Uniq Poet – Kaalo 2.0

Somebody tell emiway to step back No one like Uniq in asia yet Too hard! ima hurricane, boy This much of hindi is…

Posted On

Uniq Poet – Red Pill Radio (broadcast #1)

हात्ती उड्ने भा भए क्या मजा हुन्थ्यो सायद मैले सोचेका अरु कुराहरु पनि पुरा हुन्थे कि तर हात्ती उडदैन , हात्ती हिड्छ, हात्ती…

Posted On