मिठी (Mithi)| Spruha Joshi | Marathi Kavita | Poems

मोग-याची मिठी कोवळया वेदना मोग-याची मिठी कोवळया वेदना मौन सांगेल सारी कहाणी तुझी, मोग-याची मिठी कोवळया वेदना मौन सांगेल सारी कहाणी तुझी, जो…

Posted On

होडी (Hodi)| Spruha Joshi | Marathi Kavita | Poems

स्वप्न विकायला काढलेला एक वेडा परवा फिरत होता आपल्याच शहरातल्या गल्ल्यांमधून.. स्वप्न विकायला काढलेला एक वेडा परवा फिरत होता आपल्याच शहरातल्या गल्ल्यांमधून.. ओरडत…

Posted On