals ze dat noemen goed kom dan na de beurs na de beurs is hij een man aan zeker dan wachtte hem geen zaken dan wachtte hem maar een vrouw en een paar kinderen die geboren werden tegen hun wil die vrouw is geen principaal de kinderen zijn geen vrienden ze mogen wel weten dat hij iets gebruikt heeft zij mogen wel merken dat paar ik dat een koetsier of stalknecht door drock weinig toe of zijn taal ook riek naar bok of stal de kust die hij haar of hun geeft mag verpest wezen never mind daardoor zal geen zaak af springen als de kinderen maar stil zijn en niet lastig vooral niet lastig als het eten maar goed is frans papa maar alles naar zijn zin heeft papa is moe moe van god stroop oostenrijkers en assurantien moe van koffiehuis praat en beurs gedrang mover al van bonekamp en de vele halfjes waarvan haar maar anderhalf op een heel gaan wat klant zo man in de ziel zijn er vrouw jenever en de ziel zijn er kinderen jenever mag hij zich beklagen als die besproeiing later blijkt alle vruchten hebben gedood echt de vrouw onvruchtbaar die niet paard na zulke bevruchting en ook zonder die noodlottige drank wat geeft de man aan de vrouw die hij zegt lief te hebben hij zou realiseren wat kleren aan de kost oh geef meer aan de ruwe als getrouwd geef iets anders maak uw vrouw tot een spaarbank uur ideeën tot een levensverzekering van uw gemoed als dan de kwade dagen komen zult gezien dat ik gelijk heb waarachtig een vrouw is niets maar nu laat me alleen ik schrijf een fancy ik heb veel te doen de bezoeker stond op reikte de hand met hartelijkheid of medelijden dit zij zelf niet wat hij begreep niet recht of de mannen de kamer boven of beneden andere stond al voelde hij dat er geen sprake kon zijn van gelijkheid als postscriptum van zijn bezoek herhaalde hij weg aan de de rits vaak gemompel de woorden die arme man ik weet weer niet of hij dit maal hiermee bedoelde de man in de kamer of de persoon die voor 11 juni moest worden geholpen met wat geld om niet reddeloos verloren te gaan met vrouw en kinderen misschien dacht hij aan bij de maar de man in de kamer dacht nooit aan zichzelf en als er gesproken wordt over arme mensen schoon hij zelf toch wel beschouwd niet vier rijk was op straffen mij opnieuw schuldig te maken aan de verre gaan het toch te loosheid die de heer buis met een rechte verwijt in de wetenschappelijke bladen moet ik hier een opmerken in lossen moeten we wij zijn lezer dat ik altijd de waarheid zeg vooral waar het beweer dat er zo veel leugens verteld worden in de boeken ik zal u daarom bewijzen dat alles wat ik u verhaal de gelogen is die man in de kamer was arm de bezoeker moest dit weten daar ieder het weet held voor zijn beschermeling overal tevergeefs hulp gevraagd prins die had bedankt voor de eer en van b als naar buiten bereik en c had juist geen geld terug van de juistheid en mevrouw h wel graag helpen maar moest eerst weten of de man die je noten keren misschien eenmaal iets verkeerd had gedaan dan die op zijn natuurlijk niet want er mag niets stijve een verkeerdheid dat is een vast principe van alle brave mensen die nooit iets verkeerd tegen kortom de man met de kralen rok die zich zo veel moeite gaf voor het wanhopige zin als overal afgewezen overal nu vraag ik uw waarschijnlijk mogelijk of in het eind of waar kan wezen dat hij na dit alles op het denkbeeld kon komen hulp te vragen aan iemand prima die zelf dood arm is van publieke bekendheid ze konden die gek is dat zal daar stond blijken dead wil die en slechts u ze is de informeren bij allen die hem kennen liefst bij zijn naaste betrekkingen die precies weten niet niets in gezouten als niet waar was quarto die als getrouwd man minder brieven schrijft ga je hebt die en handen lieve brave onberispelijke lezer en quinto nog eens bij iemand die dood arm is als dat toch niet zo waren kan de rest er minder op aan is dat mogelijk nee zulke leugens gelooft men eerst als achttien honderd jaar oud zijn de reden dat ik leugens vertel eens deze ik wil dit maal 10 wel vol schrijven het zie geen kanten te doen met waarheid dat zou een te korte geschiedenis wezen de javaan wordt mishandeld ik zal daar aan een eind maken nu weer de leugens die arme man had de bezoeker gezegd en de ander het is toch verdrietig ik kan nu zo niet laten vertrekken ik heb niets als ik niet zo druk had met mijn liefde zou ik u voor slaan iets te schrijven voor het gezin maar ook een idee de dwaas wreef zich de handel bij zijn idee wacht een ogenblik 11 juni zegt ge heele de achtste ga weer zitten de bezoeker nam weer de plaats in die en zo even vrij troosteloos verliet de gek geef een kort briefje wel het venster uitwerp wacht nu zij rond staarde als zou iets zeer vreemds gebeuren frame voor de andere althans het was ook vreemd het pas weggeworpen briefje vloog het raam in dat gesloten was en er was wat bijgeschreven ziehier zij de arme dwaas ze zegt dat het goed is de bezoeker las liever ventie er is een gezin in nood mag ik onze brieven verkopen en daaronder stond ja maar niet die van de puntje puntje puntje van de punt punt punt je en daarop volgt een reeks van datums ter aanduiding van brieven die niet mochten verkocht worden de man in de kamer schreef daar op de volgende acceptatie die hij niet het raam uit wierp maar ter hand stelde aan zijn bezoeker goed voor het geschrijf this komt eer dat de vreemde vrees zich de ogen uit dit komt eer dat maar hoe rings is punt die een braaf man voorzeker ga er niet bij hem hij zal niet eens komt eren is van b die naar buiten is weldadig ze hier weldadig er zijn hofjes voor oude vrouwen die zijn naam dragen de hofjes ga dan niet naar van b hij zal niet discuteren heeft zee een goed hart als een juweel zijn er dochters breien winter sokjes voor negen kinderen ga dan niet naar c hij zal niet eens komt eren is die mevrouw h godsdienstig zeer godsdienstig zondag laat ze het eten komen van de klok om de keukenmeid tijd te laten tot oefening met de knecht ga dan niet naar mevrouw h zij zal niet discontering ga naar naar ist ongelukkig dat alle mensen zo braaf zijn kent ge geen enkel slecht mens het is waar hij bezoekt de beurs niet een slecht mens ja iemand die alle fatsoen met voeten schopt een vijand van deugd goede zeden een soort van antiek risd iemand die ik ben er zijn oog viel op de dageraad verfoeilijk tijdschrift dat op zijn tafel lag ik ben er zie daar staat het fantoom op het is juist als je hem leuk en zei wat nabij is zoek mijn weg wel beschouwd had ik liever iemand die een kind dat opgegeten maar bij gebrek daaraan graad ik u naar de uitgever van de dageraad te gaan zie nr zat erbij g300 een dat treft die kunst staat zeer ongunstig bekend begrijp jullie geest geboord spelen niet van mij is ik hoor het van een dominee die ongunstig bekende dienst zal helpen als hij kan hij zal this komt eren en als deze niet mocht kunnen helpen ga dan bij het mij erg op de vijgendam maar volt eer te koop ligt het gebed van de onwetende van de krankzinnige multatuli en veel ander zedeloos geschrijf bij zulk volk wordt gewezen de dokter in de letteren ging de trap af het wild em echtbreuk minne brieven voelt erg een meisje dat niet betast mocht worden door de douane en dat de leliegracht wonden schoon ze te laten koffer logeerde brieven niet gesloten raam invlogen reuzen kinderen en vrouw die meer was dan de paus schoon zijn maar eten had voor drie dagen een man die plezier vond in gebrek lijden ga van tijd tot tijd een eens kijken naar die hier op nummer zes zijden hij beneden komende tot een bediende en gij lezer baas niet waar schandelijk gruwelijk infaam onfatsoenlijk en vooral onbegrijpelijk nietwaar koop publiek koop oh ga je zult kopen ik ken ik heb geld te veel als een schandaal geveld wordt ga die de brave laat verhongeren wanneer hij geen geloof heeft als gij koop publiek koop ga die uw profeten na het leven om ze langer te martelen men las dat u door te zeggen dat hij de christus zou het gekruist hebben als de joden gehad om knecht gemaakt in een kruidenierswinkel niet waar hij had gewacht hebben wat hij vrouw en kind had om die te laten honderen dat hij het zo aan 10 en buigen voor dat treft zekerder niet waar hij zat de deurwaarder hebben belast met uw antwoord op zijn wie jeruzalem opdat hij moedeloos en geknakt zijn weer terug name bij het fijne van een keer te zijn er kinderen dat harten staan schouwen voor een vader dat treft listig dieper dat pijnigt langer nietwaar dan slechts een paar uur sterven koop publiek koop ga die liter en cambron een liedje luid fluiten voor de kost ga die een menuet eist voor wat kanariezaad ankertjes en dassen koop publiek koop er zijn aandoeningen te krijgen voor wat geld ik heb de macht het is strelen en te kietelen tot ge zo gek wordt dat ge de prijs uw er koffie vergeet ga die anders zo hardheid van uit dat de zweep er van kermt koopt nederlanders christenen ouderwetse en moderne koopt tekent in betaald strooit helpt neer voor wat minne liedjes en wat gist koopt gij die spoorwegen bout van gestolen geld met op betaling de bestolen' de bedwelmd met opium evangelie en jenever koopt nederlanders christenen ouderwetse en moderne koopt tekent in betaald strooit geld meer voor het midden liedjes en wat gist koopt ga je die spoorwegen bout van gestolen geld en tot betaling de bestolen hebt het wel met opium evangelie en jenever koopt en betaalt hij al en ik heb genoeg geleden om de toon te uiten diegen zo garen hoort ge hebt mijn genoeg belogen gelasterd en gemarteld op wat terug te eisen voor u gemartel voor uwe lastig en voor uwe leugens en als ze dan tevreden zijn maar de toonhoogte van de gril die gaan met trapt uit de borst zeg dan als gisteren of eergisteren als vroeger wat schrijf die man aardig vriendje ik geef u zo veel voor het vel zoveel voor het liedje link nog wat schrijft toch wat praat nog wat publiek ik veracht u met grote innigheid einde van deel 1 deel 2 van minnen brieven door multatuli deze librivox opname behoort het publieke domein voorgelezen door alle simon aan fancy maar lief kind wie zijt ge eigenlijk hoe heet ge haar wond ge moet kunnen noemen met name uit het hooglied de donkerkleurige stoelen mythe zijt gij de lelie van saron of de narcis in het al moet ik u een half omvatten met de linker arm om me te strelen met mijn rechterhand moeten poëzie scheppen uit uw blik moet ik er ijs op de kleur uw haren zal ik u heden zien of morgen of wanneer zal ik u zien na mijn en dood voor het eerst zijt gij de glorie of de deugd of de wel eens toffe chiny zijt gij de onsterfelijkheid de rust de geschiedenis de toekomst een engel en demon of een spook profitez vest talen liggen luister sibylle ingenia of ravel 60 waar zijt ge waar wond ge moet ik u zoeken in de wolken of in de straat en immers dat moet ik vragen aan de schildwachten die de poort bewaken hebt gij gezien wat mijn ziel liefheeft wat ik een toverspreuk vinden om het te doen neerdalen van omhoog om uw op te zweren uit de diepte woont ga op een ster die stof is draait en slingert uwe woning als de mijne die onder heeft nog boven kunt gij dus onzin fancy of fancy zijt gij de zon zei het middelpunt van de aarde dat alles aantrekt maar fancy dan is elke regen drop een boodschap aan u dan is elke bliksemstraal die wegschiet in de grond en minder brief aan u ja ja ik zal deze brief neer werper op de straat een en de voorbijganger zal menen dat er onderschepping mogelijk is door een koper stuk te geven voor de bladzij maar hij zal zich vergissen de bliksem zal het niet toelaten schrijf mij of hij terecht gekomen is en zet mij een lok uur haar een fancy wanneer haar en hebt als ander wat ik niet hoop aan tienen liever beste tienen mijn tienen ik ben verliefd en heb haast u dat te zeggen ik weet niet waar ze woont maar mijn brief zal terechtkomen want tienen ik heb haar geschreven nee vlees voor de kinderen behoeft niet alle dagen de kinderen in het burgerweeshuis ze zien er heerlijk uit gewoon heel zelden vlees eten en zij hebben toch niet eens een wij voor het huis met bloemen en koeien erin zoals onze kinderen en idee ik hoop dat fancy niet antwoord dan heb ik een ongelukkige liefde die ik beschrijven zal voor biefstuk heine deden dat ook hij leeft een rondje haar van de hartziekten die hem doden ik hoop dat ze niet antwoord dag mijn kine van fancy ja haar en heb ik wel maar ik woon nee ik woon niet mijn ouders wonen en ik ben bij hen doen het vervolg een post zege op uw brieven ik ben somwijlen schaal bij kas en ge begrijpt dat er op onze begroting ging gelden worden toegestaan voor kort aan minder brieven ook willen ze niet dat ik brieven en ontvang van een getrouwd man de hele wereld weet dat geen getrouwd zijn ook zegt men dat ge nog een vrouw hebt in amerika die ge alle dagen slaat is dat zo ieder zegt het ieder is boos op u ieder verklaart u voor een ellendeling ik heb u zeer lief en als ieder bezig is u naar beneden te halen denk ik altijd aan de jager van tollens hoe bespot en uitgefloten ik had hem graag had hart gesloten de jager vind ieder lief tocht is omdat het maar in een boek staat ik geloof niet dat ieder soort tevreden zijn wezen als ieder gerekend dat op een bootje van het om geschoten hert in ieders keuken die ieder ik geloof dat ieder ook u lief zou vinden wanneer ga alleen bestond in een boek en overigens de grote verdienste had van dood te zijn nu is het moeilijk dat begrijpt ge ik neem les in formuleer en vaderlandse geschiedenis eerste leert mij niet maar het andere zie ik dat men overal partij trekt voor de twee de witte die vermoord zijn dat kost niets maar als ze nog leeft en zomaar een handje mee moeten uitsteken en dat het lastig daarom vind ik voor u maar goed dat gewacht tot na uw dood maar ik wil u lief hebben voor die tijd al maken ze het maar moeilijk zeg mij want geen na eeuwen dood zult te doen hebben en of ik dat voor je doen kan ik verlang er zeer erg zeg hamlet moet ik in een klooster gaan alsof video blik seconden' te worden om onderwijs te geven in de vorm weer kan ik afwerken wat ga je onvoltooid lied wat kan ik voor u doen ik schrijf een goede hand dat ziet gij ook kan ik schermen en zwemmen maar dat komt zo zelden voor ik heb weinig en weet weinig maar wat ik ben kan of bezit geef ik u veel is het niet ja toch ik heb geest hart en wil kunt ge daarvan iets gebruiken ps in haast want we zijn een de was ik heb nooit begrepen en welk nut heeft om zo te trekken naar bedden lakens die lang genoeg zijn rekken noemen ze dat als men die dingen nu terstond een half duim langer en breder had gemaakt kon het gerec weg blijven en ik kon denken in die tijd van rekker gesproken er is het bewaren van lamartine is veel te lang en te mooi tussen deze spoor van een verse maker en wanhoop in crinoline wanhoop moeten punt zijn en geen lijn met krullen een haarlok kan ik niets en de om mijn haren zijn geteld wacht tot volle maan dan wordt de geknipt aanvraagt er een haarlok wist geen ik word geholpen en fancy fancy ik breek met u moet ik wachten tot geen geknipt heet moet ik achter staan voor die barry lakens ik concurreren niet met uw huishouden rij ga het niet waard dat ik uw naam doen maak zuurkool in trouw veeg de vloer klop een tapijt uit nooit zal ik weer uw naam uitspreken of schrijven hoofd fancy fancy fancy mijn fancy er is vervloekt aan tienen mijn hart is diep gewond en als altijd klaar mijn nood aan doen het is een meisje ze woont in een huis en rick perry lakens en heeft haar en die geteld zijn zeker draagt ze ook schoenen god beware me misschien heeft zijn likdoorns ik dacht aan haar en wachtte een aardbeving die maar haar brief zou brengen de aardbeving was een kruier die een dubbeltje vraag de ik ben peter behoeft geen begrijpt dat het nu uit is geheel uit daaraan is niet te doen tracht niet mij met haar te verzoenen het is onmogelijk ik wil niet ik wil niet zelfs als gij dat begeert ik heb hem geschreid maar nu niet meer maar die arme heijnen het was dat vlees stuur wij zijn rust dienen onze kinderen zullen een blos krijgen zoals die twee kleurige wezen maar daar stond kan ik niet verstond niet eerst moet ik wat rondlopen gisteravond dat ik een huis binnen waar muziek was maar dan slaat de laatste toon klonk club binnentrad voor wie men gespeeld had weet ik niet er was niemand in de zaal ik was publiek heb begrepen dat ik schaamte voelde ik was zo krank van hart dat ik muziek nodig had ik vraag de op een wat te zingen en spelen over mij alleen het is voor een zieke zei ik men nam de viool weer uit de kast de meisjes mededelingen van de strass weer aan en de glimlach die hadden afgelegd om het publiek er niet was heeft meneer verkiezing vraag de iemand die daar gezag in te voeren hij trouwde met dat woord manier ik begreep het wel das lied der trainen antwoordde ik zeer goed groep de man met een buiging en de meisjes zo en toen heel iets anders maar ze hebben hem beloofd dat lied te leren en ook dat van de twee nachten gaan en dat ik zo garen hoor maar betalen kan ik niet en ik zweer dat ik geen geld had maar meneer ik dacht dat u een prins was dat ben ik ook maar onttroond voor het moment ik ben prins in buitengewone dienst zou ik de koning van napels deze fluisterde de meisjes die gezongen hadden ik ga een bom op de schatkist van insulinde daarom ging ik naar huis en verdiepte mijn het volgend voorstel welke waarschijnlijkheid is er dat een bal een bepaald punt zal treffen op een muur die haat die waarschijnlijkheid dat het voor waarschijnlijk gehouden dat ze een meisje was dat lobatto dat kunnen berekenen ik zal hem een voorstel opgeven gegeven iets dat op meid die indruk maakt welke waarschijnlijkheid in we dat dit iets laat het uit elkander trekt kunt gij dat uitrekenen beste tienen plus max en annie en zet mijn 10 franc en als je die hebt ps ik kreeg daar weer een brief van haar weer door een kruier die een dubbeltje vraagt ik wil niet lezen wat ze schrijft duldt geen poëzie in max ah ben je is b wat daar boven ligt of daarbuiten is uit den boze ach het is een meisje zal voortaan u alleen liefhebben als u niet te lastig is ik zend u haar brief ongeopend lees als gewild maar zeg maar er niets van dus uit onherroepelijk uit van tienen hierbij 10 franc en refenties brief die ik gelezen heb gaat tot haar en vraag vergeving dat moet ge doen dat zult ge doen ga ik het niet leven zonder fancy haar afwijzen is zelfmoord max ik maak haast om de team franken geef die aan de meisjes die voor u gezongen hebben en laten de pan op insulinde maar houden bovendien de pen heeft gelijk zet een enkele as ethici kadett trillen van diepe wit want toch zijt ge en dichter max al wilt het niet weten nu nu ik klaag niet heeft had niemand zeggen wanneer komt geen sfeer hier om mij te slaan maar fancy gaat voordat bekend zonder mij zou het goed kunnen leven zonder haar nooit dag lieve dwaze ondeugende dichter van fancy max ik heb u lief uw schrijven heeft mij typ gewond maar ik wil ik wilde u we zijn geheel en al toen ik uwe gechiedenis las oh nu weet ik dat het maar een klein deel was van uw geschiedenis toont wilde mij het hart en ik vloekte het lot dat mijn veroordeelde tot 20 jaar een meisje en levenslang onder het opzicht van een man want ik ben een meisje dan wanneer ik dat betreur dan is het niet als gij die mij maken wil tot een ideaal nee ik wilde een man zijn om te kunnen handelen om te kunnen optreden als uw kampioen ik vraag waarom die mannen zich alles toe eigenen zich alles aanmatigen waarom zijn wetten maken in hun voordeel waarom zij zich hoofd noemen van het menselijk geslacht en waarom zij lafhartig wegschuiven als er iets te doen valt wat men gewoon is alweer onrecht mannelijk te noemen eerst wonden mij uw brief zo diep dat ik vreesde te bezwijken het pittig gz scherp gezet onrechtvaardig maar ik heb uw lief en de liefde overwint alle dingen als hij eenmaal je hebt vertrouwd gemaakt met het denkbeeld dat ik niets leek zult ge misschien verzoenen met de honderd ponden stof die mij nu zo veracht er het maken in uw ogen en die ja heel lief uitzien luister gevraagd een antwoord in uw brief aan dominee frank en gezegd daar koning van nederland de uitspraak tussen die mensen en max havelaar en nederlandse natie sta op gaat tot hem een vraag is het waar ook koning dat deze dingen geschiedde in uw rijk in uw prachtige rijk van insulinde er is niemand opgestaan om dit te vragen aan de koning natuurlijk het nageslacht is dat niet geboren en die koning heeft geen uitspraak gedaan welnu ik zal opstaan ik zal die uitspraak doen ik fancy want ik heb u lief u en uw zaak tevergeefs hebt gij u beroepen op staatslieden en koningen tevergeefs op christenen en menselijkheid koningen houden zich bezig met de gesp van de buik pannen hun officieren koningen hebben geen tijd u te horen statie de drijven handel in stemmen van kamerleden en maken verhandelingen waarin zij zich de vrijheid veroorloven zich deze of gene vrijheid te veroorloven staatslieden hebben geen tijd om te horen christenen zijn aan twisten over het geloof christenen hebben geen tijd te horen en en menselijkheid maar schrijven in zijn brief aan die menselijkheid en zie of hij terecht komt als u schrijven naar mij met het eenvoudige opschrift fancy oh dus niet altijd nadeel vlees been en bestaan te hebben waren te wensen voor u dat de menselijkheid onder abel waren en adres selijk als ik ik zal opstaan ik zal tot de koning gaan ik zal u antwoorden ik zal uw aanhangen ik zal het doen overwinnen en de kracht tot dit alles wacht tot volle maan max dan word ik geknipt maar vergeef mij intussen dat ik maar een meisje ben en leer mij een en ander als het waar is de mens dat het geen meer weet dan ik ik weet zeer weinig en dat is natuurlijk door al die bij de lakens is het waar dat kousen leven is uitgevonden door de liefde hebt ge mij niet lief genoeg om machine uit te denken die huishoud ach mijn moeder is dood er is geen poëzie in ons huis alles is dor en droog en fatsoenlijk en vervelend ik heb veel te weinig geleerd leer mij wat maar geen formuleer die ken ik al als het nodig is zal ik voor u sterven maar het komt nog minder voor dan schermen en zwemmen het is wel vervelend ik ben geestig maar kan hier niet uitvoeren met mijn geest oude kabinet kan ook te duur niet in toen wij hier kwamen wonen staat nu te wachten bij een uitdager dat we groter behuisd zijn en mijn hart is overcompleet ik geef het u tot ik groter behuisd ben maar leer mij wat intussen ik heb gemerkt dat er veel zaken zijn die men niets echt aan vrouwen ik heb een oom die altijd spreekt van de vrouw dat dient niet aan de vrouw dat behoort niet tot het gebied ter vrouw dat zegt men niet aan de vrouw is een vrouw een mens of is de geen mens dat eeuwige de intrigeert me hij doet me denken aan een zoölogische verhandeling over de jakhals ik leer mijn examen voor seconden' te de jakhals leeft van de afval test lew's het wijfje werpt wat het wijfje werp gaat mij niet aan maar dit vraag ik u leeft de vrouw van de afval test mans nu moet ge maar we antwoorden ik vraag je mij wat te leren omdat ik niet als een jakhals de leeuw behoef na te lopen om te souperen van zijn tini wacht overigens geduldig tot volle maan wist g dat mijn haren ik word weer geroepen aan fancy ze schrijft dat ik mij met u moet verzoenen en als geef ze dat niet ik kan niet anders maar toch ben ik bedroefd iets leren accu ik aan u iets leren oh ik honderdvoudige dwaas die meende dat geen bestond toen jehovah de fondamental echte ter wereld ik geloofde dat hij het wist hoe de rechtheid ter aarde was gemeten met een koord en hoe de middelen die klonk van het lied dat is tegen zon en ter verhoging de dag nadat wij gemaakt waren ik dacht dat gij gebod had over de nacht en de morgenstond zijn er plaats aan weest het hij dan niet die kracht geeft aan het paard en die de mijn po god leidt met uwe vinger weet ge niet hoe zich de straal een spitse wat licht en kunt gij niet uitspreken getal lucht lopen die rond dansen in de orkaan fout gij niet de bliksem samen als halmen en voert geniet heerschappij over de weer lichte dat hij zich verzamelen voor uw een voet tim moeder geknakt zeggende hier zijn wij maar fancy ik heb het toch lief waarom heb ik u dan zo lief fancy ik die niet tevreden ben met minder dan dat alles u iets leren wat zal ik u leren ik weet niet ik ben gegaan tot mijn een vriend die een wijsheid handelt ze wil iets leren zij ik bedroefd leen mij iets uit uw voorraad hij bracht mij in de binnenkamer van zijn huis en toonde mij de schatten van kennis die er verzameld had ik zag daar veel zwarte letter en samengevoegd op wit papier dat geel was ik hoorde daar de gesprek en der wijzen van alle eeuwen en werd niet bezig dan zij allen schijnen geweest te zijn want de meeste erkende dat zij niet wisten als ik en dit niet erkende zagen naar domme uit dan de andere daar waren er die een dikke boeken en god gemaakt hebben en god is hebreeuws en grieks en god ik zal u vertellen maar fancy ik doe dat niet om je te leren wat is ik doe het om u als ik inderdaad niet weet wat ik niet geloven kan te leren wat niet eens er was eens niet was komt van wezen zijn bestaan er was niet beduidt is er bestond iets dat niet bestond en god of de god begrijpt ge dat woord het is verwant met weten dat hebben die oude goed genaamd zo is er meer dat welbedoeld verkeerd uitviel en dit is veelal de schuld van het dominees indische egyptische joodse en moderne diezelfde dichters verstaan en god maakte een zandkool met het gedierte er op iets groter want ge die het op de stofjes die weer afslaan van onze schoenen als wij samen gewandeld hebben wanneer zal ik met u wandelen fancy onder dat gedierte als veel verschil er waren er die staarten hadden en graszaden andere spraak en kwaad en hadden eigenliefde sommige behoeft een veel lucht enige water enkele rauw vlees en weer anderen konden niet leven zonder heerschappij deze laatste hebben zelf gezicht het dikke boek dat ik u zen dan zal dat zij heer en meester zijn over alles wat bestaat voor hen was de vis de vogel de leeuw de sprinkhaan alles maar niet alleen de overige diersoorten moeten onderdanig zijn aan de dieren die dat dikke boek maakte ook de andere zandkorrel want dat waren er meer en daaronder velen die toch eigenlijk groter en belangrijker waren moesten alleen dienen om die kleine korrel te vermaken ging zij deden door omheen te draaien ik heb een muis gekend fancy die in een edammer kaas wonden ik kon dat beestje maar niet uit het kopje praten dat het hele kaas magazijn of opgericht om hem te voorzien van een behoorlijk verblijf de dieren die baas speelde over de kleine zandkorrel noemen zich mensen een woord dat zeker iets hier schoons aanduiden waar van in dat geval de betekenis op alle manieren is verloren gaan zal de wortel opzoeken en u vertellen wat ik er van vind dit weet ik nu al het is een in die spoort geld verder naspoelen bij mijn vriend de boekenverkoper mensen dus straks zal ik u uitleggen hoe ook onder hen veel onderscheid eerste dat al weer in ere kwam op verschil in gezag dit onderwerp ligt bijna het hart maar eerst wil ik u mededelen dat men van die god gemaakt heeft kort na het herstellen van de mens dit hij deze in een val lopen en dan nu de mens te straffen voor zijn namelijk voor god arch listigheid veroordeelde hem tot allerlei dingen die deels niet gebeurde en deels toch zouden gebeurd zijn als de mens de strik als misgelopen die de god hem gelegd had straf zou duren ten eeuwigen dage dat wil zeggen dat ze eenmaal ze ophouden zodra er iemand kwam die de schuld overnam 4000 jaar wachten de misdadiger die ze gaat schuldig gemaakt aan de kwaadaardigheid van de god tevergeefs op toegezegd en verlossing als ik zeg hij wachtte is dit weer onjuist gesproken maar het is heel moeilijk zich juist uit te drukken als mijn onjuiste dingen vertelt de misdaden verwachten eigenlijk volstrekt niet want hij was in die 4.000 jaar reed 100 of 120 malen verdoemd gestorven en vervangen door anderen die ook weer verdoen stierven ten laatste soms de god de persoon die de zonden der wereld zou dragen toen was alles goed dus lange kreeg een vleugels en het kraambed met een ware uitspannen ook zweten men niet meer dit is alles zeer duidelijk en wie het niet begrijp is verdoemd zie daar een kort begrip van de leer der zaligheid u bekend dat ik hier en daar wat heb overgeslagen omdat ik het onfatsoenlijk vind alles te schrijven aan een meisje zoals gij zijt helaas maar als je toch wilt weten meisjes zijn zo dan kunt ge het nalezen in het dikke boek dat ik u zendt een waar het veel kan geleerd worden door iemand die weten wat niet waar is heeft u nu en dan om waarheid te doen lees dan berm staan boven lucht en wolken of koop strootman de geldig of van swinden schoenen ook met die cheren moet voorzichtig zijn want het is niet waar dat een rechte lijn de korte afstand is tussen twee punten los te leren aan mij toen ik een kleine jongen was en toen ik nog niet mocht tegenspreken daar staat het zij de mijn gezag een kind vraag niet naar oorzaak of reden gezag een kind gehoorzaamt gezag hierop nu wil ik terugkomen hij deed schepping de zon een val ja wel een val de verdoemenis en de verlossing wat kortaf om tijd te vinden voor een paar geschiedenis en die u cool over gezag wenste verhalen voetnoot bij de opmerking god is verwant met weten god grote is born boy dan de g en de w worden herhaaldelijk verwisseld etymologisch staat het woord god na de gaan weten dan ds en vloer dat het nog vanaf komt die is die jose's viewer vloer er is veel te leren uit etymologie waren schoolmeesters hebben dat bedorven einde van deel 2 van minnen beven deel 3 van minnen brieven door multatuli deze librivox opname behoort het publieke domein voorgelezen door anna simon eerst de geschiedenis van gezag boeren gij die groter zijn dan ik kunt gij de granaat bereiken die er tussen die vuurbloem en in het groen mij aan lag met geopende lippen als een wenkend meisje zie ze eens gepest hem van rijpheid en gloeiend rood is de rand van de honden die ze zichzelf en sneed om mij te behagen ik heb mijn lusten die granaatappel mijn poeder ga je die groter zijn dan ik steek u een arm uit een pluk op dat ik eten en de moeder deed al zo omdat de jongere broeder eten zo en de oudste ging naar het veld en zag een berggeit die afdaalt in de laagte en haar jong zocht hebt ge niet mijn lamp gezien vraag te zij de leeuw ga je die de vlakte bewoond en beter dan ik de w gekend in het effenen veld hoe vermoeiend voor mij omdat mijn hoef gespleten is laat uw jong u jong hoe lang hoe lang zij de de leeuw en kom hier omdat ik u verslinden en de leeuw deed al zo maar de oudste boeren gevraagd aan de leeuw wat is dit dat hij de geit eet die haar jong zocht gij hebt gehoord hoe zij klaagde over de ongeschiktheid haar hoeven antwoordde de leeuw tijden het niet recht haar te eten zie mijne klauwen die geschikt zijn zie de geschiktheid van mijn het tanden daarom had ik de geit de jongeling dacht na en bezag zijn armen die lang sterk en fors waar hij vond die zo geschikt dat hij zich voor nam zijn jongere poeder te dwingen tot dienst en toen deze en wedervraag de om vruchten te plukken antwoordde hij zie je mijn armen hebt ge niet gezegd dat de uwe niet reiken tot de granaat 10 mei op dat ik u niet verslinden van toen af diende de jongste poeder de oudere maar hij verheugde zich niet over de ontdekking die deza te danken aan de leeuw en dat is al zo gebleven tot op dezen het twee de geschiedenis van gezag vol tegen heeft gezegd sigean existe une voor draai lieven t zekerlijk alle macht is uit god wil je macht wil wil god wie macht gezag nodig heeft maakt zich een god dat deed molens koffies is zo lastig noemen columbus cortez dat deden alle volks leiders wichelaars tovenaars priesters dat doet nog heden ten dage ieder die hier staan wil het getal goden is zo groot als het getal begeerte bij iedere nieuwe begeerte het nieuwe god ow maakt grote uit onbekende geneesheren die u gelast en zijn pillen te kopen al zo spreekt de heer zegt mozes en alzo dokter die zegt holloway gehoorzaamd en koopt en bij de zeggen erbij op dat u we ziel niet verderve een dienstmeisje ging uit met de kinderen van haar meester zij ontving de last die goed te bewaken maar zie de kinderen waren ongehoorzaam en liep weg zodat haar opzicht tekort schoot en haar en zorg engel was daar op schip zij had niets een zwarte hond die elk kind pete zo dat niet in haar nabijheid place en de kinderen waarom bevreesd voor die hond en werden ze je gehoorzaam en bleef het bij haar in de overlegging van haar hart de schouders er de god iets zegt gemaakt had en zij zag dat het goed was maar die kinderen werden waanzinnig uit vrezen voor die hond en dat zijn ze gebleven tot op deze dag der de geschiedenis van gezag een reiziger was beladen met goud en zilver uitfrezen voor rovers hadden zich voorzien van wapenen ook volgde hem zijn er dienstknechten in groot getal ja er waren er meer dan alle rovers in het ganse land samen genomen hij was zo goed gewapend en verteld dat er geheel leger niet in staat zou zijn en we zijn en rijkdom en te ontnemen vele rovers die dat niet wisten vielen hem aan maar zouden daarover lang berouw gehad hebben als ze niet terstond gesneuveld waren en rover die wijs was geworden door het voorbeeld zijn er broeder en raadpleegt een heilige kluizenaar die raad wist in alle dingen omdat hij lang alleen was geweest met twee doodsbeenderen een kruik water hoe moet ik doen o heilige man om hier te worden over de schatten van die reiziger het middel is zeer eenvoudig antwoordde de vrome heremiet werp van de strip die ik geef een taal om de hals dan zal hij geen weerstand bieden hij zal zijn er knechten gelaste zich voor u ter aarde te buigen en u geven wat gij begeert de strik hete geloof en het geschiedde zoals de heilige man gezegd had maar de reiziger en zijn er gezellen bevonden zich zeer slecht daarbij die strik heeft zijn kracht behouden klop deze dag 4 de geschiedenis van gezag of vader zeg maar waarom de zon niet valt de vader was beschaamd waar hij niet wist waarom de zon niet valt en haar bestrafte zijn kind omdat hij beschaamd was het kind wreef ze de toorn des vaders en vraag de nooit mee de nog waarom de zon niet valt nog andere zaken die je toch zoo gaarne wilde weten dat kind werd nooit een man schoen het 6000 jaar en liefde nee veel laag het is dom en stomp gebleven tot deze dag 5 de geschiedenis van gezag waarheen of filosoof vraagt u hierdoor zijn er makker die hij ontmoette in de straten van athene ik een onder 3 maten slechte wijn te drinken die mij wachten bij de lelijkste airbeam adressen antwoorden finnlo en als waggelend want daar was dronken kom mee de heb bewijs genoeg en met tressen teveel night frezen 3 nu door 3 de meest race het gezegd drie heeft hij gezegd de meester sprak van wij nog het heren kom mee de hij heeft gezegd 333 en lionel veel neder voor de derde keer op die avond maar ditmaal bleef hij liggen en hij is blijven liggen tot deze dag 6 de geschiedenis van gezag daar was voor het eerst een kind geboren de moeder was in verrukking en ook de vader zag het aan met innige liefde maar geen is zeg mij zal het altijd zo klein blijven vraag te de moeder en voegde er bij en ikzelf u weet niet of ik had verlang gaarne zou ik het groot zien als een mens maar toch zou jammer wezen als het zo veranderde dat ik het niet langer dragen kom en voeden met mij zelve uw kind zal groeien tot mens zeiden de geen is het zal zich niet blijven voeden met u het zal eenmaal niet door u gedragen worden oh geen is liep de moeder verschrikt zal mijn kind weggaan als het lopen kan zal het dan voor mij weg gaan wat moet ik doen dat mijn kind niet voor hij weg als het lopen kan heb uw kind lief zeiden de geen is en het zal niet van uw weg gaan zo was het en zo bleef het enige tijd maar toen werden naar vele kinderen geboren en vele oudere was het zeer lastig al die kinderen lief te hebben toen tom en een gebod uit dat de liefde zou vervangen zoals vele geboden want gebod is lichter dan liefde eert uw vader en uw moeder de kinderen verlieten hun ouders zodra zijn lopen konden en voeg daarbij het bevel een belofte op dat het duel ga toen bleven enige kinderen bij hun ouders maar ze bleven niet op te wijzen als de eerste moeder bedoeld had toen zij degene is vraag de wat moet ik doen omdat mijn kind niet van hij weg ga zodra het lopen kan en dat is al zo gebleven tot op deze dag zevende geschiedenis van gezag uur première fitis zo dagen uren zijde voelt erg maar ik weet niet of het waar is het even veel meer kans dat de eerste koning iemand was die kennis had a strikken lever en de kluizenaars maar de volgende geschiedenis is maar gratis was zeer sterk hij knipt een borstwering van boomstammen moet met duim en middelvinger en kon 13 vijanden doodslaan met een en de slag als hij moesten kwam er brand door de samenpersing van de lucht en de maan schudden als hij dacht aan beweging om al die verdienste werd gratis koning en hij stierf nadat hij een tijdlang koning was geweest maar de kleine kraters zijn zoontje had de engelse ziekte gehad dat er niet beletten koning te willen zijn in plaats van zijn vader die zo sterk was geweest hij zette zich op een stoel bij troon noemde en riep ik ben koning waarom zijt gij koning vraagt het volk dat nog doen was en geen begrip had van erfrecht wel omdat mijn moeder in een het heeft gewond met de oude kraters die dood is eigenlijk zeiden hij paleis maar het was een hut het volk begrepen gevolgd dat je niet een als kraats de tweede riep kom dag in ieder heen maar zijn zijde ga dan kwam en hard aan hulpe kortom gezag was weg en gratis 2 was te dom om zijn wil het ondersteboven te uiten in een oppositie plat van die dagen als men het volgende waarom ook gaat de tweede hij die kon benig zijn en onbezonnen waarom neemt hij plaats op de stoel des mans die voor twintig jaren in een ahead woonde met een vrouw die u gewoon heeft boeren geboren als een verbum actieve in die dagen sta op en maak plaats en zegt niet ga of kom als warmte de echte oude cratus waar zijn de bolwerken van eiken stammen die gij hebt om geknipt met uw vinger de maand schud niet al denk grens splijting van het heelal gek kunt ge inflow doodslaan en nergens is brand als gij niest sta op en maak ruimte voor een ander die al deze hutten dingen voor staat zo sprak de oppositie gratis zou waarschijnlijk hebben moeten opstaan van de stoel die heeft troon noemde wanneer niet een oude minne aldus had gesproken tot het volk hoor mijn oog volk want ik was de minnaar van de kleine gratis toen er nog kleiner was dan nu toen hij geboren werd heeft zijn vader zich het hoofd gezalfd met olie en zie er viel een dropt er zelf op het hoofd van mijn voet storing is daarom nodig dat hij muur en tom knippen en ook is het niet nodig dat de maand schud of de heer bram maken door moest ik zeggen u waar de welsprekende minne behoefte niet te vol einde de slotsom was zo licht te vatten dat al het volk de redactie van het oppositie blad het luidst uitriep als met een stem leven de gezogen dus hier eh en gratis bleef zitten op de stoel die hij troon om de en hij is daar op blijven zitten tot op deze dag 8 de geschiedenis van gezag tuchtig melk de de koeien en haar vaders en zijn melk de goed want de melk die zij thuis bracht leverde meer pooter dan de melk die thuis wordt gebracht door haar op poederen ik zal u zeggen hoe dit kwam en let goed op fancy dat het weet als ze eenmaal zult uitmelken gaan maar ik zeg u dit niet op het geen melk tas stug het er maar om u te wijzen op het voorbeeld haar broederen die er minder goed te melken beter deden verstandiger althans voor de jongen lamp lieden de weide betreden jaar lang voor die tijd staan de koeien te wachten bij het hek om ontlasten worden van de overvloed die ze eigenlijk gereed maakt een voor een de kalveren maar de mensen eten die call voor een op omdat zij daartoe de geschiktheid voelen en dan is er melk te veel in de uiers wat geschiedt er nu onder het wachten van de koeien met domme gezichten voor het hek onder dat stilstaan drijft het licht ze deelden er melk de room het vet de boter naar boven en licht dus het verst van de tepel tepel is mannelijk wat ik heel gek vindt wie nu geduldig melkt tot het laatste toe brengt vette melk thuis wie haast heeft la droomachtig en zie terug had geen haast maar haar broeder en wel want deze beweerde dat zijn recht hadden op wat anders dan afmelken der koeijen van hun vader maar zij dacht niet aan het recht mijn vader heeft mij geleerd te schieten met pijl en boog sprak in haar broeders ik kan leven van de jacht en ik wil rondlopen in de wereld en arbeid en voor eigen rekening mijn leraar vissen zijn tweede ik waren wel gek altijd de melk en voor een ander hij toonde mij hoe met een schuit maakt riep de derde ik heb een boom en ga erop zitten in het water ik wil weten wat er te zien is aan de overzijde van een ik heb lucht om samen te wonen met de blonde kunnen verklaarde een vieren dat ik een eigen huis hebben met tour het erin om voor mij te melken zowat iedere poeder en wens en begeerten en wil een zijn waarom zo vervuld van hun eigen je dat ze zich geen tijd gaven de room mee te nemen die de koeien heel mistroostig moesten bij zich houden zonder net voor iemand maar terug het er melk toe tot de laatste drup vader riep en eindelijk de broeders wij gaan wie zal arm elke vraag de de vader wel 20 hoe zal het zijn als hij ook rust krijgt in varen vissen jagen wereld zien hoe zal het wezen als ook zij op het tank beeld komt samen te wonen maar dit plons of bruin omdat ze een eigen huis hebben met wat erbij hoort de liefde kan ik missen maar haar niet omdat de melk die zij thuis brengt zo vet is toen zeiden de zon na enig denken vader leer haar niet dan zal ze blijven en voert melk en tot het einde haar wagen toon haar niet hoe een gerecht koord samentrekkend en pijl wegschiet dan zal ze geen lust hebben en jagen verberg haar de eigenschap der vissen dean scherp en haar kin slikken als die bedekt is met aas ze zal dan niet denken aan het uitwerpen van hoeken of nette leraar niet hoe we een boom uitholt en daarmee kan wegdrijven naar de overkant van het meer dan zal ze geen begeerte voelen naar die overkant en laat haar nooit weten hoe ze met blond of bruin een eigen huis kan verkrijgen en wat er bij behoort laat haar dit alles nooit weten nou vader dan zal ze bij u blijven en de melk uur koeien zo vet wezen intussen laat ons gaan vader ieder naar onze begeerten zo spraak en de zon maar de vader die een zeer voorzichtig man was er nam hij liever wie zal beletten dat ze weet wat ik haar niet leerde hoe zal het zijn als hij de blauw vlieg ziet varen op het drijvende tak hoe als de getrokken draad van haar spinsel zich herstelt op vorige lengte en snel krimpend de klos van haar weefgetouw voortdrijft bij toeval hoe als ze aan de rand rp de vis bespied die bij het na het kronkelend dorpje waar miss wat een duits verkeerd bestuurder graag de vast haakt in de scherpe lid hulzen van het riet en hoe eindelijk als het nestje vind dat de leeuwerik inzicht meimaand bouwen in de klaver de zone dachten meer na en zeiden zij zal daaruit niets leren vader ze is te dom om begeerte te scheppen uit wetenschap ook mee zouden niets geweten hebben als ge ons niets had gezegd maar de vader antwoordde nee don is zijn niet ik vrees dat zij leren om zal uit zichzelf er wat geen liefde niet ligger het zonder mij doen is toe gaat er niet toen dachten de zoons weer daarna ditmaal dieper en zij de vader zeg haar dat weten begrijpen en begeren zondig is voor een meisje ditmaal was de zeer voorzichtige vader voldaan hij liet zijn er zo'n het rekken ter visvangst op de jacht de wereld in ten huwelijk overal heen maar hij verbood het weten het begrijpen en het begeren aan te getr die in onnozelheid bleef woord melk en ten einde toe en dat bleef al zo tot op deze dag negende geschiedenis van gezag als van verkocht dadels in de straten van damascus als ik zeg dat hij die verkocht bedoel ik eigenlijk dat hij zijn niet verkocht want zijn dadels waren zo klein dat niemand die kopen wilde met verdriet en afgunst zag hij hoe ieder de rijke oude led begunstigde die naast hem woonde op een mat want zij woonde op matten in damascus met zeer hoge verdieping omdat ze geen dak boven zich hadden de rijkdom van oled bestond dan ook niet in huizen waar in een tuin die zeer vruchtbaar ja zo vruchtbaar dat het dadels die er groeide zo groot waren als drie gewone dadels en daarom kochten de voorbijgangers de dadels van outlet en niet van has van daar kwam in de stad en there with the wijsheid te veel had en te weinig voedsel althans hij ruilde zijn kennis voor spijzen en men zal zien hoe rond de hals van wel voorbij die ruil geef maar te eten vraag de hen de dermis dan zal ik doen wat geen kalief voor u doen kan ik zou het volk dwingen uw het dadels te kopen door die grote maken ja groter dan de vruchten van outlet hoe groot zijn die helaas there with van allah gezonden ik kus uw we voeten de dadels van outlet allah geef hem krampen zijn drie maal groter dan gewone dadels treed binnen op mijn pad kruist uwe benen wees gezegend en leer mij mijn het dadels groot maken met het volk dringen die te kopen gassan dat kunnen vragen waarom de dermis die zo bekwaam was spijzen behoeften maar sika neer en deed hassan nooit hij zette zijn een gast gekookt leader voor alles wat er over had van een gestolen geitebok de derde stad verzadigde zich en sprak de imaam groter dan de gewone dadels zijn de vruchten van uw buurman hoe groot wilt ge dat de uwe worden ook hassan zoon van ik weet niet wie als van bedacht te geven en zeiden alle geef uw kinderen mv ik wenste dat mijn dadels driemaal groter waren dan zij door u kunnen gemaakt worden zie er wel sparta der vis zien hier een vogel dit ik mee bagdad het verre oosten zeg hem dat uw het dadels zo groot zijn als drie ik wens u vrouwen en carmela there with the aangenamer ik dat zo leven maar wat zal het praten of ik deze vogel zich wat niet eens doen naar mijn zeggen hij nam de wijze man daarvoor ben ik ter wisch dat gaat mij niet begrijpt van sam wenste de vogel lengte van veren en doen de hem rok maar het was geen rok als een kleine vogel die wel wat op een raaf gelijk met losse tong en hedlund het redt de dermis had en meegenomen van in dalles waaier was aangebrachte kooplieden die over zee waren gekomen uit het land waar de mensen op negers gelijke schoen het ver is van afrika dat gassan het beest rok noemde was omdat hij had opgemerkt dat iemand die me niet vraagt uit tijd en ook het omgekeerde iets nodig heeft van een ander krimpt in zo was het in damascus hassan comp in en zeiden ik ben nu sla vogel rok mijn vader was een hond en mijn het dadels zijn zo groot als drie het is wel zij de dermis ga zo voort en vrees allah hassan ging zo voort hij vreesde alle en vertelde maar al aan de vogel dat zijn dadels onmogelijk groot waren het loon der deugd bleef niet uit nog geen 3 maal had de kalief al de bewoonsters van zijn de harem laten omringen noch had geen moeder de tijd gehad haar dochters behoorlijk gereed te maken voor de markt te roemen noch had gast van geen enkel verdwaald geitenbokje ontmoet om hem gezelschap en in het leven te houden op zijn mat en ziedaar de vogel riep mijn vader is een hond dat was niet nodig maar je zei het als van mijn vader is een hond krijgt lengte van veren de dadels van hassan ben ik weet de naam van hans vader niet en als het een hond was komt hier ook niet op aan de dadels van hassan zijn drie maal groter dan ze zijn toen waren er betweters in de mascus die dat tegenspraken maar het uur in die klank er was namelijk iets in de stembus vogels iets dat de lucht deed treden op een wijze die invloed had op de straalbreking de dadels groeide en groeide en aller ogen en de vogelgriep paal voert de dadels van hassan zijn drie maal groter dan ze zijn en ze groeide mijn over gaat de zich om er in te bijten en oled werd zeer mager maar hassan kort veel geitebok en lammeren en herbouwde een dak over zijn wat hij werd ze hier eerlijk en hij vond het schande dat iemand die zelf geen lammeren had in op at van de zijne en hij ging voort allah te vrezen die rijkdommen die vrolijkheid altijd te danken aan de kleine vogel die altijd hetzelfde zij een leugen tot waarheid maakte door herhaling ieder vond assange dadels groot ieder was gedwongen die te kopen ieder behalve als vanzelf die in stilte zich voor zag bij oled wind enige klant hij was en dat is al zo gebleven tot op deze dag voetnoten 80 is dochter is melk stuk zie het sanskriet voetnoten bij de negende geschiedenis van gezag rok is een reuze vogel in de mythologie van het oosten kopiëren in het schaken komt er vanaf onze kastelen waarom vroeger olifanten nog vroeger rox in alles is pecha is sumatra ik denk dat het een beo was die via sumatra van nieuw kiné afkwam beo is natuurlijk de radix van biologie locos is logen leugen zoals men weet room is constantinopel ben is zo'n vandaar hebben dat is duidelijk de bedoeling is natuurlijk dat iemand die een kind krijgt moet trachten daaraan zoveel te hebben daarvan zoveel te halen als maar mogelijk is zie de vertelling van 20 en de ondervinding einde van deel 3 deel 4 van minnen brieven door multatuli deze librivox opname hoort het publieke domein voorgelezen door anne simon aan fancy ik zal voortgaan de de geschiedenissen van gezag er wat in zo'n land laaggelegen aan de zee dus en oost-friesland en de schelde oog fancy mijn timmert en metselt om mij heen het huis had ik begon wordt verbreed en hoe breder het wordt hoe benauwder zit mijn maken mijn klok en schuift en pik en zuigt mij het hoofd in twee dat is onaangenaam die silvio pally cocon spreken van geluk ik ga de deur uit om rust te zoeken op de woelige staat misschien stedelijke horloge om aanspraak te hebben op het stilte in de cellulaire gevangenis hartje en tank om de haarlok die geluid beloofd hebt van fancy nee laat ieder zijn horloge houden men zou weer quaedvlieg spreken ach wat zijn dat roze roze geschiedenis en dieren verhaalt is dat alles waar max heb mij treuren gestemd oh ik bid u zegt me in een volgende brief dat alles niet waar is of althans dat niet alles waar is is dat nu wijsbegeerte de formulier is droger maar minder verdrietig en ook in de vaderlandse geschiedenis vind ik hier en daar wat ik tevergeefs zoek in boeren geschiedenissen liefde hoe kunt ge zo scherp zijn max ga je die toch zo goed weet lief te hebben we zijn verhuisd maar noch kant oude kabinet per uur niet in mijn hart ook niet ik heb hem gevraagd mij wat te leren is het daartoe nodig dat ik eerst wordt gevoed met spijzen zo bitter als u we vertellingen van gezag geef mij het sleeve flex max iets wat niet mijn lip en wit maakt iets op mijn verlost geeft van genoegen en geen bleekheid van ergernis ik heb behoefte aan liefde moet ik de liefde verliezen door het denkbeelden die gaan mij geeft oh dan zou ik betreuren u gevraagd hebben om wat kennis want ik ben een meisje max een meisje ja maar toch is het waar dat er iets zeer bijzonders met mij gebeurd is dat zeker bij weinig meisjes voorvalt ik zal je dat vertellen hij welbeschouwd is het ook een geschiedenis van gezag maar fraaier lieflijker dan uwe geschiedenissen ik was zes of zeven jaar oud ik word groepen max wacht tot nieuwe maan de geschiedenis die ik u vertellen zal staat daarmede in verband en met u ook met mijn haar ook hoger schrijf maar iets dat mij niet plate maakt aan een fancy kleingelovigen zo zei hij alle daar zat de boom der kennis eh ga je wilt eten hij wacht niet op de slang dat eeuwig symbool van weten en onsterfelijk zijn geen zelfde steek de hand uit en als het arme dier daar goede slang er trouw u de appel toe rijdt die gevraagd dan trekt hij schuchter terug en rek bij de lakens nee je fancy maar in de geschiedenis en zijn niet troosteloos om kunde is geen deugd en lager dan haat 8 ik liefhebben zonder verstand weet can come onderscheid en kies eerst naar zulke keuze is liefde iets waard oh ik begrijp hoe gaaf schrikt bij het opheffen van de gordijn die men met voor dacht en valsheid gelaten heeft dus een uw oog en de waarheid leugens ontvingen de ouders leugens geven zij aan hun kinderen als de oosterling die genot zoekt in verdoven door amfioen en die ten laatste behoefte gevoeld aan vergif vraag en zei wat dan zodra mensen aantoont dat hun de denkbeelden en rustte op onvaste grondslag daar is een lekker het schip groep de verschrikte gezagvoerder en de passagier antwoord ik zal u tegen werk in het stoppen ten zegen mij iets dergelijks in de plaat schrift ik vind beter te varen zonder lek telkens moet ik die eis van lek begerige passagiers aanhoren telkens is het toegestaan dat is leugen dat is verzonnen dat is schandelijk maar wat geeft geen de plaats dat wil zeggen welke andere leugen zet geld voor ter vervanging van het leugen gerecht dat ge ons opneemt ik zou kunnen antwoorden gene ik weet niets ik heb geen gif te bieden in plaats van het gif dat ik ruw maar wel meen het nu sla uit de hand die zich paul tot een vuist uit ondankbare wrevel over lichte dat zou kunnen antwoorden maar ik zeg liever ik wenst u te geven gezonde spijs ik wend u te wijzen op gezag door liefde op welvaart door rechtvaardigheid op geluk door deugd dat is in één woord ik wilde u uitnodigen mens te zijn ziedaar alles mijn bedriegt zich en men heeft u bedrogen door het mens-zijn voor te stellen als iets onwaardig dit doet een verkeerd begrepen en religie het woord godsdienst komt hier niet te pas ik zal ik dit duidelijk maken door een voorbeeld een boer zou voor het eerst de heer van het land zien hoe zal ik hem vereren dacht hij omdat hij ontwaren dat ik dus zeg heb van mijn boerschap tegenover zijn heerschap ik zal mijn knieën wat krom buigen en mijn het ene naar binnen mijn linker schouder zal ik voor uitsteken en meng goed omdraaien nat en molen wat scheef zijn de hals zal hem voorzeker behagen en het zal hem genoegen doen als ik mijn mond klein maak zo dachten boer en zo deed hij maar de heer van het dorp zei hem dat hij niet nodig had zich zo te verdraaien ik vind dat de heer van het dorp groot gelijk had de roeping van de mens is mens te zijn is die conclusie u eenvoudig hou ik bid u wantrouw alles tot zonde die niet eenvoudig zijn zou de wijsheid die de mens behoeft niet eenvoudig wezen zou zijn moeilijker te vatten zijn dan de reuters peize zo gemakkelijk op te vangen met onze neus die toch de lieve natuur heel eenvoudig boven de mond plaatste ik geloof zeker dat de godsdienst uitvinders dat orgaan een plaatsje zouden heb gegeven aan de linker view als zij geraadpleegd waar wat gelukkig niet gebeurd is alles wil om slag dood te zinnen hoop en zij die god menen te dienen door de mens te verdraaien als die boer dood de zinnen beroep en zij die gaarne wat willen genieten met hunne zinnen en een slimme berekening maken dat er meer zo over schieten naarmate er minder gebruikt werd door te zinnen werd weg wat u behagen zou riepen te allen tijde de vrome die met veel graag de aas en op alles wat er werd weggeworpen door de onnozele zielen die hen geloofde wat zou hij zeggen van een kind fancy dat zijn vader zou menen te vereren door iets anders te zijn dan een kind en wat van de oudere broeders die aan zulke kind dachten te beduiden dat het zich in krimpen en weinig behoor te eten at majoor hem patris florian zou het geniet op het denkbeeld komen dat die oudere broeders begeerte voelde naar wat ruimte en wat ze prijs wie u zelfvernedering voorstelt als deugd is een bedrieger genot is deugd zie daar een paar tekst en fancy preek en schrijf ik niet dat dit christus ook niet ik denk dat hij zijn vervelend vond als ik er is geen god of hij moet goed zijn laat de theologen een grappig woord mensen die wat weten we van god mensen die u wat kunnen zeggen over god mensen die gestudeerd hebben in god godgeleerden laat de theologen tegenspreken dat hij goed is als we durven vraag ja zij durven dat ze vertellen laag geschiedenis en troosteloos er nog dan de mijne fancy over verdoemenis en hel en let wel zij die zulke geschiedenis en niet vertellen tegen nu minder dan de andere die tenminste consequent zijn bij gebreke van wat beters want in hun bijbel staan die aardigheden zoek maar op eeuwig vuur tandengeknars onsterfelijke vormen tess plezierig wie u wilt eeuwige vuur en die onvermoeide warme weg oh god onder het manteltje van de moderne theologie vertrouw ik in het geheel niet de andere zondigen tegen had verstand alleen zei tegen eerlijkheid en verstand bij de dat is erger er is geen goed of hij moet goed zijn als hij er is wat ik dolgraag weten nou en ik blijf erbij dat het zijn zaak geweest waren te zorgen dat wij het wisten dienen wij hem het best door genieten hij liever fancy ga je die een groep meisjes het zout geit aangenaam vinden wanneer je eenmaal moeder werd dat u we kinderen zuur keken zou het groen voorschrijven nu te dienen door onthouding immers neem dan waarom zou god kwaadaardige wegen dan gij maar de maat en de soort van genot koop dit is zeer eenvoudig het antwoord zou duidelijk geschreven in het voor ons liggend boek der werkelijkheid waarin geen enkele tekst vervalst is en dat men lezen kan zonder de minste kennis van het briels of grieks taken ongelukkig wezen als de weg der zaligheid juist leiden moest lang stuk touw in dat boek staat geschreven dat wie stenen op slikt zijn maag bezwaard die genot zoekt in overdaad wordt ziek wie er naast de doodslaat krijgt de naam van een onplezierig mens en wordt behandeld als zodanig jullie licht wordt niet gelooft wie steelt wordt vastgebonden door personen die wat bezitten wie uit het venster springt bezeerd zich wie zich en de bres telt voor arme drommels lijdt gebrek en wie minne brieven schrijft wordt uitgejouwd in al die voorschriften uit het boek der werkelijkheid is niet raadselachtig zoals men wel vindt in de andere boeken dit komt wel de mensen die religie en maakte niet meende wat zij zeggen en dan op de natuur wel neemt wat zij doet gij ziet de fancy dat ik ook op dat punt toch terug te keren tot die natuur precies als met de u te feesten ik ben benieuwd naar uw geschiedenis zat geen geschaakt zijn op uw zevende jaar dat waren te voegen fancy en hoe dit in verband staan met uw haar en begrijp het niet kan ik u genoegen doen met en minnelied wilt gij een verhandeling over vrijen arbeid stelt geen belang in een analyse van onze wetgeving op het stuk van ouderlijke gezag wilt geweten hoe in india het gezag van nederland maar fancy dan verval ik weer in de geschiedenissen van gezag die geen zo troosteloos vind zeg mij hoe moet ik u schrijven om de strijd te winnen tegen de personen en de zaak en helaas die mij uw ziel schijnen te betwisten of zou toch waar wezen wat ik gisten en nog altijd hoop trouwt waar wezen dat hij niet bestaat dat ge een fee zijt die mij eenmaal zult aan roeren met uw staf om mijn machtig te maken tot het verrichten van de arbeid dien ik zelf maar heb opgelegd ik droom makend van uw en antwoord fancy als mijn mijn geld vraagt wat vaak gebeurt waar ik ga mijn koninkrijk ten huwelijk het rijk der geesten ik neem het garen van uw aan een begrijp zelfs niet hoe het zo lang heb kunnen regeren zonder mij zodra wij ingericht zijn en na de bruids bezoeken wil ik een blijde boodschap neerzetten op de kleine aarde diepe wonden voor mijn trouwe ik wil die arme mensen die daar zo verdrietig ongetrouwd achterbleven zeggen dat genot deugd is een dat niet meer genoten geef dan liefde maar ik zal hem niet bij zeggen heb lief dan zou het weer een geschiedenis van gezag geworden en dat komt bij liefde deugd en genot niet te pas toch zou ik u gaarne in zien waarbij een wezenlijke ogen met de ogen die ik gebruik om te slapen is daar geen kans op warmond geen nu na het verhuizen moet ik bellen naar de deuren die kleiner zijn dan een kabinet moet ik naar u zoeken in alle huizen die te bekrompen zijn voor een hart tienen vraagt me of het ik was met uw handel vooral niet lente is ik heb je haar geantwoord menende dat ik waarheid sprak maar later waren bij mij of was ik alleen terug maar erger de over die geslachte varkens want ik begin in te zien dat ik mijn dikwijls bedroog als ik gelooft u te zien aan mijn zij er is in het raadselachtigs in mijn liefde ik zal naar vragen aan tienen ze weet alles op mij aangaat aan tienen lieve tienen wees zo goed maar te zeggen wie fancy is maar spreek geen kwaad van haar ook al wist er iets kwaads ik zou het niet kunnen verdragen want ik heb haar om beschrijf flip lief vertel me alleen wie zij is van tienen beste max ik ken fancy zeer goed ik heb er lang gekend reeds 15 jaar en ze was toen even auto's nu kwaad wil ik niet van haar te zeggen wel integendeel waarom maar goed te beschrijven zou ik haar bij me moeten hebben en ze is weer weg want dat wist geniet ze is hier geweest dick was was ze blond en even dik was bruin ja vaak bruin bij het zwarte af maar altijd als ze vlug als een surf huilend als een dwaallicht gevoelig als de mimosa verstandig als een rekening en geestig als niet krijg en de ook wel max gert vergeten wie ze is omdat ik de laatste tijd een geheel andere weg heb uitgezien denk eens goed na herinner u maar dat ge haar herhaaldelijk het venster op uit gegooid om het gemeen het dat onze kinderen te weinig eten kregen door hare schuld en hoe ze dan telkens weer binnen kwam door de deur die op het nachtslot was mee gaat niet meer zijn job als ze zegt dat ze er niet bij was toen de aarde werd gemeten met een koord heeft alles bij gewoon wat er gebeurd is zij is het ook die de psalmen heeft geschreven en bij de chaldeeën gassen les in de sterrenkunde ook is het nietwaar dat ze verlegen is om huisvesting waar haar hart staat aan haag en de muren uit te zetten ik begrijp waarlijk niet max hoe ga haar niet herkend hebt dus ondankbaar van uw hart dat meer geheugen behoorde te hebben wat mij betreft ik heb haar lief heeft mijn leven heerlijk schoongemaakt en ik weet de sociale voeding onze kinderen niet aan haar zoals hij meermalen deed in bij hun van onrechtvaardigheid en als getrouwd kom ik op de bruiloft met max en noni die erbij horen onlangs wandelden wij en plukte bloemen zoals met ons kleine max vraag de of de bloempjes het wisten dat het nu wat warm zal blijven en zei hij zie ze knikken de zon toe ze weten dat ze er lief uitzien nadat de zon vriendelijk vernis hoe komt hij aan dat denkbeeld 80 en vraag het hem ik heb patroon fancy zei hij maar ze leert dan ook ondeugende dingen hij liegt niet maar jokt veel dat leert hij van haar onlangs hoorde ik hem lachen zoals hij lacht wanneer hij een goud de stuk verricht heeft ik zag een oude werkster die naast ons woont triple en en dansen als een gek moment kleine max had haar cayennepeper te proeven gegeven tetra toe had hij gezegd mens kwam de haar mond en zijn doesburg ik wist niet of ik boos was of moest mee te lachen met max die over de grond rolde van plezier dat het gij gedaan fancy zeiden ik vrij streng zeg maar nu ook wat ik te doen heb omdat mijn kind niet wreed worden en vermaak zoeken in leed en toen zeiden ze me zacht kunt deze roeren voor die ik herhaalde overleed kleine max voel je geen smart van de pijn die deze vrouwen leed omdat ze op uw vertrouwde kleine max lachte niet meer de tranen sprongen hem in de ogen hij vraagt de vergeving aan de oude vrouw die zulke gekke gezichten trok er meermalen max als ik word punt staan neer te buigen onder al te zware last komt fancy mij troosten en als ze dan schok zegt ik kon stil u zijn hart bedenkt dat mijn recht en ouder zijn dan moet ik haar gelijk geven en zonder ijverzucht hoe ik aan wat zijn gezicht heeft zonder schaamte ik ben boos op uw dat ge haar zo miskend maar max herinner u dan niet dat ze altijd duwen voor spark bij mij geweest is als geweer iets of iemand geschaakt dat of mij geslagen weet ge niet meer dat ons huwelijkscontract wij een contract heeft mee getekend precies als een ambachtsheer die braafste boerinnetje laat trouwen maar het duurzaamste alle boerenjongens er in het geheel niet alle schilderijen die ze ons ten geschenke gaf genoeg om museum te vullen zo groot als de wereld dagelijks nog centrum mij stukken een en fraaier dan het andere nee alle even schoon historiestukken ja stillevens historie vooral maar max we komen blijft een tekort hij lieve staat aan uw lijst en te maken om de stukken die fancy ons geeft toe dat dat kunt ge dat moet ga dat is uwe roeping zo gaf ze me onlangs een tekening waarvan ik de bedoeling niet begreep ons iets voorstelde want nog niet gebeurd is javaanse meisjes legde me nazi krant zijn op en gaf dat graf was het uwe max er stond de steen hier rust die veel gedragen heeft maak een lijstje om die tekening mask and fancy niet langer haar en haar geschenken hij zet hier ondankbaar max van fancy we zijn weer verhuisd tot dan nauwer en nodig het is mij of ik een vis fruit in reis zonder retour biljet nog kan die oude kassen het huis niet in het eind zal wezen dat wij het huis in de kast zetten dan wordt het sleutelgat deur uw gedurige twijfel of ik een meisje ben heerlijk mij ik ben gesteld op mijn identiteit zal het u smaken als men zich optie neer de u aan te zien van wolk verbeeld u dat men nu af leerde met een paraplu en dat uw droefheid uw tranen op het weer glas stonden genoteerd als regen of dat men nu tegen het lijf liep in mening doorheen te lopen of dat men nu op snoof als ether zijn dat plezierige dingen voor de honderdste keer zeg ik u dat ik meisje ben en om het goed te overtuigen zal ik u een en ander verhaal en van mijn omgeving oordeel zelf of een geest dat zou kunnen verzinnen mijn moeder is dood mijn vader hertrouwde omdat een vrouw zoveel gemak geeft in het huishouden mijn stiefmoeder is een brave vrouw en dat spijt me zeer want ik zou het gemakkelijker vinden over ondeugd dan over braafheid te klagen omdat ieder zo partij trekt voor braafheid nu verlies ik het altijd als ik zeg dat ze mij het leven zo vervelend maakt nooit heeft iemand voor haar een weefgetouw uitgevonden ze bereid prijt prijt altijd bereid ze en de overige tijd knoopte en haakte maar de tijd is hij daarna vrij heeft besteed ze aan anti bakker service voor de watersnood loterij en in verloor een ogenblik en stopte kousen ik heb nu nog vergeten te zeggen dat wij ter afwisseling canapé kussens borduurt met kraaltjes kent ge dat ik vraag niet of het kunt het is aldus mijn koopt of huurt een stuk papier dat afgedeeld is in zeer kleine ruitjes die al een gekleurd zijn en wel op een manier die als mijn niet de stip kijkt dat papier enige gelijkenis geeft met een tekening zoiets stelt aan voer een boeket bloemen of de herders in de stal of een boer die zijn pijp rookt of zoiets van nabij moet met niet zien want dan is zo'n pijpenkop een trapezium ik leer mijn examen voor sec andante en de herders hebben vierkante neus daarop neemt met een stuk doek een soort van zeildoek waarin de meeste draden ontbreken zodat de ruiten van het veldboek nagenoeg overeenstemmen met de gekleurde ruiten op het papier mijn kop wol of zijde en kralen van allerlei kleuren en maar kan beginnen te werken want wat nu volgt heet werken en als ik aan u denk aan mij gestorven en moeder aan insulinde en de geschiedenissen van gezag dan zeggen ze dat ik leeg zit ik leeg welnu dan zoek mijn op papier een punt van uitgang naar verkiezing daardoor neemt men als het in de stal is de luiermand of van de boer de wang die meestal kersrood ziet om de braafheid aan te tonen van een andere bestand die braafheid is dan bijvoorbeeld uitgedrukt in vier kleuren verdeeld in dertien ruiten hoog groot donker rood roze rood bleekrood mijn leg de wol of de kralen op de wang van de boer om model te nemen van de nuance zijn er landelijke deugd en dan brengt met die over op het doek door de draad vast te strikken in de geruite openingen het begin is dan daar wat er volgt is makkelijk men telt maar altijd af van die boer of mijn luiermand en hoe ik mijn precies waar de zeven zwarte kralen thuishoren die de verrukking aanduiden van de herders op de parallellogram van geel witte zijden die licht moet brengen het oog van de kraamvrouw als het klaar is begint met een ander maar nu moet ik u iets vragen ik heb een oom die altijd spreekt van een christelijk huwelijk dat is niet de oom van de vrouw ik heb veel omhoog wat is toch een christelijk huwelijk ik heb er mijn bijbel op nageslagen en daarvan niets gevonden ik zie niet dat christus voorschriften nou wordt huwelijk heeft gegeven hij zegt geloof ik alleen dat het een wereldse zaak is maar is dat nu een christelijk huwelijk ik meen die boer die pijpenkop en de herders mijn vader heeft en mijn stiefmoeder vier kinderen ten huwelijk gebracht zij is een brave vrouw zou dus niets doen wat niet goed is en zulk een gewichtige zaak hoe leggen nu uit dat zij de huwelijksgift mijns vaders waardeert naar behoren door het eeuwige breien stoppen stikken naaien haken borduren en knopen liever moedig heb ik vaak gezegd workout ze teveel en gezellige dag maar in japan tegelijk we gebruiken weinig bladen en dus die anti parka's ars bovendien dus het de altijd fatsoenlijk recht nooit raakte ons bezoedeld hoofd de kussens van de sofa dit deur niet inkom ja watersnood hij lieve ook bij zijn in nood al is het nood door droogte moet dan de nood volstrekt nacht bezig om te werken op het gevoel wij mijn en zusters haar broertje hadden ook aanspraak op wat hulp op wat onderricht op wat leiding op wat liefde in het een vereiste dat wij eerst verdrinken voor mijn broer eens max als we weer verhuizen hoop ik wilde dit maal vlees en zal naar de bommelerwaard en mijn vader zat er niets in de wet tegen een vaders die hun kinderen verruilen tegen gestopte kousen ik begrijp waarlijk de verhouding niet recht tussen ouders en kinderen ik heb een liefhebbend hart max en daarbij behoefte aan wat kennis welnu als ik mijn vader daar naar vraag zegt hij dat hij geen schoolmeester is en wat het liefhebben aan gaat schijnen te moeten wachten op een aanstaande collega als ik les zal geven de formulier ik begrijp mijn leven niet in keepsakes en miss een ander lakken is een meisje iets liefs iets belangrijks iets politieks ik ben een meisje en voel me om lief onbelangrijk een volstrekt niet poëtisch waar ligt dat aan uw leeftijd zijn om een ander alweer uw leeftijd is de schoonste tijd van het leven oh max pro max wat heb ik het denken van de rest het zijn brave mensen mijn ouders spreek geen kwaad van hen mijn vader slaat ging preekbeurt over van domineer meijboom en betaalt prompt en rekeningen hoe hem dat na als gekund en mijn moeder is inderdaad kerk zijn fatsoenlijk maar maar ik verbeeld mij dan bloempotje veel goed zou doen in ons huis schrijf me spoedig ik leef zoo gaarne uw brieven ze maken mij de indruk van de absente bloempot schoon nieuwe geschiedenissen van gezag nee oprecht wil ik zijn al ben ik dan het meisje ik vond eigenlijk alleen daarom doen we vertelling en zo troosteloos wijlick zelve als mijn moeite te bekennen maar het gezag wat ge aantast wijlick uit verveling ik heb een katje max en uit verveling lieve hemel wat valt me zwaar de waarheid te zeggen promax ge ziet wel dat ik een meisje ben dat beestje hoewel nu uit verveling heb ik het wel eens geknepen het is uit dat geeft lucht ik ben zo bang heb mijn kat je nu we geschiedenis en over gezag zal inzien en dan dan loopt mijn krabbelen als ik het plaag ziedaar naschrift die dank u zeer voor de lezing van tinus laatste brief zo'n ik er niets van begrijp is dat klimaat van laken wel gezond schilderijen de lijsten een huwelijkscontract getekend op mijn vierde jaar als een ambachtsheer want ik als vier jaar oud vijftien jaar geleden ik begrijp er niets van hebt ge mij ooit het venster uitgegooid ik weet het niet waarlijk ik weet het niet aan het meten van de aarde heb ik ook niet geholpen is dat gezond te maken over een paar dagen knip tijd mijn haar en ik word groepen voetnoten onnozele zien en gespeld als o&o zel ik weet wel dat ze schreven onnozel oh en en oh oh zel maar ik weet niet waarom zo is er veel in die zogenaamde taalkunde dat ik veranderen wil over te preken en het feit dat christus zijn vervelend vond ons vooral fancy met schoolmeester hij had ik me niet op de preek der preek te preken christus vond haar vervelend hij vond dezelfde vervelend gehad eindeloos ge hem ge hun ge haar verlos ons heer en gesplitst schrijf ik ook niet meer ook niet utrecht cht schc feesten via plezier en heeft een mooi vindt gaan zijn gang de schoolmeesters vermoorden de taal als de theologen de godsdienst over utrechtse feesten gespeld als utrecht1 wanneer men stroomt een paar lastige control' hand en weg te gooien zoom in om consequent te zijn old rechtse ultr tcha tcha moeten schrijven die al in heb niet zo erg als cht sch over zegt die dat hij ging schoolmeester is zegt hij ook te lozen fancy einde van deel 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *