Yon doulè atròs (Slam poem) by Haiti Haiti


problèm se maste a, mwen menm esklav la.
montay Eves m’ap monté pa do. de roch nan menm , yon sou tet mwen de sou zepol mwen . si’w mete’m nan chodye mwen pat fri. mwen se yon move leman , mize selman marite sou mwen. mwen pran kou pase koukou. jou pitit mouri , pouswiv pa madanm. Menm la toujou! Se gason’m ye, se mete fos sou mwen poum konbat ak sikontans. Men si sikonstans peze pwa lanmo. Mouri san malad ou mouri paske pa gen mwayen. mwen pa swete sikonstans ta gen pitye pou mwen. Sibi’m sibi trop, pou’m bat lavi avek meze mwen yo. ki ta pou fos mwen demen. Mize mwen yo ale mwen pa rete fos nonplis. Tout batay pase anven. Pa kritike’m si’w we ren’m mare. M’ pa kab kanpe. De menm anle map mande sekou, padon antre’m nan gras la! Pou yon jou, Pou’m kab goute jwa yon lot fwa. ki gran jou sa va ye?

2 thoughts on “Yon doulè atròs (Slam poem) by Haiti Haiti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *