The Bible as Jewish Meditation LiteratureBibla është një koleksion librash të shkruar në stile të ndryshme, si tregim, poezi dhe prozë. Shumica prej nesh jemi njohur me këto lloje literaturash. Po, të gjithë ne e njohim një tregim sapo e shohim si "Lojërat e Urisë", ose "Gatsbi i Madh". Shumica e njerëzve mund ta njohin poezinë qoftë Ualt Uitman, ose këngët e Bob Dilan. Ҫdo ditë jemi të rrethuar me prozën, si p.sh.: artikujt e lajmeve, ose esetë. Të gjithë këta shembuj janë literaturë moderne amerikane. Ata erdhën nga kjo periudhë kohore dhe nga ky rajon i botës. Por, ka gjithashtu literaturë mesjetare angleze nga një vend dhe kohë tjetër, ose shkrime të Greqisë së lashtë nga ky vend dhe kjo kohë. Pra secila periudhë kohore dhe kulturë krijon llojin e saj unik të literaturës. Në mënyrë që ta lexojmë Biblën mirë, duhet të kemi parasysh se vjen nga kjo pjesë e botës dhe se u krijua në këtë periudhë themelore kohore. Ҫfarë është unike për literaturën e lashtë judaike? Një tipar kyҫ është se i mungojnë shumë detaje, që lexuesit modernë janë mësuar të gjejnë në histori dhe poema. Kjo e bën të duket shumë e thjeshtë. Por, në fakt, është literaturë shumë e sofistikuar. Ҫdo detaj që është dhënë, ka rëndësi. Shumë mirë, por mungesa e detajeve nënkupton se tregimet shpeshherë janë të mbushura me dykuptimësi. Për shembull nëse e marrim historinë e Adamit dhe të Evës në Kopsht. Nga erdhi ai gjarpër, që flet? Pse e lejoi Perëndia aty? Pse nuk vdiqën Adami dhe Eva në vend, siҫ tha Perëndia se do t'ju ndodhte? Kush është ky pasardhës i gruas, që do ta shkatërronte gjarpërin, por që kafshohet prej tij? Po, ka shumë enigma në këtë histori. Disa prej tyre janë pyetje, që ne i kemi por që nuk janë të rëndësishme për atë se ku po fokusohet autori. Por disa dykuptimësi janë të qëllimshme. Të qëllimshme? A nuk ҫon kjo në keqinterpretime? Njerëz që mbushin boshllëqet me përgjigjet e tyre? Ky është një rrezik, që autorët biblikë e ndërmorën kur shkruan në këtë mënyrë. Të gjithë ne priremi që të imponojmë supozimet tona kulturore në Bibël. Por ata, mesa duket menduan se ia vlente të rrezikonin. Këto ҫudira janë në të vërtetë ftesa për një aventurë leximi dhe zbulimi. Ҫfarë do të thuash me këtë? Për shembull, premtimi i ҫuditshëm për pasardhësin e gruas, që e shtyp gjarpërin dhe që kafshohet prej tij, ajo fjalë "pasardhësi" është një shenjë për t'iu kushtuar vëmendje gjenealogjive që, ҫuditërisht, vazhdojnë gjatë gjithë tregimit të Biblës. Ata gjurmuan prejardhjen nga Eva deri tek Mbreti David dhe pasardhësi i tij. Në Besëlidhjen e Re, Jezusi është i lidhur me trashëgimtarin e kësaj linje mbretërore. Kur i lexoni profetët, Isaia e lidhi këtë mbret me shërbëtorin e vuajtur, që do të vdiste për popullin e tij. Pastaj, në librin e Zbulesës është vizioni simbolik. A mund ta gjeni? Ka të bëjë me gruan dhe pasardhësin e saj. Është Jezusi dhe ndjekësit e tij, që e mposhtin dragoin, duke i dhënë jetët e tyre. Kështu, secila pjesë e historisë është e mbushur me dykuptimësi, por e gjitha së bashku ka kuptim. Ky është gjeniu letrar i Biblës. Ju detyron që të vazhdoni të lexoni dhe pastaj ta interpretoni secilën pjesë në dritën e pjesëve të tjera. Kjo më duket e ndërlikuar. Nuk e di nëse mund ta bëj gjithë këtë. Në fakt, nuk pritet nga ti që ta vësh re tërë këtë vetëm, ose menjëherë. Kjo mënyrë e dendur e shkrimit ju detyron të ngadalësoni dhe të lexoni me kujdes, duke ndërmarrë këtë proces bashkëveprues zbulimi, përmes gjithë tregimit biblik përgjatë një leximi dhe rileximi gjatë gjithë jetës. Aha! Në rregull, literaturë meditimi. Po, tek Psalmi 1 lexojmë për lexuesin ideal të Biblës. Është dikush, që mediton në Shkrime ditë e natë Në hebraisht, fjala "mediton" fjalë për fjalë nënkupton "përshpërit", ose "flet me zë të ulët". Ideja është që ҫdo ditë përgjatë gjithë jetës sate ngadalë dhe qetësisht t'ia lexosh Biblën me zë vetes, dhe pastaj të shkoni dhe të flisni për të me miqtë tuaj, duke i peshuar enigmat, duke bërë lidhje dhe duke e zbuluar kuptimin e saj. Ndërsa e lejoni Biblën ta interpretojë veten, diҫka e mahnitshme ndodh. Bibla fillon të të lexojë ty. Sepse, përfundimisht, shkruesit e Biblës duan që ju ta adoptoni këtë histori si historinë tuaj. Kështu, ky stil i shkrimit hebre, duhet të krijojë lloje unike të tregimeve, poezisë dhe diskutimit? Po, do t'i hulumtojmë të gjitha ato stile letrare, duke filluar me tregimin biblik. Na kontaktoni: [email protected]

38 thoughts on “The Bible as Jewish Meditation Literature

 1. Website: www.thebibleproject.com
  Explore our videos: https://thebibleproject.com/explore/
  Download resources: https://thebibleproject.com/other-resources/
  Listen to podcasts: https://thebibleproject.com/podcasts/the-bible-project-podcast/
  Donate: https://thebibleproject.com/donate/

  Follow us:
  instagram.com/thebibleproject/
  twitter.com/JoinBibleProj
  facebook.com/jointhebibleproject/
  Subscribe: youtube.com/thebibleproject

  Thank you to all of our generous supporters!

 2. Man you just explained to me why the Quran is also written in such a strange way. Thank you.

 3. Why are you drawing jews as blacks? They’re Semitic
  They look like Arabs not black people

 4. The Father, the Son and Holy Spirit is Black. Read the story of Joseph, his brothers sold him into slavery to the Black Egyptians and when they went to buy goods they didn't no who Joseph was, if he was a white man he would have stood out from the Egyptians

 5. That's a very interesting way to look at it. Thanks for all that you do and God Bless!

 6. How did you reconstruct the Genesis early chapters author intent and psychology? I'm very curious. I agree with your reflections on the story itself but not on author psychology or historical aspects of the story.

 7. 1 serious question I've had was about the blood line of YESHUA. They say his lineage goes from King David all the way to Abraham right? So if we are to believe YESHUA was born of a virgin by the grace of the holy Spirit, why do we Link him to Joseph who was not his biological father? Please explain..

 8. TED ex animated Bible version video… Bravaa..!!! The Bible is the most intelligent literature so far, miracle of divine creativity

 9. You even know the Truth that true Israelis were dark skinned people you guys have great wisdom best Chanel on YouTube.

 10. You guys talked about biblical narrative and poetry! … But not discourse

 11. The bible is to be understood through the Holy Spirit. Man cant understand the bible by our own wisdom. If we could we could save ourselves. Only the Holy Spirit can change your heart so that you seek salvation in Jesus Christ.

 12. So these people are putting black people images on the stories of the bible ?

 13. Just to note: The Catholic Church believes that the woman crushing the snake head is the Virgin Mary, just as the woman that appeared in the sky (Apocalypse)

 14. What a perfect voice to explain it all! I appreciate what you guys do!

 15. 1:20 they didn’t die physically they died spiritually and the snake isn’t allowed there Satan (the snake) is there to destruct God’s plan

 16. Amos 7:14-17 CJB "14 ‘Amos gave this answer to Amatzyah: “I am not trained as a prophet, and I’m not one of the guild prophets — I own sheep and grow figs. 15 But Adonai took me away from following the flock, and Adonai said to me, ‘Go, prophesy to my people Isra’el.’ 16 So now, hear what Adonai says: ‘You say, “Don’t prophesy against Isra’el, don’t lecture the people of Yitz’chak.”’ 17 Therefore Adonai says this:‘Your wife will become a whore in the city,
  your sons and daughters will die by the sword,
  your land will be parcelled out with a measuring line,
  you yourself will die in an unclean land,
  and Isra’el will certainly be exiled from their land.’”"

 17. has anybody noticed the bible expands like a truly living document? it's like when you loose something and search the same area over and over and find it the third, fourth, fifth time.

 18. Beautiful 🙌🏽🙏🏽 Love what you guys are doing for God’s kingdom❤️🤗🙌🏽🙏🏽👏🏽🙌🏽🙌🏽

 19. Keep up the good work ps. Jesus I still stomping the snakes head

 20. So happy to hear my favorite poet and songwriter, Dylan, mentioned on my favorite faith channel ❤️ I got to see him live twice in one week last November and he played "Gotta Serve Somebody" from the first of his 3 gospel records

 21. I liked the fact that when you animated the reading guy, his eyes were moving from right to left, as you are supposed to read Hebrew.

 22. Ambuguties cus you don't consider the oral jewish tradition

 23. Another great video. I never saw the Bible this way and I have been studying it for more than 40 years. But today there are commentaries which help. As a Catholic, I believe that the offspring of Eve crushing the head of the serpent is the Virgin Mary, Mother of God and this person also features at the end of the video in Revelations when a woman in labour is almost devoured by the beast. God Bless you all.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *